Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • der Haufen - stos
 • der Zunder - podpałka
 • lodern - płonąć silnym płomieniem
 • der Altlast - stare zanieczyszczenia
 • Tupperware - firma produkująca plastikowe pojemniczki
 • die Armee - armia
 • die Kehle - gardło
 • die Vorstellung - przedstawinie
 • geil - odlotowy
 • werfen - rzucać
 • loswerden - pozbyć się
 • das Ding - przedmiot
 • der Dreck - brud
 • das Ergebnis - skutek
 • brennen - płonąć
 • nehmen - brać
 • das Feuer - ogień
 • offen - otwarty
 • der Kilometer - kilometr
 • die Narbe - blizna
 • trotzdem - mimo tego
 • die Rechnung - rachunek
 • wachsen - rosnąć
 • wegwerfen - wyrzucić
 • auffallen - zostać zauważony
 • das Prozent - procent
 • der Ballast - balast
 • schmeißen - rzucić
 • wegschmeißen - wypieprzyć
 • die Wohnung - mieszkanie
 • das Kabinett - gabinet
 • die Sinnlosigkeit - bezsensowność
 • die Klamotten - manatki
 • die Spinnwebe - pajęczyna
 • bleiben - pozostawać
 • der Kram - rupieć
 • gestern - wczoraj
 • kaufen - kupować
 • der Schrott - złom
 • die Neurose - nerwica
 • sehen - widzieć
 • sinnlos - bezsensowny
 • der Tag - dzień
 • leicht - lekki
 • tragen - nosić
 • die Seele - dusza
 • besser - lepiej
 • brauchen - potrzebować
 • das Gepäck - bagaż
 • reisen - podróżować
 • öfter - częściej
 • blutsaugend - krwiopica

Leichtes Gepäck

Silbermond


Ref: Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeisst ihn weg. Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck. Du siehst dich um in deiner Wohnung. Siehst Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen. Siehst zu viel Klamotten, die du nie getragen hast und die du nie tragen wirst und trotzdem bleiben sie bei dir. Zu viel Spinnweben und zu viel Kram. Zu viel Altlast in Tupperwaren. Ref Nicht nur ein kleiner Hofstall aus Plastik auch die Armee aus Schrott und Neurosen auf deiner Seele wächst, immer mehr hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. Wie geil die Vorstellung wär', das alles loszuwerden? Alles auf einen Haufen mit Brennpaste und Zunder! Und es lodert und brennt so schön. Ein Feuer in Kilometern noch zu sehen. Ref Ab heut nur noch die wichtigen Dinge! x3 Ab heut nur noch leichtes Gepäck! Ref All der Dreck von gestern, All die Narben, All die Rechnungen, die viel zu lang offen rumlagen. Lass sie los! Wirf sie einfach weg! Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck.

Lekki bagaż

Silbermond


Ref: Któregoś dnia zauważysz, że nie potrzebujesz 99 procent. Weźmiesz cały ten balast i go wywalisz. Przecież lepiej podróżuje się z lekkim bagażem. Rozglądasz się po swoim mieszkaniu. Widzisz gabinet z bibelotów, widzisz efekt kupowania i kupowania rzeczy o których się nie pamięta o których się myśli, że się kiedyś przydadzą. Widzisz nadmiar ciuchów, których nigdy nie nosiłaś i których nigdy nosić nie będziesz a mimo to pozostają z tobą. Za dużo pajęczyn i za dużo rupieci. Za dużo staroci w plastikowych pojemniczkach. Ref Nic, tylko mały chlewik z plastiku, oraz armia złomu i nerwic w twojej duszy rośnie, coraz więcej wisi coraz częściej krwiopiczo u twego gardła. Jakże odlotowe przedstawienie byłoby pozbycie się tego wszystkiego. Wszystko na stos z suchym spirytusem i podpałką... Jak buzuje, pali się tak pięknie... Ogień widoczny na kilometry... Ref Od dziś już tylko ważne rzeczy! x3 Od dziś już tylko lekki bagaż! Ref Wszystkie te brudy z wczoraj, Wszystkie te blizny, Wszystkie te otwarte rachunki, które o wiele za długo zalegały. Odpuść je sobie, po prostu je wyrzuć! Przecież lepiej podróżuje się z lekkim bagażem.

Leichtes Gepäck

Lekki bagaż

Silbermond


Ref:
Ref:

Eines Tages fällt dir auf,
Któregoś dnia zauważysz,
dass du 99 Prozent nicht brauchst.
że nie potrzebujesz 99 procent.
Du nimmst all den Ballast
Weźmiesz cały ten balast
und schmeisst ihn weg.
i go wywalisz.
Denn es reist sich besser
Przecież lepiej podróżuje się
mit leichtem Gepäck.
z lekkim bagażem.

Du siehst dich um in deiner Wohnung.
Rozglądasz się po swoim mieszkaniu.
Siehst Kabinett aus Sinnlosigkeiten,
Widzisz gabinet z bibelotów,
siehst das Ergebnis von Kaufen und Kaufen
widzisz efekt kupowania i kupowania
von Dingen von denen man denkt,
rzeczy o których się nie pamięta
man würde sie irgendwann brauchen.
o których się myśli, że się kiedyś przydadzą.
Siehst zu viel Klamotten, die du nie getragen hast
Widzisz nadmiar ciuchów, których nigdy nie nosiłaś
und die du nie tragen wirst
i których nigdy nosić nie będziesz
und trotzdem bleiben sie bei dir.
a mimo to pozostają z tobą.
Zu viel Spinnweben und zu viel Kram.
Za dużo pajęczyn i za dużo rupieci.
Zu viel Altlast in Tupperwaren.
Za dużo staroci w plastikowych pojemniczkach.

Ref
Ref

Nicht nur ein kleiner Hofstall aus Plastik
Nic, tylko mały chlewik z plastiku,
auch die Armee aus Schrott und Neurosen
oraz armia złomu i nerwic
auf deiner Seele wächst,
w twojej duszy rośnie,
immer mehr hängt
coraz więcej wisi
immer öfter blutsaugend an deiner Kehle.
coraz częściej krwiopiczo u twego gardła.
Wie geil die Vorstellung wär',
Jakże odlotowe przedstawienie byłoby
das alles loszuwerden?
pozbycie się tego wszystkiego.
Alles auf einen Haufen
Wszystko na stos
mit Brennpaste und Zunder!
z suchym spirytusem i podpałką...
Und es lodert und brennt so schön.
Jak buzuje, pali się tak pięknie...
Ein Feuer in Kilometern noch zu sehen.
Ogień widoczny na kilometry...

Ref
Ref

Ab heut nur noch die wichtigen Dinge! x3
Od dziś już tylko ważne rzeczy! x3
Ab heut nur noch leichtes Gepäck!
Od dziś już tylko lekki bagaż!

Ref
Ref

All der Dreck von gestern,
Wszystkie te brudy z wczoraj,
All die Narben,
Wszystkie te blizny,
All die Rechnungen, die viel zu lang offen rumlagen.
Wszystkie te otwarte rachunki, które o wiele za długo zalegały.
Lass sie los! Wirf sie einfach weg!
Odpuść je sobie, po prostu je wyrzuć!
Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck.
Przecież lepiej podróżuje się z lekkim bagażem.