Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Heuchelei - hipokryzja
 • das Gefühl - uczucie
 • gefallen - podobać się
 • hegen - pielęgnować
 • grau - szary
 • der Gräuel - wstręt
 • das Haar - włos
 • halten - uważać
 • das Polizeirevier - posterunek policji
 • die Lage - położanie
 • die Kohle - forsa
 • schaffen - załatwić
 • rot - czerwony
 • sich zu schaffen machen - kombinować
 • die Taste - klawisz
 • treffen sich mit - spotkać się z
 • weinen - płakać
 • drücken - nacisnąć
 • glauben - wierzyć
 • passieren - zdarzyć się
 • das Problem - problem
 • vernetzen - połączyć w sieć
 • sagen - mówić
 • wissen - wiedzieć
 • schonen - oszczędzić
 • sich verwählen - wybrać zły numer
 • sauer - zły
 • die Einsamkeit - samotność
 • die Frage - pytanie
 • fragen - pytać
 • wieviel - ile
 • die Hilfe - pomoc
 • klein - mały
 • die Frau - żona
 • neu - nowy
 • oft - często
 • die Sache - rzecz
 • schlafen - spać
 • das Telefon - telefon
 • wohin - dokąd
 • drücken - przyciskać
 • können - móc
 • sollen - mieć powinność
 • der Nerv - nerw
 • brauchen - potrzebować
 • der Beginn - początek

Drück die eins

Annett Louisan


Du hast dich nicht verwählt, ich habe nur mein Herz mit meinem Telefon und mein PC vernetzt. Wenn du mir sagen willst, dass du jetzt um mich weinst, drück die eins. Wenn du mich fragen willst, ob ich noch sauer bin, ob wir uns treffen könn', von Wegen Neubeginn, oder wer weiß was sonst für eine Heuchelei, drück die zwei. Ref: Brauchst du Hilfe bei der Frage, wie's mir geht in meiner Lage, ich Gefühle für dich hege oder Gräuel, wieviel ich dir glauben sollte, was ich jetzt noch von dir halte, und wie oft mir sowas noch passieren soll, drück die null! Wenn du nur wissen willst, wo deine Sachen sind, ob du hier schlafen kannst, weil du nicht weißt wohin, und ich dich abhol'n soll im Polizeirevier, drück die vier. Wenn du Probleme hast mit deiner neuen Frau, ist deine Kohle weg, sind deine Haare grau, ist es die Einsamkeit, die dir zu schaffen macht, drück die acht. Ref Willst du mir 'nen Gefalln tun und meine Nerven schon', dann drück einfach die Taste mit dem kleinen roten Telefon.

naciśnij "1"

Annett Louisan


Nie wybrałeś złego numeru. Podłączyłam tylko moje serce do telefonu i komputera. Jeśli chcesz mi powiedzieć, że teraz za mną płaczesz - naciśnij "1". Jeśli chcesz spytać mnie, czy ciągle się złoszczę , czy możemy się spotkać, żeby uczcić nasz nowy wspólny początek, lub kto wie jakie jeszcze hipokryzje - naciśnij "2" Ref: Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii: jak mi się wiedzie w moim położeniu, i czy pielęgnuję czułe uczucia wobec ciebie, czy też żywię urazę, ile mam ci wierzyć, co teraz o tobie sądzę, i jak często mi się to będzie przydarzać naciśnij "0" Jeśli chcesz tylko wiedzieć, gdzie są twoje rzeczy, czy możesz tu spać, bo nie masz dokąd pójść, i czy cię nie odstawię na posterunek policji - naciśnij "4" Jeśli masz problemy ze swoją nową żoną, straciłeś pieniądze osiwiałeś czy ma to związek z samotnością naciśnij "8" Ref Jeśli chcesz mi wyświadczyć przysługę i oszczędzić moje nerwy - naciśnij po prostu klawisz z małą czerwoną słuchawką.

Drück die eins

naciśnij "1"

Annett Louisan


Du hast dich nicht verwählt,
Nie wybrałeś złego numeru.
ich habe nur mein Herz
Podłączyłam tylko moje serce
mit meinem Telefon und mein PC vernetzt.
do telefonu i komputera.
Wenn du mir sagen willst,
Jeśli chcesz mi powiedzieć,
dass du jetzt um mich weinst,
że teraz za mną płaczesz -
drück die eins.
naciśnij "1".

Wenn du mich fragen willst,
Jeśli chcesz spytać mnie,
ob ich noch sauer bin,
czy ciągle się złoszczę ,
ob wir uns treffen könn',
czy możemy się spotkać,
von Wegen Neubeginn,
żeby uczcić nasz nowy wspólny początek,
oder wer weiß was sonst für eine Heuchelei,
lub kto wie jakie jeszcze hipokryzje -
drück die zwei.
naciśnij "2"

Ref:
Ref:
Brauchst du Hilfe bei der Frage,
Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii:
wie's mir geht in meiner Lage,
jak mi się wiedzie w moim położeniu,
ich Gefühle für dich hege
i czy pielęgnuję czułe uczucia wobec ciebie,
oder Gräuel,
czy też żywię urazę,
wieviel ich dir glauben sollte,
ile mam ci wierzyć,
was ich jetzt noch von dir halte,
co teraz o tobie sądzę,
und wie oft mir sowas noch passieren soll,
i jak często mi się to będzie przydarzać
drück die null!
naciśnij "0"

Wenn du nur wissen willst,
Jeśli chcesz tylko wiedzieć,
wo deine Sachen sind,
gdzie są twoje rzeczy,
ob du hier schlafen kannst,
czy możesz tu spać,
weil du nicht weißt wohin,
bo nie masz dokąd pójść,
und ich dich abhol'n soll im Polizeirevier,
i czy cię nie odstawię na posterunek policji -
drück die vier.
naciśnij "4"

Wenn du Probleme hast
Jeśli masz problemy
mit deiner neuen Frau,
ze swoją nową żoną,
ist deine Kohle weg,
straciłeś pieniądze
sind deine Haare grau,
osiwiałeś
ist es die Einsamkeit,
czy ma to związek
die dir zu schaffen macht,
z samotnością
drück die acht.
naciśnij "8"

Ref
Ref

Willst du mir 'nen Gefalln tun
Jeśli chcesz mi wyświadczyć przysługę
und meine Nerven schon',
i oszczędzić moje nerwy -
dann drück einfach die Taste
naciśnij po prostu klawisz
mit dem kleinen roten Telefon.
z małą czerwoną słuchawką.