Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Nacht - noc
 • der Wind - wiatr
 • die Zeit - czas
 • irgendwie - jakoś tak
 • irgendwo - gdzieś
 • fliegen - lecieć
 • das Licht - światło
 • die Motte - ćma
 • kehren - obrócić
 • der Augenblick - chwila
 • genau - akurat
 • irgendwann - kiedyś
 • die Richtung - kierunek
 • der Sand - piasek
 • das Schloss - zamek
 • der Sturz - spadek
 • der Traum - sen
 • die Unendlichkeit - nieskończoność
 • die Hand - ręka
 • der Raum - przestrzeń
 • erwachen - budzić się
 • die Form - forma

Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann

Nena & Kim Wilde


Im Sturz durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit Fliegen Motten in das Licht Genau wie du und ich Wrap your fingers 'round my neck You don't speak my dialect But our images reflect Drawn together by the flame We are just the same Embrace the wind and fall into Another time and space Ref: Gib' mir die Hand Ich bau dir ein Schloss aus Sand Irgendwie irgendwo irgendwann If we belong to each other, we belong Anyplace anywhere anytime Im Sturz durch Zeit und Raum Erwacht aus einem Traum Nur ein kurzer Augenblick Dann kehrt die Nacht zurück Bits and pieces from your storm Rain upon me as they form Melt into my skin and I feel warm Sweep upon me like a wave We are young and brave Embrace the wind and float into Another time and space Ref I'm going to any world you're coming from Anyplace anywhere anytime (Drawn together by the flame) (We are just the same) (Embrace the wind and fall) (Into another time and space) If we belong to each other, we belong Anyplace anywhere anytime I'm going to any world you're coming from Anyplace anywhere anytime

Jakoś, gdzieś, kiedyś

Nena & Kim Wilde


Spadając w czasie i przestrzeni W kierunku nieskończoności Ćmy krążą w świetle Jak ty i ja Owiń swe palce wokół mojej szyi Nie mówisz moim dialektem Lecz nasze obrazy odbijają złączone przez płomień Jesteśmy po prostu tacy sami Obejmij wiatr i spadaj w głąb Innego czasu i przestrzeni Ref: Daj mi rękę Zbuduję ci zamek z piasku Jakikolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek Jeśli należymy to do siebie, należymy wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili Spadając w czasie i przestrzeni Zbudzona ze snu Lecz tylko na krótką chwilę Następnie znów powracam do nocy Okruchy i kawałki twojej burzy Spadają na mnie deszczem, formując się Wtapiają się w moją skórę i czuję ciepło Władają mną jak fale Jesteśmy młodzi i dzielni Obejmij wiatr i popłyń w głąb Innego czasu i przestrzeni Ref Pójdę do każdego świata, z którego pochodzisz wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili (Złączone przez płomień) (Jesteśmy po prostu tacy sami) (Obejmij wiatr i spadaj) (Do innego czasu i przestrzeni) Jeśli należymy do siebie wzajemnie, należymy wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili Pójdę do innego świata, z którego pochodzisz wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili

Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann

Jakoś, gdzieś, kiedyś

Nena & Kim Wilde


Im Sturz durch Raum und Zeit
Spadając w czasie i przestrzeni
Richtung Unendlichkeit
W kierunku nieskończoności
Fliegen Motten in das Licht
Ćmy krążą w świetle
Genau wie du und ich
Jak ty i ja

Wrap your fingers 'round my neck
Owiń swe palce wokół mojej szyi
You don't speak my dialect
Nie mówisz moim dialektem
But our images reflect
Lecz nasze obrazy odbijają
Drawn together by the flame
złączone przez płomień
We are just the same
Jesteśmy po prostu tacy sami
Embrace the wind and fall into
Obejmij wiatr i spadaj w głąb
Another time and space
Innego czasu i przestrzeni

Ref:
Ref:
Gib' mir die Hand
Daj mi rękę
Ich bau dir ein Schloss aus Sand
Zbuduję ci zamek z piasku
Irgendwie irgendwo irgendwann
Jakikolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek
If we belong to each other, we belong
Jeśli należymy to do siebie, należymy
Anyplace anywhere anytime
wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili

Im Sturz durch Zeit und Raum
Spadając w czasie i przestrzeni
Erwacht aus einem Traum
Zbudzona ze snu
Nur ein kurzer Augenblick
Lecz tylko na krótką chwilę
Dann kehrt die Nacht zurück
Następnie znów powracam do nocy

Bits and pieces from your storm
Okruchy i kawałki twojej burzy
Rain upon me as they form
Spadają na mnie deszczem, formując się
Melt into my skin and I feel warm
Wtapiają się w moją skórę i czuję ciepło
Sweep upon me like a wave
Władają mną jak fale
We are young and brave
Jesteśmy młodzi i dzielni
Embrace the wind and float into
Obejmij wiatr i popłyń w głąb
Another time and space
Innego czasu i przestrzeni

Ref
Ref

I'm going to any world you're coming from
Pójdę do każdego świata, z którego pochodzisz
Anyplace anywhere anytime
wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili

(Drawn together by the flame)
(Złączone przez płomień)
(We are just the same)
(Jesteśmy po prostu tacy sami)
(Embrace the wind and fall)
(Obejmij wiatr i spadaj)
(Into another time and space)
(Do innego czasu i przestrzeni)

If we belong to each other, we belong
Jeśli należymy do siebie wzajemnie, należymy
Anyplace anywhere anytime
wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili
I'm going to any world you're coming from
Pójdę do innego świata, z którego pochodzisz
Anyplace anywhere anytime
wszędzie, gdziekolwiek, w każdej chwili