Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Verzeihung - przebaczenie
 • einander - wzajemnie
 • das Maul - gęba
 • entwickeln - rozwijać
 • die Blüte - zakwit
 • auswandern - wyemigrować
 • in der Blüte des Lebens - w kwiecie wieku
 • verzeihen - wybaczyć
 • entfalten - rozwinąć
 • aufsehen - podnieść wzrok
 • sowieso - tak czy siak
 • alles, was da kreucht und fleucht - wszystko, co pełza i lata
 • sich verloben - zaręczyć się
 • einstimmen - wtórować w śpiewie
 • füreinander - dla siebie
 • bestimmen - przeznaczyć
 • das hohes Tier - szycha
 • versprochen - obiecany
 • die Taube - gołąb
 • abgeschaffen - obalić
 • üben - ćwiczyć
 • gern haben - lubić
 • die Wahl - wybór
 • bedauerlicher - godny pożałowania
 • der Wunsch - życzenie
 • die Zukunft - przyszłość
 • die Mähne - grzywa
 • das Gebrüll - ryk
 • begreifen - pojmować
 • heiraten - ożenić się
 • bald - wkrótce
 • begeistert - zachwycony
 • verderben - psuć się
 • benehmen sich - zachowywać się
 • versprechen - obiecywać
 • besonders - szczególnie
 • die Fahrt - jazda
 • fehlen - brakować
 • das Haar - włos
 • der König - król
 • wirklich - prawdziwy
 • links - z lewej strony
 • die Nase - nos
 • die Nase hoch tragen - zadzierać nosa
 • der Rat - rada
 • die Nase in alles stecken - wtykać nos w nieswoje sprawy
 • das Recht - prawo
 • imponieren - imponować
 • rechts - z prawej strony
 • solange - dopóki
 • der Prinz - książę
 • feuern - wyrzucić z pracy
 • nimmer - już nie
 • zukünftig - przyszły
 • voll - pełny
 • fürchten - obawiać się
 • kahl - łysy
 • recht - dosyć
 • also - zatem
 • aufhören - przestać
 • eben - właśnie
 • endlich - wreszcie
 • in frage kommen - wchodzić w rachubę
 • erfüllen - spełnić
 • auf seine Art - po swojemu
 • zuhören - słuchać
 • der Spaß - przyjemność
 • stark - mocny
 • der Schnabel - dziób
 • wohl - prawdopodobnie
 • hübsch - ładny
 • das Tier - zwierzę
 • meinen - mieć na myśli
 • überhaupt - w ogóle
 • runter - na dół
 • der Weg - droga
 • nun - obecnie
 • tragen - nosić

Ich will jetzt gleich König sein

Der König der Löwen


Oh, was für ein hübsches Paar. Zwei kleine Blüten in der Savanne, die sich romantisch entfalten. Eure Eltern werden begeistert sein... da ihr sowieso... so gut wie verlobt seid. Wer-was? Verlobt. Füreinander bestimmt. Einander versprochen. Meinst du...? Eines Tages werdet ihr beide heiraten! Bäääee! Eehh. Ich kann sie nicht heiraten. Wir sind doch Freunde. Ja. So was geht doch nicht. Nun, ich will euch den Spaß nicht verderben, meine kleinen Turteltäubchen, aber ihr habt keine Wahl. Es ist von Generation... ...zu Generation Tradition. Na ja, bin ich erst mal König, wird sie sofort abgeschafft. Nicht solange ich bei dir bin. Dann bist du eben gefeuert. Hmmm... hättest du wohl gerne, aber nur der König hat das Recht dazu. Er ist aber der zukünftige König. Ja. Also mußt du tun, was ich dir sage. Ich muss noch gar nichts tun. Und wenn du dich weiter so benimmst, fürchte ich, daß aus dir ein besonders bedauerlicher König wird. Hmmh. Das seh' ich aber ganz anders. Als König wär' ich superstark Ein wirkliches hohes Tier Nun als König wärst du noch recht kahl Die Haare fehlen dir Die lange Mähne ist ein Wunsch Den ich mir noch erfüll' Bis dann trag' ich die Nase hoch Und übe mein GeBRÜLL Zum Imponieren bist du viel zu klein. Oh, ich will jetzt gleich König sein! Du hast noch einen langen Weg vor dir, kleiner Prinz, wenn du jetzt denkst... Nie und nimmer "Tu' dies" Als ich das sagte, ich - Nie und nimmer "Tu' das" Was ich meinte war... Nie und nimmer "Hör' auf" Du scheinst nicht zu begreifen, daß... Nie und nimmer "Hör' mal" Na hör' mal! Immer frei, in voller Fahrt Das kommt überhaupt nicht in Frage... Frei, und nur auf meine Art! Ich glaube, du verstehst mich nicht Nun höre endlich zu! Ich brauch' keinen Rat Von einem Schnabelmaul, Zazu. Und wenn das Königshaus sich so entwickelt Will ich raus! Raus aus allem, raus aus Afrika Ich wand're lieber aus... Aaah! Dein Vater würde so was nie verzeih'n! Oh, ich will jetzt gleich König sein! Jeder sieht nach links, und... Jeder sieht nach rechts, und... Jeder sieht auf mich, und... Sieht auf meine Zukunft! Na und! Chor: Hier singen alle Tiere, groß und klein! Und alles, was da kreucht und fleucht stimmt ein! Der Simba wird bald König, er allein! Oh, ich will jetzt gleich König sein! Oh, ich will jetzt gleich König sein! Oh, ich will jetzt gleeiiiiich... König sein! Verzeihung, meine Teuerste, aber... GEH' VON MIR RUNTER! ... Simba? Naaalaaa?

Chcę natychmiast być królem

Der König der Löwen


Och, cóż za piękna para Dwa małe ziarenka na Sawannie romantycznie kiełkują Wasi rodzice będą zachwyceni W każdym razie... Tak dobrze, że jesteście zaręczeni. Kto-co? Zaręczeni, dla siebie przeznaczeni, sobie obiecani. Masz na myśli..? Jednego dnia weźmiecie ślub. Iłłłł. Eeeee. Nie mogę jej poślubić. Jesteśmy przecież przyjaciółmi. Tak. Do tego nie dojdzie. Teraz, nie będę wam psuć zabawy, moje małe gołąbki, Ale nie ma żadnego wyboru. To jest z pokolenia... .. Na pokolenia tradycja. Dobrze, kiedy będę królem, to ją obalę. Nie dopóki ja przy tobie będę. Więc jesteś właśnie zwolniony. Hmmm... To prawdopodobnie by Ci się spodobało, ale tylko król ma do tego prawo. Ale on jest przecież przyszłym królem. Tak. Więc musisz robić, co ja tobie powiem. Nie muszę jeszcze zupełnie nic robić. I jeśli dalej się tak będziesz zachowywać Obawiam się, że będziesz wyjątkowo godnym pożałowania królem. Hmm. Ja to widzę zupełnie inaczej. Jako król będę super silny Prawdziwa szycha Obecnie jako król byłbyś jeszcze dosyć łysawy Włosów ci brakuje Długa grzywa jest życzeniem Które jeszcze spełnię Do tego czasu noszę wysoko nos i ćwiczę swój ryk By imponować jesteś dużo zbyt mały. Oh, chcę już teraz królem być! Masz jeszcze długą drogę przed sobą mały Książe, kiedy jeszcze myślisz Nigdy i nikt "Zrób to" Jak to mówię, ja Nigdy i nikt "Zrób tamto" To co chciałem powiedzieć to było Nigdy i nikt "Przestań" Wygląda na to, że nie rozumiesz, że Nigdy i nikt "Posłuchaj" Doprze posłuchaj Zawsze wolny, Immer frei, pełna prędkość To nie wchodzi w ogóle w rachubę Wolny, i wszystko po mojemu! Mam wrażenie, że mnie nie rozumiesz A teraz posłuchaj wreszcie! Nie potrzebuję żadnych rad Od żadnej dziobatej gęby, Zazu. I kiedy dom królewski się tak rozwine Odejdę precz! Precz od tego wszystkiego, precz z Afryki Wyemigruję chętniej... Aaah! Twój ojciec mi tego nigdy nie wybaczy! Oh, chcę już teraz Królem być! Każdy podnosi głowę na lewo, i... Każdy podnosi głowę na prawo, i... Każdy patrzy na mnie, i... I patrzy na moją przyszłość! Tak i! Chór: Tu śpiewają wszystkie zwierzęta, duże i małe! I wszystko co pełza i lata wtóruje w śpiewie! Simba będzie niedługo królem, on sam! Oh, chcę już teraz Królem być! Oh, chcę już teraz Królem być! Oh, chcę już teraz Królem być! Moje uszanowanie, mój najdroższy, ale... Zejdź ze mnie! ... Simba? Naaalaaa?

Ich will jetzt gleich König sein

Chcę natychmiast być królem

Der König der Löwen


Oh, was für ein hübsches Paar.
Och, cóż za piękna para
Zwei kleine Blüten in der Savanne,
Dwa małe ziarenka na Sawannie
die sich romantisch entfalten.
romantycznie kiełkują
Eure Eltern werden begeistert sein...
Wasi rodzice będą zachwyceni
da ihr sowieso... so gut wie verlobt seid.
W każdym razie... Tak dobrze, że jesteście zaręczeni.

Wer-was?
Kto-co?

Verlobt. Füreinander bestimmt.
Zaręczeni, dla siebie przeznaczeni,
Einander versprochen.
sobie obiecani.

Meinst du...?
Masz na myśli..?

Eines Tages werdet ihr beide heiraten!
Jednego dnia weźmiecie ślub.

Bäääee!
Iłłłł.

Eehh.
Eeeee.

Ich kann sie nicht heiraten.
Nie mogę jej poślubić.
Wir sind doch Freunde.
Jesteśmy przecież przyjaciółmi.

Ja. So was geht doch nicht.
Tak. Do tego nie dojdzie.

Nun, ich will euch den Spaß nicht verderben,
Teraz, nie będę wam psuć zabawy,
meine kleinen Turteltäubchen,
moje małe gołąbki,
aber ihr habt keine Wahl.
Ale nie ma żadnego wyboru.
Es ist von Generation...
To jest z pokolenia...
...zu Generation Tradition.
.. Na pokolenia tradycja.

Na ja, bin ich erst mal König,
Dobrze, kiedy będę królem,
wird sie sofort abgeschafft.
to ją obalę.

Nicht solange ich bei dir bin.
Nie dopóki ja przy tobie będę.

Dann bist du eben gefeuert.
Więc jesteś właśnie zwolniony.

Hmmm... hättest du wohl gerne,
Hmmm... To prawdopodobnie by Ci się spodobało,
aber nur der König hat das Recht dazu.
ale tylko król ma do tego prawo.

Er ist aber der zukünftige König.
Ale on jest przecież przyszłym królem.
Ja. Also mußt du tun, was ich dir sage.
Tak. Więc musisz robić, co ja tobie powiem.

Ich muss noch gar nichts tun.
Nie muszę jeszcze zupełnie nic robić.
Und wenn du dich weiter so benimmst,
I jeśli dalej się tak będziesz zachowywać
fürchte ich, daß aus dir
Obawiam się, że będziesz
ein besonders bedauerlicher König wird.
wyjątkowo godnym pożałowania królem.

Hmmh. Das seh' ich aber ganz anders.
Hmm. Ja to widzę zupełnie inaczej.


Als König wär' ich superstark
Jako król będę super silny
Ein wirkliches hohes Tier
Prawdziwa szycha

Nun als König wärst du noch recht kahl
Obecnie jako król byłbyś jeszcze dosyć łysawy
Die Haare fehlen dir
Włosów ci brakuje

Die lange Mähne ist ein Wunsch
Długa grzywa jest życzeniem
Den ich mir noch erfüll'
Które jeszcze spełnię
Bis dann trag' ich die Nase hoch
Do tego czasu noszę wysoko nos
Und übe mein GeBRÜLL
i ćwiczę swój ryk

Zum Imponieren bist du viel zu klein.
By imponować jesteś dużo zbyt mały.

Oh, ich will jetzt gleich König sein!
Oh, chcę już teraz królem być!

Du hast noch einen langen Weg vor dir,
Masz jeszcze długą drogę przed sobą
kleiner Prinz, wenn du jetzt denkst...
mały Książe, kiedy jeszcze myślisz

Nie und nimmer "Tu' dies"
Nigdy i nikt "Zrób to"
Als ich das sagte, ich -
Jak to mówię, ja
Nie und nimmer "Tu' das"
Nigdy i nikt "Zrób tamto"
Was ich meinte war...
To co chciałem powiedzieć to było
Nie und nimmer "Hör' auf"
Nigdy i nikt "Przestań"
Du scheinst nicht zu begreifen, daß...
Wygląda na to, że nie rozumiesz, że
Nie und nimmer "Hör' mal"
Nigdy i nikt "Posłuchaj"
Na hör' mal!
Doprze posłuchaj

Immer frei, in voller Fahrt
Zawsze wolny, Immer frei, pełna prędkość
Das kommt überhaupt nicht in Frage...
To nie wchodzi w ogóle w rachubę
Frei, und nur auf meine Art!
Wolny, i wszystko po mojemu!

Ich glaube, du verstehst mich nicht
Mam wrażenie, że mnie nie rozumiesz
Nun höre endlich zu!
A teraz posłuchaj wreszcie!

Ich brauch' keinen Rat
Nie potrzebuję żadnych rad
Von einem Schnabelmaul, Zazu.
Od żadnej dziobatej gęby, Zazu.

Und wenn das Königshaus sich so entwickelt
I kiedy dom królewski się tak rozwine
Will ich raus!
Odejdę precz!
Raus aus allem, raus aus Afrika
Precz od tego wszystkiego, precz z Afryki
Ich wand're lieber aus... Aaah!
Wyemigruję chętniej... Aaah!
Dein Vater würde so was nie verzeih'n!
Twój ojciec mi tego nigdy nie wybaczy!

Oh, ich will jetzt gleich König sein!
Oh, chcę już teraz Królem być!

Jeder sieht nach links, und...
Każdy podnosi głowę na lewo, i...
Jeder sieht nach rechts, und...
Każdy podnosi głowę na prawo, i...
Jeder sieht auf mich, und...
Każdy patrzy na mnie, i...
Sieht auf meine Zukunft!
I patrzy na moją przyszłość!

Na und!
Tak i!

Chor:
Chór:

Hier singen alle Tiere, groß und klein!
Tu śpiewają wszystkie zwierzęta, duże i małe!
Und alles, was da kreucht und fleucht stimmt ein!
I wszystko co pełza i lata wtóruje w śpiewie!
Der Simba wird bald König, er allein!
Simba będzie niedługo królem, on sam!

Oh, ich will jetzt gleich König sein!
Oh, chcę już teraz Królem być!
Oh, ich will jetzt gleich König sein!
Oh, chcę już teraz Królem być!
Oh, ich will jetzt gleeiiiiich... König sein!
Oh, chcę już teraz Królem być!

Verzeihung, meine Teuerste, aber...
Moje uszanowanie, mój najdroższy, ale...
GEH' VON MIR RUNTER! ... Simba? Naaalaaa?
Zejdź ze mnie! ... Simba? Naaalaaa?