Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Sehnsucht - tęsknota
 • einmal - raz
 • das Lied - piosenka
 • klingen - brzmieć
 • drehen - kręcić
 • das Lied - piosenka
 • das Herz - serce
 • das Land - kraina
 • singen - śpiewać
 • das Bärenkind - niedźwiedziątko
 • der Kalender - kalendarz
 • schwinden - topnieć
 • verwehen - rozwiewać
 • der Bär - niedźwiedź
 • jemand - ktoś
 • leise - cicho
 • das Meer - morze
 • doch - jednak
 • über - nad
 • die Tänzerin - tancerka
 • der Dezember - grudzień
 • drehen - obracać
 • leise - cicho
 • die Länge - długość
 • die Schlittenfahrt - kulig
 • die Länge - długość
 • die Musik - muzyka
 • das Blatt - kartka

Es war einmal im Dezember

Anastasia


Tänzerin, Bärenkind, letztes Blatt im Kalender. Und ein Lied - jemand singt: Es war einmal im Dezember. Ref: Sag, wer hält mich fest im Arm? Schlittenfahrt - und doch ist mir warm. Paare drehen sich geschwind, Musik verweht im Wind. Ref Weit, so weit, lange schon, Märchentraum im Dezember. Sehnsucht ruft mein Herz nach Haus, über Meere und Länder! Und ein Lied leise klingt: Es war einmal im Dezember.

Once upon a time in December

Anastasia


Tancerka, Niedźwiadek, Ostatnia kartka w kalendarzu. I piosenka - ktoś śpiewa: Pewnego razu w grudniu. Ref: Powiedz mi kto mnie trzyma tak mocno w ramionach? Jedziemy na saniach - ale jest mi ciepło. Pary kręcą się i znikają, Muzyka rozwiana przez wiatr. Ref Daleko, tak daleko, tak dawno Bajkowy sen w grudniu , Tęsknota woła moje serce do domu, przez morza i oceany! I piosenka cicha brzmi: Pewnego razu w grudniu

Es war einmal im Dezember

Once upon a time in December

Anastasia


Tänzerin,
Tancerka,
Bärenkind,
Niedźwiadek,
letztes Blatt im Kalender.
Ostatnia kartka w kalendarzu.
Und ein Lied - jemand singt:
I piosenka - ktoś śpiewa:
Es war einmal im Dezember.
Pewnego razu w grudniu.

Ref:
Ref:
Sag, wer hält mich fest im Arm?
Powiedz mi kto mnie trzyma tak mocno w ramionach?
Schlittenfahrt - und doch ist mir warm.
Jedziemy na saniach - ale jest mi ciepło.
Paare drehen sich geschwind,
Pary kręcą się i znikają,
Musik verweht im Wind.
Muzyka rozwiana przez wiatr.

Ref
Ref

Weit, so weit, lange schon,
Daleko, tak daleko, tak dawno
Märchentraum im Dezember.
Bajkowy sen w grudniu ,
Sehnsucht ruft
Tęsknota woła
mein Herz nach Haus,
moje serce do domu,
über Meere und Länder!
przez morza i oceany!

Und ein Lied leise klingt:
I piosenka cicha brzmi:
Es war einmal im Dezember.
Pewnego razu w grudniu