Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • grinsen - szczerzyć się
 • der Reiher - czapla
 • der Otter - wydra
 • das Geleit - towarzysz
 • ebenbürtig sein - dorównywać
 • das Wesen - istota
 • die Welt - świat
 • der Stolz - duma
 • gehören - należeć
 • echt - prawdziwy
 • der Wind - wiatr
 • die Spur - ślad
 • hören - słuchać
 • der Fremde - obcy
 • erscheinen - pojawić się
 • kennen - znać
 • folgen - iść za kimś
 • kennenlernen - poznać
 • merken - spostrzec
 • kommen - przychodzić
 • der Luchs - ryś
 • das Land - kraj
 • verstehen - rozumieć
 • wachsen - rosnąć
 • landen - lądować
 • wachsen - urosnąć
 • die Beere - jagoda
 • lernen - uczyć się
 • die Vielfalt - różnorodność
 • das Licht - światło
 • malen - malować
 • gleich - natychmiast
 • der Mensch - człowiek
 • verbunden - związany
 • der Mond - księżyc
 • so - tak
 • das Sonnenrad - słońce
 • müssen - musieć
 • der Ring - krąg
 • die Ewigkeit - wieczność
 • probieren - spróbować
 • fallen - obalić
 • der Regen - deszcz
 • wissen - wiedzieć
 • hinauf - w górę
 • reich - bogaty
 • herauskriegen - dowiedzieć się
 • aussehen - wyglądać
 • der Schatten - cień
 • fremd - obcy
 • singen - śpiewać
 • der Berg - góra
 • die Sonne - słońce
 • der Bruder - brat
 • der Stein - kamień
 • die Stimme - głos
 • süß - słodki
 • einsehen - uświadomić sobie
 • drehen - kręcić
 • unter - pod
 • nicht - nie
 • die Erde - ziemia
 • vergessen - zapominać
 • fehlen - brakować
 • der Fluss - rzeka
 • der Wald - las
 • für - dla
 • wild - dziki
 • das Holz - drewno
 • doch - jednak
 • jede - każda
 • dazu - nadto
 • der Wolf - wilk
 • das Silber - srebro
 • rennen - biec
 • das Leben - życie
 • wie - jak
 • auch - również
 • dass - że
 • heulen - ryczeć
 • nur - tylko
 • die Seele - dusza
 • klar - jasne
 • reisen - podróżować
 • der Baum - drzewo
 • es - to
 • denken - myśleć
 • sehr - bardzo
 • denn - ponieważ
 • gar - zupełnie
 • viel - dużo
 • frei - darmowy

Farbenspiel des Winds

Pocahontas


Für dich bin ich nur eine Wilde, es ist klar, dass du so denkst, denn du bist sehr viel gereist, doch sehe ich nicht ein, wenn so wild ich dir erschein', wie kommts, das du so vieles gar nicht weißt? Gar nicht weißt.... Du landest hier und gleich gehört dir alles, das Land ist für dich frei und nur noch Holz..., doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz. Für dich sind echt Menschen nur die Menschen, die so denken und so aussehen wie du.... Doch folge nur den Spuren eines Fremden, dann verstehst du und du lernst noch was dazu... Kannst du hören, wie der Wolf heult unterm' Silbermond....? Und weißt du auch, warum der Luchs so grinst? Kannst du singen wie die Stimme in den Bergen? Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? x2 Komm, renn mit mir im Schattenlicht der Wälder, probier die süßen Beeren dieser Welt, komm, wälze dich in ihrer reichen Vielfalt, und du merkst, dass im Leben dir nichts fehlt.... Der Regen und der Fluss sind meine Brüder, der Reiher und der Otter mein Geleit', und jeder dreht sich mit und ist verbunden mit dem Sonnenrad, dem Ring der Ewigkeit. Wie weit wachsen Bäume hinauf? Doch wenn du sie fällst, kriegst du's nie heraus. Und vergessen sind die Wölfe und der Silbermond, und das wir alle ebenbürtig sind! Wir müssen singen, wie die Stimme in den Bergen, müssen malen wie das Farbenspiel des Winds! Denn die Erde ist nur fremd, wenn der Fremde sie nicht kennt, drum gehört sie nur dem Farbenspiel des Winds!

Kolory wiatru

Pocahontas


Dla Ciebie jestem tylko dzikuską. To jasne, że tak sądzisz ponieważ tak wiele podróżowałeś, jednak nie mogę pojąć, kiedy pojawia się dzikuska jak ja, skąd się bierze to, że tak wiele zupełnie nie wiesz.. Wcale nie wiesz… Przybywasz tu i natychmiast wszystko ci się należy, ta ziemia jest dla ciebie darmowa i tylko jeszcze drewnem… Ale każdy kamień i drzewo i każda istota, ma swoje życie, swoją duszę i swoją dumę. Dla Ciebie prawdziwymi ludźmi są tylko ludzie, którzy myślą i wyglądają jak ty. Jednak pójdź śladami obcych, to zrozumiesz i nauczysz się czegoś ponadto. Czy słyszysz jak wyje wilk do srebrnego księżyca? I czy wiesz dlaczego ryś tak się szczerzy? Czy potrafisz śpiewać jak głos z gór? Czy potrafisz malować, jak kolory wiatru? x2 Chodź, pobiegnij ze mną w cieniu lasu, spróbuj słodkich jagód tego świata. Chodź, zatrać się w jego bogatej różnorodności, wtedy dostrzeżesz, że niczego ci już nie brakuje. Deszcz i strumień są moim braćmi, czapla i wydra są moimi towarzyszkami, a wszystko kręci się i jest związane ze słońcem przez krąg wieczności. Jak daleko w górę wyrośnie drzewo? Jeśli je powalisz, Nigdy się nie dowiesz. Więc zapomnij o wilku i srebrnym księżycu, Wszyscy jesteśmy równi! Musimy śpiewać jak głos z gór Musimy malować jak kolory wiatru. Dlatego ziemia jest tylko obca, dopóki obcy jej nie pozna, Dlatego należy tylko do kolorów wiatru.

Farbenspiel des Winds

Kolory wiatru

Pocahontas


Für dich bin ich nur eine Wilde,
Dla Ciebie jestem tylko dzikuską.
es ist klar, dass du so denkst,
To jasne, że tak sądzisz
denn du bist sehr viel gereist,
ponieważ tak wiele podróżowałeś,
doch sehe ich nicht ein,
jednak nie mogę pojąć,
wenn so wild ich dir erschein',
kiedy pojawia się dzikuska jak ja,
wie kommts, das du so vieles gar nicht weißt?
skąd się bierze to, że tak wiele zupełnie nie wiesz..
Gar nicht weißt....
Wcale nie wiesz…

Du landest hier und gleich gehört dir alles,
Przybywasz tu i natychmiast wszystko ci się należy,
das Land ist für dich frei und nur noch Holz...,
ta ziemia jest dla ciebie darmowa i tylko jeszcze drewnem…
doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen
Ale każdy kamień i drzewo i każda istota,
hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz.
ma swoje życie, swoją duszę i swoją dumę.

Für dich sind echt Menschen nur die Menschen,
Dla Ciebie prawdziwymi ludźmi są tylko ludzie,
die so denken und so aussehen wie du....
którzy myślą i wyglądają jak ty.
Doch folge nur den Spuren eines Fremden,
Jednak pójdź śladami obcych,
dann verstehst du und du lernst noch was dazu...
to zrozumiesz i nauczysz się czegoś ponadto.

Kannst du hören, wie der Wolf heult unterm' Silbermond....?
Czy słyszysz jak wyje wilk do srebrnego księżyca?
Und weißt du auch, warum der Luchs so grinst?
I czy wiesz dlaczego ryś tak się szczerzy?
Kannst du singen wie die Stimme in den Bergen?
Czy potrafisz śpiewać jak głos z gór?
Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? x2
Czy potrafisz malować, jak kolory wiatru? x2

Komm, renn mit mir im Schattenlicht der Wälder,
Chodź, pobiegnij ze mną w cieniu lasu,
probier die süßen Beeren dieser Welt,
spróbuj słodkich jagód tego świata.
komm, wälze dich in ihrer reichen Vielfalt,
Chodź, zatrać się w jego bogatej różnorodności,
und du merkst, dass im Leben dir nichts fehlt....
wtedy dostrzeżesz, że niczego ci już nie brakuje.

Der Regen und der Fluss sind meine Brüder,
Deszcz i strumień są moim braćmi,
der Reiher und der Otter mein Geleit',
czapla i wydra są moimi towarzyszkami,
und jeder dreht sich mit und ist verbunden
a wszystko kręci się i jest związane
mit dem Sonnenrad, dem Ring der Ewigkeit.
ze słońcem przez krąg wieczności.

Wie weit wachsen Bäume hinauf?
Jak daleko w górę wyrośnie drzewo?
Doch wenn du sie fällst,
Jeśli je powalisz,
kriegst du's nie heraus.
Nigdy się nie dowiesz.

Und vergessen sind die Wölfe und der Silbermond,
Więc zapomnij o wilku i srebrnym księżycu,
und das wir alle ebenbürtig sind!
Wszyscy jesteśmy równi!
Wir müssen singen, wie die Stimme in den Bergen,
Musimy śpiewać jak głos z gór
müssen malen wie das Farbenspiel des Winds!
Musimy malować jak kolory wiatru.

Denn die Erde ist nur fremd, wenn der Fremde sie nicht kennt,
Dlatego ziemia jest tylko obca, dopóki obcy jej nie pozna,
drum gehört sie nur dem Farbenspiel des Winds!
Dlatego należy tylko do kolorów wiatru.