Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • ewig - wieczny
 • der Schritt - krok
 • die Vergangenheit - przeszłość
 • wegwerfen - wyrzucać
 • das Wort - słowo
 • voll - pełny
 • der Zorn - gniew
 • die Kinderzeit - dzieciństwo
 • die Zeit - czas
 • das Wiedersehen - ponowne zobaczenie
 • geschehen - stać się
 • wagen - mieć czelność
 • das kann man nicht ungeschehen machen - co się stało, już się nie odstanie
 • träumen - śnić
 • etw ungeschehen machen - cofnąć coś
 • zurück - wstecz
 • laufen - uciekać
 • sich im Kreis drehen - kręcić się w kółko
 • endlos - bez końca
 • lieber - chętniej
 • herschieben - odroczyć
 • der Abschied - pożegnanie
 • begreifen - pojmować
 • vorn - z przodu
 • der Weg - droga
 • die Uhr - godzina
 • weit - szeroko
 • drehen - obracać
 • geben - dawać
 • gesagt - powiedziany
 • heute - dzisiaj
 • irgendwann - kiedyś
 • das Können - zdolność
 • das Leben - życie
 • die Länge - długość
 • sehen - widzieć
 • der Traum - sen
 • vorwärts - do przodu
 • die Welt - świat
 • rückwärts - do tyłu
 • werden - zostać
 • schieben - przesuwać
 • wunderbar - cudowny
 • scheinen - świecić
 • bunt - kolorowy

Kein zurück

Wolfsheim


Es gibt kein Weg zurück… Weißt Du noch wie es war, Kinderzeit wunderbar. Die Welt ist bunt und schön… Bist Du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt, es gibt auch ein Wiedersehen… Ref: Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es gibt kein Weg zurück und was jetzt ist wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan und was jetzt ist wird nie mehr so geschehen. Es gibt kein Weg zurück. x2 Ein Wort zuviel im Zorn gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt. Schon ist es vorbei… Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt. Was wie ewig schien ist schon Vergangenheit… Ref Ref 2: Ach und könnt ich doch, nur ein einz'ges Mal, die Uhren rückwärts dreh'n. Denn wie viel vom dem, was ich heute weiß, hätt ich lieber nie gesehen. Es gibt kein Weg zurück. x3 Dein Leben dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst Du endlos vor dir her… Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her… Ref Ref Ref 2

Bez powrotu

Wolfsheim


Nie ma drogi z powrotem... Czy wiesz, jak to było, Cudowne dzieciństwo. Świat jest kolorowy i piękny… Czy kiedyś zrozumiesz, że nie każde pożegnanie znaczy „żegnaj”, że jest też i „do widzenia”… Ref: Wciąż do przodu, krok za krokiem, nie ma drogi z powrotem i to, co teraz jest, nigdy się nie cofnie Czas ucieka, co się stało, to się stało i to, co teraz jest, nie stanie się już tak samo. Nie ma drogi z powrotem. x2 Jedno slowo zbyt dużo w gniewie wypowiedziane jeden krok za daleko, zbyt śmiały No i już po wszystkim… Co jeszcze się teraz stało, co powiedziałam, jest powiedziane. To co wczoraj świciło, już jest przeszłością… Ref Ref 2: Ach, czy mógłbym wreszcie, choć ten jeden ostatni raz, Godziny zawrócić wstecz Bo ile z tego co dzisiaj wiem, wolałabym nie zobaczyć. Nie ma drogi z powrotem. x3 Twoje życie wciąż kręci się tylko w kółko tak wiele zmarnowanego czasu. Twoje marzenia bez końca odsuwasz od siebie Chcesz żyć kiedyś lecz jeśli nie dziś, to kiedy? Przecież kiedyś to też sen, od zbyt dawna tutaj Ref Ref Ref 2

Kein zurück

Bez powrotu

Wolfsheim


Es gibt kein Weg zurück…
Nie ma drogi z powrotem...

Weißt Du noch wie es war,
Czy wiesz, jak to było,
Kinderzeit wunderbar.
Cudowne dzieciństwo.
Die Welt ist bunt und schön…
Świat jest kolorowy i piękny…

Bist Du irgendwann begreifst,
Czy kiedyś zrozumiesz,
dass nicht jeder Abschied heißt,
że nie każde pożegnanie znaczy „żegnaj”,
es gibt auch ein Wiedersehen…
że jest też i „do widzenia”…

Ref:
Ref:
Immer vorwärts, Schritt um Schritt,
Wciąż do przodu, krok za krokiem,
es gibt kein Weg zurück und
nie ma drogi z powrotem i
was jetzt ist wird nie mehr ungeschehen.
to, co teraz jest, nigdy się nie cofnie
Die Zeit läuft uns davon,
Czas ucieka,
was getan ist, ist getan und
co się stało, to się stało i
was jetzt ist wird nie mehr so geschehen.
to, co teraz jest, nie stanie się już tak samo.

Es gibt kein Weg zurück. x2
Nie ma drogi z powrotem. x2

Ein Wort zuviel im Zorn gesagt,
Jedno slowo zbyt dużo w gniewie wypowiedziane
ein Schritt zu weit nach vorn gewagt.
jeden krok za daleko, zbyt śmiały
Schon ist es vorbei…
No i już po wszystkim…

Was auch immer jetzt getan,
Co jeszcze się teraz stało,
was ich gesagt hab, ist gesagt.
co powiedziałam, jest powiedziane.
Was wie ewig schien ist schon Vergangenheit…
To co wczoraj świciło, już jest przeszłością…

Ref
Ref

Ref 2:
Ref 2:
Ach und könnt ich doch,
Ach, czy mógłbym wreszcie,
nur ein einz'ges Mal,
choć ten jeden ostatni raz,
die Uhren rückwärts dreh'n.
Godziny zawrócić wstecz
Denn wie viel vom dem,
Bo ile z tego
was ich heute weiß,
co dzisiaj wiem,
hätt ich lieber nie gesehen.
wolałabym nie zobaczyć.

Es gibt kein Weg zurück. x3
Nie ma drogi z powrotem. x3

Dein Leben dreht sich nur im Kreis,
Twoje życie wciąż kręci się tylko w kółko
so voll von weggeworfener Zeit.
tak wiele zmarnowanego czasu.
Deine Träume schiebst Du endlos vor dir her…
Twoje marzenia bez końca odsuwasz od siebie

Du willst noch leben irgendwann,
Chcesz żyć kiedyś
doch wenn nicht heute, wann denn dann?
lecz jeśli nie dziś, to kiedy?
Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her…
Przecież kiedyś to też sen, od zbyt dawna tutaj

Ref
Ref

Ref
Ref

Ref 2
Ref 2