Pendel

Yvonne Catterfeld

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • all - wszystko
 • erreichen - osiągać
 • glauben - wierzyć
 • lassen - pozwolić
 • scheinen - wydawać się
 • schlagen - bić
 • solange - dopóki
 • bewegen - ruszać
 • zwischen - pomiędzy
 • verzweifeln - rozpaczać
 • hin und her - tam i z powrotem
 • so geht es - tak to bywa
 • der Wandel - zmiana
 • der Boden - dno
 • tief - głęboki
 • am Boden - na dnie
 • das Pendel - wahadło
 • schwingen - drgać
 • weiterbringen - posunąć naprzód
 • ausschlagen - wybijać
 • verletzen - zranić
 • zusammenbringen - poskładać
 • es scheint - wydaje się
 • der Punkt - punkt
 • die Welt - świat
 • aufwärts - w górę
 • schwerelos - lekki
 • zusammen - razem
 • kehren - obrócić
 • zurechtkommen - dać sobie radę
 • ganz - całkiem
 • mehr - więcej
 • ziehen - ciągnąć
 • auf und ab - z góry na dół
 • das Chaos - chaos
 • das Gleichgewicht - równowaga
 • über etw wegkommen - uporać się z czymś
 • als - kiedy
 • die Krise - kryzys
 • weiter - dalej
 • die Liebe - miłość
 • niemand - nikt
 • zuvor - przedtem
 • oben - na górze
 • spät - późno
 • weg - daleko
 • wieder - znowu
 • damals - wtedy
 • leicht - łatwy
 • das Herz - serce
 • der Boden - podłoga

Pendel

Yvonne Catterfeld


1. Weißt du noch deine erste Wohnung? Die große Stadt du kamst nicht zurecht. Damals war dir alles fremd und jetzt willst du nicht mehr weg. Weißt du noch deine erste Krise? Später hat sie sich ins Glück verkehrt. Und so geht es immer mal hin und her. Refrain: Dein Herz ist ein Pendel, es schlägt und schlägt aus. Solangs sich bewegt bewegst du dich auch. Dein Herz ist im Wandel und wann immer du glaubst, du wärst am Boden, ziehts dich nach oben. Lass es noch weiterschwingen es wird dich weiterbringen Das Herz ist ein Pendel es schlägt und schlägt aus. 2. Weißt du noch deine erste Liebe? Niemand zuvor hat dich so verletzt. Es bricht die ganze Welt zusammen, und dann kommt man darüber weg. Wenn es scheint nichts ginge weiter, als wäre der tiefste Punkt erreicht, geht alles wieder aufwärts und schwerelos leicht, so leicht, so leicht. Refrain Bridge: Zwischen auf und ab und hin und her, als ob dein Leben ein Chaos wär, verzweifel nicht du findest dein Gleichgewicht! Refrain

Wahadło

Yvonne Catterfeld


1. Pamiętasz jeszcze swoje pierwsze mieszkanie? Nie dawałeś sobie rady w dużym mieście. Wtedy wszystko było dla Ciebie obce, a teraz nie chcesz już wyjeżdżać. Pamiętasz jeszcze swój pierwszy kryzys? Później obrócił się w szczęście. Tak bywa, zawsze tam i z powrotem Refren Twoje serce jest wahadłem, bije i wybija Dopóki się porusza, ty też się poruszasz. Twoje serce się zmienia i kiedy myślisz, że jesteś na dnie, ciągnie Cię ku górze. Pozwól mu dalej drgać, ono Cię poniesie na przód. Twoje serce jest wahadłem, bije i wybija. 2. Pamiętasz jeszcze swoją pierwszą miłość? Nikt przedtem tak Cię nie zranił. To poskładało cały Twój świat, I z tym człowiek sobie radzi. Gdy wydaje się, że nic nie pójdzie dalej, Gdy osiągnięty jest najgłębszy punkt, Idzie wszystko znowu ku górze i lekko. łatwo, tak łatwo, tak łatwo. Refren Most Pomiędzy na górze i na dole i tam i z powrotem. Nawet gdyby Twoje życie było chaosem Nie rozpaczaj, znajdziesz swoją równowagę. Refren

Pendel

Wahadło

Yvonne Catterfeld


1. Weißt du noch deine erste Wohnung?
1. Pamiętasz jeszcze swoje pierwsze mieszkanie?
Die große Stadt du kamst nicht zurecht.
Nie dawałeś sobie rady w dużym mieście.
Damals war dir alles fremd
Wtedy wszystko było dla Ciebie obce,
und jetzt willst du nicht mehr weg.
a teraz nie chcesz już wyjeżdżać.
Weißt du noch deine erste Krise?
Pamiętasz jeszcze swój pierwszy kryzys?
Später hat sie sich ins Glück verkehrt.
Później obrócił się w szczęście.
Und so geht es immer mal hin und her.
Tak bywa, zawsze tam i z powrotem

Refrain:
Refren

Dein Herz ist ein Pendel,
Twoje serce jest wahadłem,
es schlägt und schlägt aus.
bije i wybija
Solangs sich bewegt
Dopóki się porusza,
bewegst du dich auch.
ty też się poruszasz.
Dein Herz ist im Wandel
Twoje serce się zmienia
und wann immer du glaubst,
i kiedy myślisz,
du wärst am Boden,
że jesteś na dnie,
ziehts dich nach oben.
ciągnie Cię ku górze.
Lass es noch weiterschwingen
Pozwól mu dalej drgać,
es wird dich weiterbringen
ono Cię poniesie na przód.
Das Herz ist ein Pendel
Twoje serce jest wahadłem,
es schlägt und schlägt aus.
bije i wybija.

2. Weißt du noch deine erste Liebe?
2. Pamiętasz jeszcze swoją pierwszą miłość?
Niemand zuvor hat dich so verletzt.
Nikt przedtem tak Cię nie zranił.
Es bricht die ganze Welt zusammen,
To poskładało cały Twój świat,
und dann kommt man darüber weg.
I z tym człowiek sobie radzi.
Wenn es scheint nichts ginge weiter,
Gdy wydaje się, że nic nie pójdzie dalej,
als wäre der tiefste Punkt erreicht,
Gdy osiągnięty jest najgłębszy punkt,
geht alles wieder aufwärts und schwerelos
Idzie wszystko znowu ku górze i lekko.
leicht, so leicht, so leicht.
łatwo, tak łatwo, tak łatwo.

Refrain
Refren

Bridge:
Most

Zwischen auf und ab und hin und her,
Pomiędzy na górze i na dole i tam i z powrotem.
als ob dein Leben ein Chaos wär,
Nawet gdyby Twoje życie było chaosem
verzweifel nicht du findest dein Gleichgewicht!
Nie rozpaczaj, znajdziesz swoją równowagę.

Refrain
Refren