Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Stunde - godzina
 • liegen - leżeć
 • schlimm - zły
 • süß - słodki
 • so - tak
 • die Zeit - czas
 • gernhaben - bardzo lubić
 • gerade - właśnie
 • das Bett - łóżko
 • passieren - zdarzyć się
 • das Problem - problem
 • fehlen - brakować
 • vernetzen - połączyć w sieć
 • gefallen - podobać się
 • sagen - mówić
 • das Detail - szczegół
 • seit - odkąd
 • schon - już
 • nur - tylko
 • ganz - całkiem
 • dass - że
 • viel - dużo
 • rausgehen - wychodzić
 • kein großer Freund von etwas sein - nie być amatorem czegoś
 • auch - również
 • wichtig - ważny
 • weil - ponieważ
 • uns - nas
 • mal - raz
 • beschließen (beschlossen) - zdecydować
 • jede - każda
 • mehr - więcej
 • relevant - istotny
 • die Meinung - opinia
 • feststehen - mieć pewność
 • dafür - w zamian
 • nichts - nic
 • gründlich - dokładnie
 • dass mir’s gefällt - to mi się podoba
 • stündlich - cogodzinny
 • seit langem - od dłuższego czasu
 • dicke Freunde sein - być najlepszymi przyjaciółmi
 • nicht im Traum - nigdy w życiu
 • sozial - socjalny
 • der Länge nach - wzdłuż
 • die Migräne - migrena
 • mit aller Deutlichkeit - bardzo wyraźnie
 • der Chat - czat
 • keine Zeit verlieren - nie tracić czasu
 • täglich - codziennie
 • posten - wysyłać
 • seit dieser Zeit - od tego czasu
 • der Traum - sen
 • von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
 • in der letzten Zeit - ostatnimi czasy
 • die Wunde - rana
 • früher - dawniej
 • es steht schon fest - to jest pewne
 • vierhundertzehn - 410
 • andere - inna
 • versäumen - zaniedbywać
 • offen - otwarta
 • der Chef - szef
 • deshalb - dlatego
 • schaffen - zrobić
 • die Ehe - małżeństwo
 • der Schluss - koniec
 • einkaufen - kupować
 • spielen - grać
 • erfahren - dowiedzieć się
 • furchtbar - strasznie
 • fernsehen - oglądać telewizję
 • der Freund - przyjaciel
 • gut - dobry
 • interessieren sich - interesować się
 • schreiben - pisać
 • interessieren sich für - interesować się czymś
 • die Wand - ściana
 • die Länge - długość
 • an die Wand - na ścianie
 • die Leute - ludzie
 • die Deutlichkeit - wyrazistość

Gefällt mir

Voxenstopp


1. Strophe Horst war gerade bei IKEA (gefällt mir). Horst hat Billy eingekauft (gefällt mir). Das gefällt Yvonne und Svea (gefällt mir) und 20 andren Leuten auch. Dirk hat 14 neue Freunde (gefällt mir), Und Sabine sieht jetzt fern (gefällt mir). Jan wünscht Ina süße Träume (gefällt mir), Und Ina hat ihn furchtbar gern. Refrain Wir sind sozial total vernetzt, Erfahren Wichtiges gleich jetzt. Weil das was täglich so passiert, Uns alle wirklich interessiert Schreib mir doch mal was an die Wand, Jedes Detail ist relevant. Es steht schon fest, dass mir’s gefällt, weil ja der “Dislike”-Button fehlt. 2. Strophe Nina hat ganz schlimm Migräne (gefällt mir), Nina liegt deshalb im Bett (gefällt mir). Bernd hat mit dem Chef Probleme (gefällt mir), Und ist mit Nina jetzt im Chat. Roman hat ne off’ne Wunde (gefällt mir), Mit Gabis Ehe ist jetzt Schluss (gefällt mir). Inge postet jede Stunde (gefällt mir), Dass sie noch so viel schaffen muss. Refrain Brücke Früher hatte ich fünf gute Freunde, Heute habe ich vierhundertzehn. Und um ja nichts zu versäumen, Hab’ ich beschlossen nicht mehr rauszugeh’n. Früher sagte ich noch meine Meinung, In aller Länge und Deutlichkeit Doch seit ich nur noch Farmville spiele, Hab ich dafür keine Zeit! Refrain Refrain

Lubię to!

Voxenstopp


1. Zwrotka Horst był właśnie w IKEA (Lubię to!). Horst kupił regał Billy (Lubię to!). To podba się Yvonne i Svea (Lubię to!) i 20 innym ludziom też. Dirk ma 14 nowych przyjaciół (Lubię to!), A Sabine teraz ogląda telewizor (Lubię to!). Jan życzy Inie słodkich snów (Lubię to!), A Inie okropnie się to podoba. Refren Jesteśmy społecznie totalnie połączeni, Doświadczamy ważnych rzeczy właśnie teraz, Ponieważ to co codziennie tak się dzieje , Nas wszystkich naprawdę interesuje Napisz mi coś na ścianie Każdy szczegół jest istotny To jest pewne, że mi się to podoba, ponieważ guzika "Nie lubię tego!" brakuje. 2. Zwrotka Nina ma paskudną migrenę (Lubię to!), Nina leży przez to w łóżku (Lubię to!). Bernd ma z szefem problemy (Lubię to!), I jest z Niną teraz na czacie. Roman ma otwartą ranę (Lubię to!), Z Gabis małżeństwem jest już koniec (Lubię to!). Inge pisze co godzinę (Lubię to!), Że tak wiele musi załatwić. Refren Most Kiedyś miałem 5 dobrych kumpli Dziś mam 410 I aby nic nie przeoczyć Postanowiłem już więcej nie wychodzić Wcześniej mówiłem swoje zdanie W całej długości i dokładności Jednak odkąd ciągle w Farmville gram, Nie mam na to w ogóle czasu! Refren Refren

Gefällt mir

Lubię to!

Voxenstopp


1. Strophe
1. Zwrotka

Horst war gerade bei IKEA (gefällt mir).
Horst był właśnie w IKEA (Lubię to!).
Horst hat Billy eingekauft (gefällt mir).
Horst kupił regał Billy (Lubię to!).
Das gefällt Yvonne und Svea (gefällt mir)
To podba się Yvonne i Svea (Lubię to!)
und 20 andren Leuten auch.
i 20 innym ludziom też.

Dirk hat 14 neue Freunde (gefällt mir),
Dirk ma 14 nowych przyjaciół (Lubię to!),
Und Sabine sieht jetzt fern (gefällt mir).
A Sabine teraz ogląda telewizor (Lubię to!).
Jan wünscht Ina süße Träume (gefällt mir),
Jan życzy Inie słodkich snów (Lubię to!),
Und Ina hat ihn furchtbar gern.
A Inie okropnie się to podoba.

Refrain
Refren

Wir sind sozial total vernetzt,
Jesteśmy społecznie totalnie połączeni,
Erfahren Wichtiges gleich jetzt.
Doświadczamy ważnych rzeczy właśnie teraz,
Weil das was täglich so passiert,
Ponieważ to co codziennie tak się dzieje ,
Uns alle wirklich interessiert
Nas wszystkich naprawdę interesuje
Schreib mir doch mal was an die Wand,
Napisz mi coś na ścianie
Jedes Detail ist relevant.
Każdy szczegół jest istotny
Es steht schon fest, dass mir’s gefällt,
To jest pewne, że mi się to podoba,
weil ja der “Dislike”-Button fehlt.
ponieważ guzika "Nie lubię tego!" brakuje.

2. Strophe
2. Zwrotka

Nina hat ganz schlimm Migräne (gefällt mir),
Nina ma paskudną migrenę (Lubię to!),
Nina liegt deshalb im Bett (gefällt mir).
Nina leży przez to w łóżku (Lubię to!).
Bernd hat mit dem Chef Probleme (gefällt mir),
Bernd ma z szefem problemy (Lubię to!),
Und ist mit Nina jetzt im Chat.
I jest z Niną teraz na czacie.

Roman hat ne off’ne Wunde (gefällt mir),
Roman ma otwartą ranę (Lubię to!),
Mit Gabis Ehe ist jetzt Schluss (gefällt mir).
Z Gabis małżeństwem jest już koniec (Lubię to!).
Inge postet jede Stunde (gefällt mir),
Inge pisze co godzinę (Lubię to!),
Dass sie noch so viel schaffen muss.
Że tak wiele musi załatwić.

Refrain
Refren

Brücke
Most

Früher hatte ich fünf gute Freunde,
Kiedyś miałem 5 dobrych kumpli
Heute habe ich vierhundertzehn.
Dziś mam 410
Und um ja nichts zu versäumen,
I aby nic nie przeoczyć
Hab’ ich beschlossen nicht mehr rauszugeh’n.
Postanowiłem już więcej nie wychodzić
Früher sagte ich noch meine Meinung,
Wcześniej mówiłem swoje zdanie
In aller Länge und Deutlichkeit
W całej długości i dokładności
Doch seit ich nur noch Farmville spiele,
Jednak odkąd ciągle w Farmville gram,
Hab ich dafür keine Zeit!
Nie mam na to w ogóle czasu!

Refrain
Refren

Refrain
Refren