Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Stimme - głos
 • glauben - wierzyć
 • stören - przeszkadzać
 • spüren - czuć
 • blicken - patrzeć
 • untergehen - utonąć
 • die Energie - energia
 • der Beifall - aklamacja
 • fühlen - czuć
 • das Gut - dobro
 • der Herzschlag - bicie serca
 • hören - słyszeć
 • kontrollieren - sprawdzać
 • das Können - zdolność
 • die Phantasie - fantazja
 • die Ruhe - cisza
 • sehen - widzieć
 • verstehen - rozumieć
 • vertraut - dobrze znany
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś

Ich will

Rammstein


Ich will [x11] Ich will, ich will dass ihr mir vertraut Ich will, ich will dass ihr mir glaubt Ich will, ich will eure Blicke spüren Ich will jeden Herzschlag kontrollieren Ich will, ich will eure Stimmen hören Ich will, ich will die Ruhe stören Ich will, ich will dass ihr mich gut seht Ich will, ich will dass ihr mich versteht Ich will, ich will eure Phantasie Ich will, ich will eure Energie Ich will, ich will eure Hände sehen Ich will in Beifall untergehen Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Ref: Könnt ihr mich hören? Wir hören dich Könnt ihr mich sehen? Wir sehen dich Könnt ihr mich fühlen? Wir fühlen dich Ich versteh euch nicht [x2] Ref Ich will [x4] Wir wollen dass ihr uns vertraut Wir wollen dass ihr uns alles glaubt Wir wollen eure Hände sehen Wir wollen in Beifall untergehen, Ja Ref Ref Ich will [x2]

Chcę

Rammstein


Ja chcę [x11] Ja chcę - chcę abyście mi zaufali Ja chcę - chcę abyście mi wierzyli Ja chcę - chcę czuć wasze spojrzenia Ja chcę - chcę kontrolować każde uderzenie serca Ja chcę - chcę słyszeć wasze głosy Ja chcę - chcę zakłócać wasz spokój Ja chcę - chcę abyście mnie dobrze znali Ja chcę - chcę abyście mnie rozumieli Ja chcę - chcę waszej fantazji Ja chcę - chcę waszej energii Ja chcę - chcę widzieć wasze ręce Ja chcę - utonąć w oklaskach Widzicie mnie? Rozumiecie mnie? Czujecie mnie? Słyszycie mnie? Ref: Czy wy mnie słyszycie? Słyszymy cię Czy wy mnie widzicie? Widzimy cię Czy wy mnie czujecie? Czujemy cię Nie rozumiem was [x2] Ref Ja chcę [x4] Chcemy abyście nam zaufali Chcemy abyście nam całkowicie wierzyli Chcemy widzieć wasze ręce Chcemy utonąć w oklaskach - tak Ref Ref Ja chcę [x2]

Ich will

Chcę

Rammstein


Ich will [x11]
Ja chcę [x11]

Ich will, ich will dass ihr mir vertraut
Ja chcę - chcę abyście mi zaufali
Ich will, ich will dass ihr mir glaubt
Ja chcę - chcę abyście mi wierzyli
Ich will, ich will eure Blicke spüren
Ja chcę - chcę czuć wasze spojrzenia
Ich will jeden Herzschlag kontrollieren
Ja chcę - chcę kontrolować każde uderzenie serca

Ich will, ich will eure Stimmen hören
Ja chcę - chcę słyszeć wasze głosy
Ich will, ich will die Ruhe stören
Ja chcę - chcę zakłócać wasz spokój
Ich will, ich will dass ihr mich gut seht
Ja chcę - chcę abyście mnie dobrze znali
Ich will, ich will dass ihr mich versteht
Ja chcę - chcę abyście mnie rozumieli

Ich will, ich will eure Phantasie
Ja chcę - chcę waszej fantazji
Ich will, ich will eure Energie
Ja chcę - chcę waszej energii
Ich will, ich will eure Hände sehen
Ja chcę - chcę widzieć wasze ręce
Ich will in Beifall untergehen
Ja chcę - utonąć w oklaskach

Seht ihr mich?
Widzicie mnie?
Versteht ihr mich?
Rozumiecie mnie?
Fühlt ihr mich?
Czujecie mnie?
Hört ihr mich?
Słyszycie mnie?

Ref:
Ref:
Könnt ihr mich hören? Wir hören dich
Czy wy mnie słyszycie? Słyszymy cię
Könnt ihr mich sehen? Wir sehen dich
Czy wy mnie widzicie? Widzimy cię
Könnt ihr mich fühlen? Wir fühlen dich
Czy wy mnie czujecie? Czujemy cię
Ich versteh euch nicht [x2]
Nie rozumiem was [x2]

Ref
Ref

Ich will [x4]
Ja chcę [x4]

Wir wollen dass ihr uns vertraut
Chcemy abyście nam zaufali
Wir wollen dass ihr uns alles glaubt
Chcemy abyście nam całkowicie wierzyli
Wir wollen eure Hände sehen
Chcemy widzieć wasze ręce
Wir wollen in Beifall untergehen, Ja
Chcemy utonąć w oklaskach - tak

Ref
Ref

Ref
Ref

Ich will [x2]
Ja chcę [x2]