Bonnie & Clyde

Sarah Connor & Henning Wehland

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • beschei̱ßen - okantować
 • böse - zły
 • halten - trzymać
 • der Regen - deszcz
 • kommen - przychodzić
 • weinen - płakać
 • der Wind - wiatr
 • zusammen - razem
 • die Angst - strach
 • das Versprechen - obietnica
 • biegen - skręcać
 • auf Biegen und Brechen - za wszelką cenę
 • über - nad
 • ganz - cały
 • bereit - gotowy
 • das Herz - serce
 • der Held - bohater
 • wieder - znowu
 • anders - inaczej
 • besiegen - pokonać
 • denken - myśleć
 • drehen - obracać
 • die Ewigkeit - wieczność
 • finden - wyszukiwać
 • gehen - chodzić
 • der Himmel - niebo
 • kennen - znać
 • leihen - pożyczać
 • die Liebe - miłość
 • der Moment - moment
 • plötzlich - nagle
 • stehen - stać
 • trinken - pić
 • grenzen - graniczyć
 • verschieben - przesuwać
 • verändern - zmieniać
 • der Weltfrieden - pokój na świecie
 • die Welt - świat
 • zerreißen - podrzeć
 • die Größe - wielkość
 • sollen - mieć obowiązek

Bonnie & Clyde

Sarah Connor & Henning Wehland


Wir wurden gebor'n Um die Welt zu verändern Wir soll'n den Regen biegen Grenzen verschieben und Helden werden In guten Zeiten Kann man vieles versprechen Die ewige Liebe Das Böse besiegen und Weltfrieden Ref : Doch plötzlich steht die Welt in Flamm'n Und der Moment wird zur Ewigkeit Ich hab' keine Angst, denn wir halten zusamm'n Zu allem bereit Um uns herum steht die Welt in Flamm'n Und der Moment wird zur Ewigkeit Wir hab'n keine Angst, denn wir halten zusamm'n Zu allem bereit Ja, wenn der Himmel über dir zerreißt Und die ganze Welt dich nur bescheißt Steh'n wir zusamm'n Wie Bonnie und Clyde! Wenn alles ganz anders Kommt als du denkst Wenn der Wind sich dreht Die große Liebe vergeht und du im Regen stehst Dann werd' ich dich finden Scheißegal, wo du bist Und wenn dein Herz weint Dann geh'n wir ein' trinken und ich leih' dir meins Ref : Und meine Welt steht wieder in Flamm'n ... Ja, wenn der Himmel über dir zerreißt Und die ganze Welt dich nur bescheißt Steh'n wir zusamm'n Wie Bonnie und Clyde!

Bonnie i Clyde

Sarah Connor & Henning Wehland


Urodziliśmy się By zmieniać świat Powinniśmy zawrócić deszcz Przesuwać granice i zostać bohaterami W dobrych czasach Można wiele obiecać Nieskończoną miłość Pokonanie zła i pokój na świecie Ref : Jednak nagle świat stoi w płomieniach I moment dzieli nas od wieczności Nie boję się, ponieważ trzymamy się razem Gotowi na wszystko I kiedy świat wokół stoi w płomieniach I moment dzieli nas od wieczności Nie boimy się, ponieważ trzymamy się razem Gotowi na wszystko Tak, kiedy niebo nad tobą się rozrywa I cały świat cię tylko kantuje Stoimy razem Jak Bonnie i Clyde! Jeśli wszystko co przychodzi jest inne Niż myślisz Kiedy wiatr się zmienia Wielka miłość przemija i stoisz w deszczu Wtedy cię znajdę Nieważne, gdzie jesteś I kiedy twoje serce płacze Wtedy chodźmy się napić i ja pożyczę ci swoje Ref: I mój świat stoi znów w płomieniach ... Tak, kiedy niebo nad tobą się rozrywa I cały świat cię tylko kantuje Stoimy razem Jak Bonnie i Clyde!

Bonnie & Clyde

Bonnie i Clyde

Sarah Connor & Henning Wehland


Wir wurden gebor'n
Urodziliśmy się
Um die Welt zu verändern
By zmieniać świat
Wir soll'n den Regen biegen
Powinniśmy zawrócić deszcz
Grenzen verschieben
Przesuwać granice
und Helden werden
i zostać bohaterami
In guten Zeiten
W dobrych czasach
Kann man vieles versprechen
Można wiele obiecać
Die ewige Liebe
Nieskończoną miłość
Das Böse besiegen
Pokonanie zła
und Weltfrieden
i pokój na świecie

Ref :
Ref :
Doch plötzlich steht die Welt in Flamm'n
Jednak nagle świat stoi w płomieniach
Und der Moment wird zur Ewigkeit
I moment dzieli nas od wieczności
Ich hab' keine Angst, denn wir halten zusamm'n
Nie boję się, ponieważ trzymamy się razem
Zu allem bereit
Gotowi na wszystko
Um uns herum steht die Welt in Flamm'n
I kiedy świat wokół stoi w płomieniach
Und der Moment wird zur Ewigkeit
I moment dzieli nas od wieczności
Wir hab'n keine Angst, denn wir halten zusamm'n
Nie boimy się, ponieważ trzymamy się razem
Zu allem bereit
Gotowi na wszystko

Ja, wenn der Himmel über dir zerreißt
Tak, kiedy niebo nad tobą się rozrywa
Und die ganze Welt dich nur bescheißt
I cały świat cię tylko kantuje
Steh'n wir zusamm'n
Stoimy razem
Wie Bonnie und Clyde!
Jak Bonnie i Clyde!

Wenn alles ganz anders
Jeśli wszystko co przychodzi jest inne
Kommt als du denkst
Niż myślisz
Wenn der Wind sich dreht
Kiedy wiatr się zmienia
Die große Liebe vergeht
Wielka miłość przemija
und du im Regen stehst
i stoisz w deszczu
Dann werd' ich dich finden
Wtedy cię znajdę
Scheißegal, wo du bist
Nieważne, gdzie jesteś
Und wenn dein Herz weint
I kiedy twoje serce płacze
Dann geh'n wir ein' trinken
Wtedy chodźmy się napić
und ich leih' dir meins
i ja pożyczę ci swoje

Ref :
Ref:
Und meine Welt steht wieder in Flamm'n
I mój świat stoi znów w płomieniach
...
...

Ja, wenn der Himmel über dir zerreißt
Tak, kiedy niebo nad tobą się rozrywa
Und die ganze Welt dich nur bescheißt
I cały świat cię tylko kantuje
Steh'n wir zusamm'n
Stoimy razem
Wie Bonnie und Clyde!
Jak Bonnie i Clyde!