Alles Brennt

Johannes Oerding

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • glühen - żarzyć się
 • aufgeben - poddać się
 • aufstehen - wstawać
 • bleiben - zostać
 • fallen - padać
 • die Flamme - płomień
 • fliegen - lecieć
 • der Funke - iskra
 • die Mauer - mur
 • der Regen - deszcz
 • die Luft - powietrze
 • der Stein - kamień
 • stumm - niemy
 • anhalten - zatrzymywać
 • sprühen - pryskać
 • die Glut - żarzący się popiół
 • die Scherbe - skorupa
 • reißen - rozerwać
 • einreißen - burzyć
 • das Herz - serce
 • das Blut - krew
 • der Kopf - głowa
 • sagen - powiedzieć
 • Augen - oczy
 • bekämpfen - zwalczać
 • eng - ciasny
 • das Feuer - ogień
 • genau - akurat
 • der Lauf - bieg
 • neu - nowy
 • der Platz - miejsce
 • der Rauch - dym
 • schmelzen - topnieć
 • schnell - prędki
 • selbst - siebie
 • suchen - szukać
 • der Verstand - rozum
 • die Tür - drzwi
 • wenig - mało
 • die Wand - sciana
 • zwischen - między
 • brennen - palić się
 • draußen - na dworze
 • heiß - gorący
 • die Asche - popiół
 • die Atemnot - duszność

Alles Brennt

Johannes Oerding


Komm gib auf, komm gib auf, sagt mir mein Verstand Und ich schau aus grauen Augen stumm an die Wand Und ich suche den Raum ab doch find' keine Tür 'n Weg nach draußen, noch schnell weg von hier Mein Kopf läuft heiß und Rauch steigt auf; Blut kocht, Herz pocht, Atemnot, Nervenglüh'n und Funken sprüh'n Ref: Alles brennt, alles geht in Flammen auf Alles was bleibt, sind Asche und Rauch Doch zwischen schwarzen Wolken seh' ich ein kleines bisschen Blau Ich halt die Luft an, lauf über die Glut. Alles wird gut Zu wenig Platz, zu eng, selbst für einen allein Bevor sie auf mich fall'n, reiß ich die Mauern ein Komm steh' auf, komm steh' auf, sag ich mei'm Verstand Und gibt es keine Tür, dann geh' ich halt durch die Wand Das alles muss weg, das alles muss neu Steine schmelzen, Scherben fliegen, g'radeaus auf neuen Wegen Durch den Feuerregen Ref Und wenn es wieder in mir brennt, dann weiß ich es genau Dass man Feuer mit Feuer bekämpft Ref x2

Wszystko się pali

Johannes Oerding


Poddaj się, poddaj się, mówi mój rozum I patrzę szarymi oczyma oniemiały na ścianę Przeszukuję pokój, lecz nie odnajduję drzwi, jakiejś drogi na zewnątrz, byle szybciej stąd uciec Moja głowa rozgrzewa się, unosi się dym, krew się gotuje, serce wali, brak tchu, nerwy rozżarzone a iskry pryskają Ref: Wszystko się pali, wszystko odchodzi w płomieniach Wszystko co pozostaje to popiół i dym Jednak pomiędzy czarnymi chmurami widzę troszkę błękitu Wstrzymuję oddech, biegnę po żarzącym się popiele. Wszystko będzie dobrze Za mało miejsca, za ciasno, nawet dla jednej osoby Zanim na mnie się zwalą, zburzę mury Wstawaj, no wstawaj, mówię mojemu rozumowi A jak nie ma drzwi, to cóż - przejdę przez ścianę To wszystko trzeba wyrzucić, to wszystko trzeba na nowo Kamienie się topią, skorupy fruwają, prosto na nowych drogach Przez ogniowy deszcz Ref A kiedy we mnie będzie się znów paliło, wtedy wiem to dokładnie, że ogień zwalcza się ogniem Ref x2

Alles Brennt

Wszystko się pali

Johannes Oerding


Komm gib auf, komm gib auf,
Poddaj się, poddaj się,
sagt mir mein Verstand
mówi mój rozum
Und ich schau aus grauen Augen
I patrzę szarymi oczyma
stumm an die Wand
oniemiały na ścianę
Und ich suche den Raum
Przeszukuję pokój,
ab doch find' keine Tür
lecz nie odnajduję drzwi,
'n Weg nach draußen,
jakiejś drogi na zewnątrz,
noch schnell weg von hier
byle szybciej stąd uciec
Mein Kopf läuft heiß
Moja głowa rozgrzewa się,
und Rauch steigt auf;
unosi się dym,
Blut kocht, Herz pocht,
krew się gotuje, serce wali,
Atemnot, Nervenglüh'n
brak tchu, nerwy rozżarzone
und Funken sprüh'n
a iskry pryskają

Ref:
Ref:
Alles brennt,
Wszystko się pali,
alles geht in Flammen auf
wszystko odchodzi w płomieniach
Alles was bleibt,
Wszystko co pozostaje
sind Asche und Rauch
to popiół i dym
Doch zwischen schwarzen Wolken
Jednak pomiędzy czarnymi chmurami
seh' ich ein kleines bisschen Blau
widzę troszkę błękitu
Ich halt die Luft an,
Wstrzymuję oddech,
lauf über die Glut.
biegnę po żarzącym się popiele.
Alles wird gut
Wszystko będzie dobrze

Zu wenig Platz, zu eng,
Za mało miejsca, za ciasno,
selbst für einen allein
nawet dla jednej osoby
Bevor sie auf mich fall'n,
Zanim na mnie się zwalą,
reiß ich die Mauern ein
zburzę mury
Komm steh' auf, komm steh' auf,
Wstawaj, no wstawaj,
sag ich mei'm Verstand
mówię mojemu rozumowi
Und gibt es keine Tür,
A jak nie ma drzwi,
dann geh' ich halt durch die Wand
to cóż - przejdę przez ścianę
Das alles muss weg,
To wszystko trzeba wyrzucić,
das alles muss neu
to wszystko trzeba na nowo
Steine schmelzen, Scherben fliegen,
Kamienie się topią, skorupy fruwają,
g'radeaus auf neuen Wegen
prosto na nowych drogach
Durch den Feuerregen
Przez ogniowy deszcz

Ref
Ref

Und wenn es wieder in mir brennt,
A kiedy we mnie będzie się znów paliło,
dann weiß ich es genau
wtedy wiem to dokładnie,
Dass man Feuer mit Feuer bekämpft
że ogień zwalcza się ogniem

Ref x2
Ref x2