Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • müssen - musieć
 • die Nacht - noc
 • die Nase - nos
 • der Stein - kamień
 • die Uhr - zegar
 • der Schlag - uderzenie
 • die Universität - uniwersytet
 • die Zeit - czas
 • misstrauen - nie dowierzać
 • das Abitur bestehen - zdać maturę
 • das Abitur - matura
 • lieber - chętniej
 • durchs Abitur fallen - nie zdać matury
 • die Uni - uniwerek
 • schmieden - snuć, knuć, kuć
 • mit einem Schlag - nagle
 • einmal - raz
 • zerhauen - rozbić
 • verfahren - zgubić się
 • kommen - przychodzić
 • das Meer - morze
 • der Tag - dzień
 • sagen - powiedzieć
 • der Weg - droga
 • wieder - znowu
 • damals - wtedy
 • mögen - lubić
 • dauernd - stale
 • brauchen - potrzebować
 • kennen - znać
 • das Leben - życie
 • lieben - kochać
 • machen - czynić
 • der Park - park
 • das Misstrauen - nieufność
 • planen - planować
 • die Mutti - mamusia
 • das Plastik - plastik
 • das Paar - para
 • sparen - oszczędzać
 • der Plan - plan
 • die Rente - emerytura
 • Sachen - rzeczy
 • das Thema - temat
 • der Schlaf - sen
 • wachen - czuwać
 • der Wecker - budzik
 • verbieten - zakazywać
 • verschwendet - zmarnowany
 • verstehen - rozumieć
 • wirklich - naprawdę
 • passieren - przekraczać
 • verschwenden - trwonić
 • die Arbeit - praca
 • der Bäcker - piekarz
 • dasselbe - to samo
 • denken - myśleć
 • fangen - chwycić
 • früh - wczesny
 • das Geld - pieniądze
 • der Grad - kąt
 • kaufen - kupić

Zeit verschwenden

SDP


Ref: Ja, sie sagen, dass ich meine Zeit verschwende Ich denk' nicht an die Rente Doch Zeit ist nicht verschwendet Wenn ich sie verschwende Denn wir machen 24/7 Viel zu viele Sachen, die wir gar nicht wirklich lieben Zeit ist nur verschwendet Wenn du sie nie verschwendest Ja! Und damals meinte mein Papi: „Konzentrier dich auf dein Abi!“ „Geh ma' lieber in in die Uni!“ Meinte meine Mutti Und mein Prof sagte zu den Studenten: „Denkt an eure Renten! Das mit der Mucke klappt doch eh nicht.“ Keiner versteht mich Denn ich plan' jeden Tag nur der Nase nach Mach' nur das, was ich gerade mag Mach den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag Achtzehn Uhr und ich schlafe grad Und sie fragen: „Was ist in zehn Jahren? Fang lieber an zu sparen!“ Ref Ich wache wieder auf mit 'nem Schlag Und die Uhren sind am ticken wie die Dealer im Park Ich bin kein Uhrmensch, ich pass' hier nicht her Und lasse mich treiben wie Plastik im Meer Ich würd' Termine verbieten Denn Leben passiert, während wir Pläne schmieden Und du musst dauernd früh raus wie ein Bäcker Doch du brauchst deinen Schlaf, Mann, zerhau deinen Wecker Auch zum Thema Geld sag' ich jedem Dasselbe: „Wenn Zeit wirklich Geld ist, dann kauft euch doch welche.“ Yeah - und kann ich einmal nicht mehr Verfahr' ich mich auf dem Weg zur Arbeit einfach ans Meer Und sie fragen: „Was ist in ein paar Jahren?“ „Fang ma' an zu sparen!“ Ref Komm, wir verschwenden unsere Zeit! Hier und jetzt, das ist unsere Zeit! Komm, wir verschwenden unsere Zeit! Hier und jetzt, das ist unsere Zeit! Ref

Trwonić czas

SDP


Ref: Tak, oni mówią, że trwonię mój czas Nie myślę o emeryturze A przecież czas nie jest zmarnowany Kiedy ja go marnuję Gdyż robimy 24/7 Zbyt dużo rzeczy, których tak naprawdę nie lubimy Czas jest tylko zmarnowany Kiedy ty go nigdy nie marnujesz Tak! I wtedy mówi mój ojciec: „Skoncentruj się na swojej maturze!“ „Idź lepiej na Uniwersytet!“ Uważa moja mama A mój profesor powiedział do studentów: „Pomyślcie o waszych emeryturach! Pomysł z muzyką przecież nie wypali.“ Nikt mnie nie rozumie Właściwie planuję każdy dzień tylko przed siebie Robię tylko to, co właściwie lubię Robię od rana do nocy i od nocy do rana 18 godzina a ja właśnie śpię śpię A oni pytają: „Co za 10 lat? Zacznij lepiej oszczędzać!“ Ref Budzę się znowu nagle A zegarki tykają jak dealer w parku Nie jestem człowiekiem zegarkiem, nie pasuję tu i nie dryfuję jak plastik w morzu Zabroniłbym terminów bo życie leci, podczas gdy my snujemy plany A ty musisz ciągle wychodzić wcześnie jak piekarz Przecież potrzebujesz snu, człowieku, rozbij swój budzik Także do tematu o pieniądzach mówię każdemu to samo: „Jeśli naprawdę czas to pieniądz, to kupcie sobie trochę.“ Tak i nie mogę nic więcej Błądzę z drogi do pracy po prostu nad morze A oni pytają: „Co za kilka lat?“ „Zacznij lepiej oszczędzać!“ Ref Chodź, zmarnujmy nasz czas! Tu i teraz, to jest nasz czas! Chodź, zmarnujmy nasz czas! Tu i teraz, to jest nasz czas! Ref

Zeit verschwenden

Trwonić czas

SDP


Ref:
Ref:
Ja, sie sagen, dass ich meine Zeit verschwende
Tak, oni mówią, że trwonię mój czas
Ich denk' nicht an die Rente
Nie myślę o emeryturze
Doch Zeit ist nicht verschwendet
A przecież czas nie jest zmarnowany
Wenn ich sie verschwende
Kiedy ja go marnuję
Denn wir machen 24/7
Gdyż robimy 24/7
Viel zu viele Sachen, die wir gar nicht wirklich lieben
Zbyt dużo rzeczy, których tak naprawdę nie lubimy
Zeit ist nur verschwendet
Czas jest tylko zmarnowany
Wenn du sie nie verschwendest
Kiedy ty go nigdy nie marnujesz

Ja! Und damals meinte mein Papi:
Tak! I wtedy mówi mój ojciec:
„Konzentrier dich auf dein Abi!“
„Skoncentruj się na swojej maturze!“
„Geh ma' lieber in in die Uni!“
„Idź lepiej na Uniwersytet!“
Meinte meine Mutti
Uważa moja mama
Und mein Prof sagte zu den Studenten:
A mój profesor powiedział do studentów:
„Denkt an eure Renten!
„Pomyślcie o waszych emeryturach!
Das mit der Mucke klappt doch eh nicht.“
Pomysł z muzyką przecież nie wypali.“
Keiner versteht mich
Nikt mnie nie rozumie
Denn ich plan' jeden Tag nur der Nase nach
Właściwie planuję każdy dzień tylko przed siebie
Mach' nur das, was ich gerade mag
Robię tylko to, co właściwie lubię
Mach den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag
Robię od rana do nocy i od nocy do rana
Achtzehn Uhr und ich schlafe grad
18 godzina a ja właśnie śpię śpię

Und sie fragen: „Was ist in zehn Jahren?
A oni pytają: „Co za 10 lat?
Fang lieber an zu sparen!“
Zacznij lepiej oszczędzać!“

Ref
Ref

Ich wache wieder auf mit 'nem Schlag
Budzę się znowu nagle
Und die Uhren sind am ticken wie die Dealer im Park
A zegarki tykają jak dealer w parku
Ich bin kein Uhrmensch, ich pass' hier nicht her
Nie jestem człowiekiem zegarkiem, nie pasuję tu
Und lasse mich treiben wie Plastik im Meer
i nie dryfuję jak plastik w morzu
Ich würd' Termine verbieten
Zabroniłbym terminów
Denn Leben passiert, während wir Pläne schmieden
bo życie leci, podczas gdy my snujemy plany
Und du musst dauernd früh raus wie ein Bäcker
A ty musisz ciągle wychodzić wcześnie jak piekarz
Doch du brauchst deinen Schlaf, Mann, zerhau deinen Wecker
Przecież potrzebujesz snu, człowieku, rozbij swój budzik
Auch zum Thema Geld sag' ich jedem Dasselbe:
Także do tematu o pieniądzach mówię każdemu to samo:
„Wenn Zeit wirklich Geld ist, dann kauft euch doch welche.“
„Jeśli naprawdę czas to pieniądz, to kupcie sobie trochę.“
Yeah - und kann ich einmal nicht mehr
Tak i nie mogę nic więcej
Verfahr' ich mich auf dem Weg zur Arbeit einfach ans Meer
Błądzę z drogi do pracy po prostu nad morze

Und sie fragen: „Was ist in ein paar Jahren?“
A oni pytają: „Co za kilka lat?“
„Fang ma' an zu sparen!“
„Zacznij lepiej oszczędzać!“

Ref
Ref

Komm, wir verschwenden unsere Zeit!
Chodź, zmarnujmy nasz czas!
Hier und jetzt, das ist unsere Zeit!
Tu i teraz, to jest nasz czas!
Komm, wir verschwenden unsere Zeit!
Chodź, zmarnujmy nasz czas!
Hier und jetzt, das ist unsere Zeit!
Tu i teraz, to jest nasz czas!

Ref
Ref