Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

  • fragen - pytać
  • der Tag - dzień
  • sagen - powiedzieć
  • scheiden - rozdzielić
  • der Tod - śmierć
  • lieben - kochać
  • treu - wierny

Du Hast

Rammstein


Ref: Du... Du hast... Du hast mich... Ref [x4] Du hast mich... Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt und ich hab' nichts gesagt Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage? (Ja) Nein! [x2] Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage? (Ja) Nein! [x2] Ref [x3] Du hast mich... Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt und ich hab' nichts gesagt Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage? (Ja) Nein! [x2] Willst du bis zum Tod, der scheidet sie lieben auch in schlechten Tagen? (Ja) Nein! [x2] Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein? (Ja) Nein! [x2]

Ty masz

Rammstein


Ref: Ty Ty masz Ty masz mnie Ref [x4] Ty masz mnie Ty mnie zapytałaś Ty mnie zapytałaś Ty mnie zapytałaś, a ja nic nie powiedziałem Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy być jej wiernym po wszystkie dni? (Tak) Nie [x2] Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy być jej wiernym po wszystkie dni? (Tak) Nie [x2] Ref [x3] Ty masz mnie Ty mnie zapytałaś Ty mnie zapytałaś Ty mnie zapytałaś, a ja nic nie powiedziałem Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy być jej wiernym po wszystkie dni? (Tak) Nie [x2] Czy chcesz do śmierci, która dzieli kochać ją też w złe dni? (Tak) Nie [x2] Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy być jej wiernym? (Tak) Nie [x2]

Du Hast

Ty masz

Rammstein


Ref:
Ref:
Du...
Ty
Du hast...
Ty masz
Du hast mich...
Ty masz mnie

Ref [x4]
Ref [x4]

Du hast mich...
Ty masz mnie
Du hast mich gefragt
Ty mnie zapytałaś
Du hast mich gefragt
Ty mnie zapytałaś
Du hast mich gefragt und ich hab' nichts gesagt
Ty mnie zapytałaś, a ja nic nie powiedziałem

Willst du bis der Tod euch scheidet
Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy
treu ihr sein für alle Tage?
być jej wiernym po wszystkie dni?

(Ja) Nein! [x2]
(Tak) Nie [x2]

Willst du bis der Tod euch scheidet
Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy
treu ihr sein für alle Tage?
być jej wiernym po wszystkie dni?

(Ja) Nein! [x2]
(Tak) Nie [x2]

Ref [x3]
Ref [x3]

Du hast mich...
Ty masz mnie
Du hast mich gefragt
Ty mnie zapytałaś
Du hast mich gefragt
Ty mnie zapytałaś
Du hast mich gefragt und ich hab' nichts gesagt
Ty mnie zapytałaś, a ja nic nie powiedziałem

Willst du bis der Tod euch scheidet
Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy
treu ihr sein für alle Tage?
być jej wiernym po wszystkie dni?

(Ja) Nein! [x2]
(Tak) Nie [x2]

Willst du bis zum Tod, der scheidet
Czy chcesz do śmierci, która dzieli
sie lieben auch in schlechten Tagen?
kochać ją też w złe dni?

(Ja) Nein! [x2]
(Tak) Nie [x2]

Willst du bis der Tod euch scheidet
Czy chcesz, dopóki śmierć was nie rozłączy
treu ihr sein?
być jej wiernym?

(Ja) Nein! [x2]
(Tak) Nie [x2]