Applaus Applaus

Sportfreunde Stiller

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • flüstern - szeptać
 • die Faust - pięść
 • auf diese Art [und Weise] - w ten [oto] sposób
 • die Weitsicht - zdolność przewidywania
 • der Sextant - kątomierz lusterkowy
 • begeistern - zachwycać
 • die Erde - ziemia
 • der Satz - zdanie
 • zeigen - pokazywać
 • aufhören - przestać
 • die Scheibe - plasterek
 • der Hammer - młotek
 • aufmachen - otwierać
 • das Herz - serce
 • aufgehen - rosnąć, otwierać się
 • der Helm - kask
 • der Helm - hełm
 • der Kopf - głowa
 • wieder - znowu
 • bedacht - rozważny
 • gehen - chodzić
 • der Kompass - busola
 • das Lachen - śmiech
 • leise - cicho
 • der Lärm - hałas
 • machen - czynić
 • die Hand - ręka
 • rund - okrągły
 • die Wand - sciana
 • legen - kłaść
 • der Applaus - aplauz
 • die Art - rodzaj

Applaus Applaus

Sportfreunde Stiller


Ist meine Hand eine Faust machst Du sie wieder auf und legst die Deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm als ob sie mein Sextant und Kompass wär’n. Applaus, Applaus Für Deine Worte. Mein Herz geht auf, Wenn Du lachst! Applaus, Applaus, Für Deine Art mich zu begeistern. Hör niemals damit auf! Ich wünsch mir so sehr, Du hörst niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe, machst Du sie wieder rund. Zeigst mir auf leise Art und Weise was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand Legst Du mir Helm und Hammer in die Hand. Ref (x2)

Oklaski, oklaski

Sportfreunde Stiller


Jeśli moja dłoń jest pięścią, Ty ją otwierasz i kładziesz Swoją w moją. Szepczesz zdania z rozwagą przez cały ten hałas tak jakby one były moim sekstantem i kompasem. Oklaski, oklaski za twoje słowa. Moje serce rośnie, gdy się śmiejesz! Oklaski, oklaski Za Twój sposób, w jaki mnie zachwycasz. Nigdy nie przestawaj! Chcę tego tak bardzo, żebyś nigdy nie przestawała. Gdy moja ziemia jest płaska (dosł. kromką), Ty sprawiasz, że jest znowu okrągła Pokazujesz mi w cichy sposób co oznacza zdolność przewidywania. Kiedy znowu walę głową w mur, ty zakładasz mi hełm i młot do ręki. Ref (x2)

Applaus Applaus

Oklaski, oklaski

Sportfreunde Stiller


Ist meine Hand eine Faust
Jeśli moja dłoń jest pięścią,
machst Du sie wieder auf
Ty ją otwierasz
und legst die Deine in meine.
i kładziesz Swoją w moją.
Du flüsterst Sätze mit Bedacht
Szepczesz zdania z rozwagą
durch all den Lärm
przez cały ten hałas
als ob sie mein
tak jakby one były moim
Sextant und Kompass wär’n.
sekstantem i kompasem.

Applaus, Applaus
Oklaski, oklaski
Für Deine Worte.
za twoje słowa.
Mein Herz geht auf,
Moje serce rośnie,
Wenn Du lachst!
gdy się śmiejesz!
Applaus, Applaus,
Oklaski, oklaski
Für Deine Art mich zu begeistern.
Za Twój sposób, w jaki mnie zachwycasz.
Hör niemals damit auf!
Nigdy nie przestawaj!
Ich wünsch mir so sehr,
Chcę tego tak bardzo,
Du hörst niemals damit auf.
żebyś nigdy nie przestawała.

Ist meine Erde eine Scheibe,
Gdy moja ziemia jest płaska (dosł. kromką),
machst Du sie wieder rund.
Ty sprawiasz, że jest znowu okrągła
Zeigst mir auf leise Art und Weise
Pokazujesz mi w cichy sposób
was Weitsicht heißt.
co oznacza zdolność przewidywania.
Will ich mal wieder
Kiedy znowu
mit dem Kopf durch die Wand
walę głową w mur,
Legst Du mir Helm
ty zakładasz mi hełm
und Hammer in die Hand.
i młot do ręki.

Ref (x2)
Ref (x2)