Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • ertrunken - utopić
 • tief - głęboki
 • bleiben - zostać
 • langsam - powoli
 • die Droge - narkotyk
 • die Luft - powietrze
 • fliegen - lecieć
 • rufen - wołać
 • allein - sam
 • die Angst - strach
 • hängen - wieszać
 • verloren - przegrać
 • halten - trzymać
 • weit kommen - zajść daleko
 • rausfinden - dowiedzieć się
 • sich etw vorstellen - coś sobie wyobrazić
 • auf die Beine kommen - stanąć na nogi
 • stark - mocny
 • betrü̱gen - oszukać
 • sterben - umrzeć
 • hängen lassen - odpuścić sobie
 • die Gelassenheit - opanowanie
 • verwạndeln - zmieniać się
 • vermissen - tęsknić
 • lügen - kłamać
 • hinauf - w górę
 • arm - biedny
 • oft - często
 • wieder - znowu
 • mögen - lubić
 • das Herz - serce
 • ganz - cały
 • das Licht - światło
 • leicht - łatwy
 • weh - bolący
 • weit - szeroko
 • besser - lepiej
 • die Hand - ręka
 • betrunken - pijany
 • manche - niektóre
 • manchmal - czasami
 • lösen - rozwiązywać
 • endlich - nareszcie
 • Menschen - ludzie
 • finden - wyszukiwać
 • neu - nowy
 • meistens - najczęściej
 • nichts - nic
 • nah - blisko
 • die Folge - odcinek [serialu]
 • die Freiheit - swoboda
 • reich - bogaty
 • fremd - obcy
 • schon - już
 • studieren - studiować
 • der Frieden - pokój
 • die Sonne - słońce
 • warm - ciepły
 • geben - dawać
 • stehen - stać
 • gefallen - zadowalać
 • trinken - pić
 • verliebt - zakochany
 • das Geld - pieniądze
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś
 • gerade - akurat (teraz)
 • der Wunsch - życzenie
 • das Gut - dobro
 • lassen - kazać
 • schwer - ciężko
 • der Himmel - niebo
 • sinken - opadać
 • kennen - znać
 • Kinder - dzieci
 • komplett - całkowity
 • gewinnen - wygrywać
 • das Lachen - śmiech
 • das Leben - życie
 • lieben - kochać
 • die Liebe - miłość
 • die Länge - długość
 • dieses - to
 • gesund - zdrowy
 • aufgebraucht - zużyty

In meinem Leben

Nena


In meinem Leben Bin ich oft geflogen Bin ich tief gefallen Und manchmal auch ertrunken Ich hab gewonnen Und ich hab verloren Und ich bin gestorben Und wieder neu geboren Ich hab gegeben Und ich hab genommen Wir haben uns gefunden Wir sind so weit gekommen Ich bin mir nah Und immer wieder fremd Das hat was von Allein sein Und das mich keiner kennt Ich will nicht arm sein Und Geld macht mich nicht reich Manchmal ist Leben schwer Und meistens finde ich es leicht Ich hab geweint Und ich hab gelacht Und endlich rausgefunden Was mich schöner macht Ich hab getrunken Und ich hab geraucht Und ich hab meine Kräfte Komplett aufgebraucht Und wenn ich wieder Auf die Beine komme Ist immer wieder Leben Ist immer wieder Sonne Ref: Und hier bist du Hältst meine Hand und lachst Weil du mich besser kennst als ich Ich bin verliebt in dich Mein Leben will Ich mir nicht vorstellen ohne dich In meinem Leben Bin ich oft geflogen Ich hab auch schon gelogen Und dich und mich betrogen Ich hab geliebt Und war davon betrunken Ich flog hinauf zum Himmel Und bin ganz tief gesunken Ich lass mich hängen Und steh dann wieder auf Ich leb so gesund Und Drogen nehm ich auch Ich zähl die Jahre Und ich zähl sie nicht Ich steh im Dunkeln Und ich mag das Licht Ref Ich liebe manche Menschen Und manche lieben mich Und die die mich nicht lieben Die vermisse ich nicht Ich liebe meine Kinder Und ich liebe dich Und manchmal fühl ich gar nichts Dann fühl ich nicht mal mich Ich wünsch mir Frieden Und Gelassenheit Ein Herz das immer warm ist Ich bin noch nicht so weit Freiheit tut mir gut Ich tu mir manchmal weh Ich fühl mich stark Auch wenn ich gerade Nicht so gerade steh Meine Angst vorm Sterben Verwandelt sich in Luft Löst sich langsam auf Weil mich das Leben ruft Ref Mit dir will ich weiter und ich folge dir Und du nimmst immer auch von mir Ich bin verliebt in dieses Leben Und ich bleib noch mal so lange hier bei dir Ich bleib noch mal so lange hier bei dir

W moim życiu

Nena


W moim życiu często latałam nisko upadałam i czasami też tonęłam wygrywałam i przegrywałam umierałam i odradzałam się na nowo Dawałam i otrzymywałam odnaleźliśmy się i zaszliśmy daleko jestem sobie bliska i wciąż na nowo obca to ma coś z bycia samemu i z tym, że mnie nikt nie zna Nie chce być biedna ale pieniądze nie czynią mnie bogatą czasami życie jest ciężkie ale najczęściej uważam je za lekkie płakałam i się śmiałam i w końcu się dowiedziałam co mnie czyni piękniejszą Piłam i paliłam i straciłam swoje siły całkowicie zużyłam a kiedy ponownie staję na nogi jest zawsze znowu życie jest zawsze znowu słońce Ref: I tutaj jesteś ty trzymasz moją rękę i się śmiejesz ponieważ znasz mnie lepiej niż ja jestem w tobie zakochana, mojego życia nie chcę sobie wyobrażać bez ciebie W moim życiu często latałam często też kłamałam i ciebie i mnie oszukiwałam byłam zakochana i od tego byłam pijana wznosiłam się do nieba i spadałam bardzo nisko odpuszczam sobie i potem się podnoszę żyję zdrowo i narkotyki biorę też liczę lata i nie liczę ich stoję w ciemności a lubię światło Ref Kocham niektórych ludzi a niektórzy kochają mnie A ci którzy mnie nie kochają nie tęsknię za nimi kocham moje dzieci i kocham ciebie czasami nie czuję nic wtedy nie czuje siebie życzę sobie spokoju i opanowania serca, które jest zawsze ciepłe nie jestem tak daleko Wolność jest dla mnie dobra i czasami boli czuję się silna nawet jeśli właśnie nie stoję twardo na ziemi Mój strach przed śmiercią zamienia się w powietrze powoli się rozpuszcza ponieważ życie mnie woła Ref Z tobą chcę dalej i podążam za tobą a ty weźmiesz zawsze ode mnie Jestem zakochana w tym życiu i zostaję tutaj jeszcze długo z tobą Zostanę jeszcze tak długo z tobą

In meinem Leben

W moim życiu

Nena


In meinem Leben
W moim życiu
Bin ich oft geflogen
często latałam
Bin ich tief gefallen
nisko upadałam
Und manchmal auch ertrunken
i czasami też tonęłam
Ich hab gewonnen
wygrywałam
Und ich hab verloren
i przegrywałam
Und ich bin gestorben
umierałam
Und wieder neu geboren
i odradzałam się na nowo
Ich hab gegeben
Dawałam
Und ich hab genommen
i otrzymywałam
Wir haben uns gefunden
odnaleźliśmy się
Wir sind so weit gekommen
i zaszliśmy daleko
Ich bin mir nah
jestem sobie bliska
Und immer wieder fremd
i wciąż na nowo obca
Das hat was von Allein sein
to ma coś z bycia samemu
Und das mich keiner kennt
i z tym, że mnie nikt nie zna

Ich will nicht arm sein
Nie chce być biedna
Und Geld macht mich nicht reich
ale pieniądze nie czynią mnie bogatą
Manchmal ist Leben schwer
czasami życie jest ciężkie
Und meistens finde ich es leicht
ale najczęściej uważam je za lekkie
Ich hab geweint
płakałam
Und ich hab gelacht
i się śmiałam
Und endlich rausgefunden
i w końcu się dowiedziałam
Was mich schöner macht
co mnie czyni piękniejszą
Ich hab getrunken
Piłam
Und ich hab geraucht
i paliłam
Und ich hab meine Kräfte
i straciłam swoje siły
Komplett aufgebraucht
całkowicie zużyłam
Und wenn ich wieder
a kiedy ponownie
Auf die Beine komme
staję na nogi
Ist immer wieder Leben
jest zawsze znowu życie
Ist immer wieder Sonne
jest zawsze znowu słońce

Ref:
Ref:
Und hier bist du
I tutaj jesteś ty
Hältst meine Hand und lachst
trzymasz moją rękę i się śmiejesz
Weil du mich besser kennst als ich
ponieważ znasz mnie lepiej niż ja
Ich bin verliebt in dich
jestem w tobie zakochana,
Mein Leben will
mojego życia nie chcę
Ich mir nicht vorstellen ohne dich
sobie wyobrażać bez ciebie

In meinem Leben
W moim życiu
Bin ich oft geflogen
często latałam
Ich hab auch schon gelogen
często też kłamałam
Und dich und mich betrogen
i ciebie i mnie oszukiwałam
Ich hab geliebt
byłam zakochana
Und war davon betrunken
i od tego byłam pijana
Ich flog hinauf zum Himmel
wznosiłam się do nieba
Und bin ganz tief gesunken
i spadałam bardzo nisko
Ich lass mich hängen
odpuszczam sobie
Und steh dann wieder auf
i potem się podnoszę
Ich leb so gesund
żyję zdrowo
Und Drogen nehm ich auch
i narkotyki biorę też
Ich zähl die Jahre
liczę lata
Und ich zähl sie nicht
i nie liczę ich
Ich steh im Dunkeln
stoję w ciemności
Und ich mag das Licht
a lubię światło

Ref
Ref

Ich liebe manche Menschen
Kocham niektórych ludzi
Und manche lieben mich
a niektórzy kochają mnie
Und die die mich nicht lieben
A ci którzy mnie nie kochają
Die vermisse ich nicht
nie tęsknię za nimi
Ich liebe meine Kinder
kocham moje dzieci
Und ich liebe dich
i kocham ciebie
Und manchmal fühl ich gar nichts
czasami nie czuję nic
Dann fühl ich nicht mal mich
wtedy nie czuje siebie
Ich wünsch mir Frieden
życzę sobie spokoju
Und Gelassenheit
i opanowania
Ein Herz das immer warm ist
serca, które jest zawsze ciepłe
Ich bin noch nicht so weit
nie jestem tak daleko

Freiheit tut mir gut
Wolność jest dla mnie dobra
Ich tu mir manchmal weh
i czasami boli
Ich fühl mich stark
czuję się silna
Auch wenn ich gerade
nawet jeśli właśnie
Nicht so gerade steh
nie stoję twardo na ziemi
Meine Angst vorm Sterben
Mój strach przed śmiercią
Verwandelt sich in Luft
zamienia się w powietrze
Löst sich langsam auf
powoli się rozpuszcza
Weil mich das Leben ruft
ponieważ życie mnie woła

Ref
Ref

Mit dir will ich weiter und ich folge dir
Z tobą chcę dalej i podążam za tobą
Und du nimmst immer auch von mir
a ty weźmiesz zawsze ode mnie
Ich bin verliebt in dieses Leben
Jestem zakochana w tym życiu
Und ich bleib noch mal so lange hier
i zostaję tutaj jeszcze długo
bei dir
z tobą
Ich bleib noch mal so lange hier
Zostanę jeszcze tak długo
bei dir
z tobą