Helden

Apocalyptica feat. Till Lindemann (Rammstein)

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Luft - powietrze
 • siegen - zwyciężyć
 • träumen - śnić
 • die Mauer - mur
 • unschlagbar - niepokonany
 • reissen - rozrywać
 • der Schuss - strzała
 • der Scham - wstyd
 • der König - król
 • der Tag - dzień
 • der Held - bohater
 • küssen - całować
 • der Rücken - plecy
 • scheinen - świecić
 • die Chance - okazja
 • kalt - zimno
 • die Königin - królowa
 • obwohl - aczkolwiek
 • schlagen - uderzać
 • das Schwimmen - pływanie
 • tun - czynić
 • werden - zostać

Helden

Apocalyptica feat. Till Lindemann (Rammstein)


Du könntest du schwimmen Wie Delphine Delphine es tun Niemand gibt es eine Chance Doch können wir siegen Für immer und immer Und wir sind dann Helden Für einen Tag Ich Ich bin dann König Und du Du Königin Obwohl Sie So unschlagbar scheinen Werden wir Helden Für einen Tag Wir sind dann wir An diesem Tag Ich Ich glaub' dass zu träumen Zu träumen Die Mauer Im Rücken war kalt So kalt Die Schüsse reissen die Luft Reissen die Luft Doch wir küssen Als ob nichts erschieht Und sie scham fiel auf ihre Oh, wir können Sie schlagen Für alle Zeiten Dann sind wir Helden Nur diesen Tag Dann sind wir Helden [x3] Nur diesen Tag

Bohaterowie

Apocalyptica feat. Till Lindemann (Rammstein)


Ty, potrafisz pływać jak delfiny Delfiny to robią Nikt nie daje temu wiary Jednak potrafimy zwyciężyć Na zawsze i zawsze I jesteśmy wtedy bohaterami Na jeden dzień Ja jestem wtedy królem a ty królową Mimo,że oni wyglądają niezwyciężeni, my będziemy bohaterami Na jeden dzień My jesteśmy my w ten dzień Ja ja wierzę,że śnię że śnię Mur W plecy było zimno Tak zimno Strzały rozrywają powietrze Rozrywają powietrze Jednak my całujemy choćby nic się nie wydarzyło I spada na nich wstyd Och,możemy ich pokonać Na wszystkie czasy Wtedy jesteśmy bohaterami, tylko ten jeden dzień Wtedy jesteśmy bohaterami [x3] tylko tego dnia

Helden

Bohaterowie

Apocalyptica feat. Till Lindemann (Rammstein)


Du
Ty,
könntest du schwimmen
potrafisz pływać
Wie Delphine
jak delfiny
Delphine es tun
Delfiny to robią
Niemand gibt es eine Chance
Nikt nie daje temu wiary
Doch können wir siegen
Jednak potrafimy zwyciężyć
Für immer und immer
Na zawsze i zawsze
Und wir sind dann Helden
I jesteśmy wtedy bohaterami
Für einen Tag
Na jeden dzień

Ich
Ja
Ich bin dann König
jestem wtedy królem
Und du
a ty
Du Königin
królową
Obwohl Sie
Mimo,że
So unschlagbar scheinen
oni wyglądają niezwyciężeni,
Werden wir Helden
my będziemy bohaterami
Für einen Tag
Na jeden dzień
Wir sind dann wir
My jesteśmy my
An diesem Tag
w ten dzień

Ich
Ja
Ich glaub' dass zu träumen
ja wierzę,że śnię
Zu träumen
że śnię
Die Mauer
Mur
Im Rücken war kalt
W plecy było zimno
So kalt
Tak zimno
Die Schüsse reissen die Luft
Strzały rozrywają powietrze
Reissen die Luft
Rozrywają powietrze
Doch wir küssen
Jednak my całujemy
Als ob nichts erschieht
choćby nic się nie wydarzyło
Und sie scham fiel auf ihre
I spada na nich wstyd
Oh, wir können Sie schlagen
Och,możemy ich pokonać
Für alle Zeiten
Na wszystkie czasy
Dann sind wir Helden
Wtedy jesteśmy bohaterami,
Nur diesen Tag
tylko ten jeden dzień

Dann sind wir Helden [x3]
Wtedy jesteśmy bohaterami [x3]
Nur diesen Tag
tylko tego dnia