Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • der Staffelstab - pałeczka sztafetowa
 • vertun - zmarnować
 • agieren - działać
 • der Fall - przypadek
 • die Couch - tapczan
 • kapieren - kumać
 • einstellen - zatrudniać
 • meditieren - medytować
 • etw im Griff haben - mieć nad czymś kontrolę
 • das Gedicht - wiersz
 • der Kuss - pocałunek
 • spionieren - szpiegować
 • lügen - kłamać
 • das Schach - szachy
 • das Schiff - statek
 • die Zeit - czas
 • allein - sam
 • verzeihen - przebaczać
 • auslachen - wyśmiać
 • die Beichte - spowiedź
 • wegschmeißen - wypieprzyć
 • brechen - złamać
 • hinkriegen - dać sobie radę
 • der Assistent - asystent
 • die Pokerrunde - partia pokera
 • vortragen - odegrać
 • die Partie - partia
 • der Chor - chór
 • die Beichte abnehmen - spowiadać się
 • scheitern - ponieść fiasko
 • kläglich - żałosny
 • der Bescheid - informacja
 • die Sache - rzecz
 • der Weg - droga
 • weit - szeroko
 • besser - lepiej
 • bereit - gotowy
 • enden - kończyć się
 • endlich - nareszcie
 • gehen - chodzić
 • genau - akurat
 • gerade - akurat (teraz)
 • eignen - nadawać się
 • kennen - znać
 • fähig - zdolny
 • der Klatsch - plotki
 • die Hand - ręka
 • die Lösung - roztwór
 • hinten - z tytu
 • küssen - całować
 • der Punkt - punkt
 • der Mund - usta
 • reich - bogaty
 • selbst - siebie
 • die Wand - sciana
 • staunen - zadziwiać
 • unmöglich - niemożliwie
 • versuchen - próbować
 • der Grund - powód
 • wozu - po co
 • der Zweifel - wątpliwość
 • besiegen - pokonać
 • bestechen - przekupywać
 • danach - następnie
 • dazu - nadto

Küssen kann man nicht alleine

Max Raabe


Alles krieg' ich alleine hin. Ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meine eigne Pokerrund', Psychoanalysestund', trag' mir selbst Gedichte vor, sing' mit mir im Doppelchor. Besiege mich bei Schachpartien, hab' mir das meiste selbst verziehn. Kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich' mir selbst den Staffelstab. Und nehm' mir auch die Beichte ab, doch gibt's 'nen Punkt, an dem ich scheiter', da käm' auch and're nicht weiter. Ref: Küssen kann man nicht alleine, und ich sag' dir auch den Grund. Küssen - das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen ander'n Mund. Allein ist das unmöglich, ich weiss genau - das geht nicht. Versuche enden kläglich - das ist nur vertane Zeit. Ich müsste mal agieren und endlich kapieren: da hilft kein meditieren - küssen kann man nur zu zweit. - Ich wär' dazu bereit. Ich habe mich sehr gut im Griff, bin mein Käpt'n und mein Schiff. Gerat' ich auch mal in die Miesen, führ' ich mich aus allen Kriesen. Spionier' mich selber aus. Stell' mich ein und schmeiss' mich 'raus. Fahr' mir hinten 'rein, hau' mir danach aufs Nasenbein. Ich les' mir aus der Hand und klatsch' mich an die Wand. Ich lach' mich aus und lüg' mich an - das ist es, was ich sehr gut kann. Nur... Ref Du bist gerade hier - wie wär's, wenn ich mit dir die Sache mal probier? Küssen kann man nur zu zweit. Ich glaub', dass du Bescheid weisst: die Lösung klappt zu zweit meist. Wenn man sich auf die Couch schmeisst ist der Weg zum Kuss nicht weit. - Ich wär' dazu bereit.

Nie można się całować samemu

Max Raabe


Ze wszystkim daję sobie radę Zdumiewa was, do czego jestem zdolny. A ponieważ nikt nie zna mnie lepiej, sam sobie jestem asystentem. Rozgrywam moją własną partię pokera, godzinę psychoanalizy, sam sobie recytuję wiersze, sam ze sobą śpiewam w chórze. Pokonuję sam siebie w szachy większość sam sobie przebaczyłem. Mogę o siebie kruszyć kopie, w razie wątpliwości także samego siebie przekupić. Sam sobie podaje pałeczkę w sztafecie. I spowiadam się również samemu sobie, ale jest punkt, w którym zawsze ponoszę fiasko przy której i innym nie poszłoby lepiej. Ref: Całować nie można się samemu i podam ci również powód. Całować - w żadnym wypadku nie idzie samemu, gdyż potrzebuję do tego drugich ust. Samemu jest to niemożliwe, wiem dokładnie - nie da się. Próby kończą się żałośnie jest to tylko stracony czas. Musiałbym raz podziałać i wreszcie skumać tu nie pomoże żadna medytacja - całować można się wyłącznie we dwoje. - Byłbym na to gotowy. Bardzo dobrze nad sobą panuję, jestem sobie kapitanem i okrętem. Również gdybym kiedyś się zadłużył, Wyprowadziłbym siebie ze wszystkich kryzysów. Szpieguję samego siebie. Samego siebie zatrudnię i zwolnię. Wjadę sam sobie w tył samochodu, następnie zbiję sobie kość nosową. Sam sobie czytuję z dłoni i walę sobą o ścianę. Wyśmiewam samego siebie i okłamuję - to jest coś, co bardzo dobrze umiem. Tylko... Ref Właśnie jesteś tutaj co by było, gdybyś ze mną zbadała raz tę sprawę? Całować można się wyłącznie we dwoje. Myślę, że to wiesz: rozwiązanie przychodzi najczęściej we dwoje. Przy rzuceniu się na kanapę, droga do pocałunku nie jest daleka. Byłbym na to gotowy.

Küssen kann man nicht alleine

Nie można się całować samemu

Max Raabe


Alles krieg' ich alleine hin.
Ze wszystkim daję sobie radę
Ihr staunt, wozu ich fähig bin.
Zdumiewa was, do czego jestem zdolny.
Und weil mich keiner besser kennt,
A ponieważ nikt nie zna mnie lepiej,
bin ich selbst mein Assistent.
sam sobie jestem asystentem.

Halt meine eigne Pokerrund',
Rozgrywam moją własną partię pokera,
Psychoanalysestund',
godzinę psychoanalizy,
trag' mir selbst Gedichte vor,
sam sobie recytuję wiersze,
sing' mit mir im Doppelchor.
sam ze sobą śpiewam w chórze.
Besiege mich bei Schachpartien,
Pokonuję sam siebie w szachy
hab' mir das meiste selbst verziehn.
większość sam sobie przebaczyłem.
Kann für mich eine Lanze brechen,
Mogę o siebie kruszyć kopie,
mich im Zweifel auch bestechen.
w razie wątpliwości także samego siebie przekupić.

Reich' mir selbst den Staffelstab.
Sam sobie podaje pałeczkę w sztafecie.
Und nehm' mir auch die Beichte ab,
I spowiadam się również samemu sobie,
doch gibt's 'nen Punkt, an dem ich scheiter',
ale jest punkt, w którym zawsze ponoszę fiasko
da käm' auch and're nicht weiter.
przy której i innym nie poszłoby lepiej.

Ref:
Ref:
Küssen kann man nicht alleine,
Całować nie można się samemu
und ich sag' dir auch den Grund.
i podam ci również powód.
Küssen - das geht auf keinen Fall alleine,
Całować - w żadnym wypadku nie idzie samemu,
denn dazu brauch ich einen ander'n Mund.
gdyż potrzebuję do tego drugich ust.

Allein ist das unmöglich,
Samemu jest to niemożliwe,
ich weiss genau - das geht nicht.
wiem dokładnie - nie da się.
Versuche enden kläglich -
Próby kończą się żałośnie
das ist nur vertane Zeit.
jest to tylko stracony czas.
Ich müsste mal agieren
Musiałbym raz podziałać
und endlich kapieren:
i wreszcie skumać
da hilft kein meditieren -
tu nie pomoże żadna medytacja -
küssen kann man nur zu zweit.
całować można się wyłącznie we dwoje.
- Ich wär' dazu bereit.
- Byłbym na to gotowy.

Ich habe mich sehr gut im Griff,
Bardzo dobrze nad sobą panuję,
bin mein Käpt'n und mein Schiff.
jestem sobie kapitanem i okrętem.
Gerat' ich auch mal in die Miesen,
Również gdybym kiedyś się zadłużył,
führ' ich mich aus allen Kriesen.
Wyprowadziłbym siebie ze wszystkich kryzysów.
Spionier' mich selber aus.
Szpieguję samego siebie.
Stell' mich ein und schmeiss' mich 'raus.
Samego siebie zatrudnię i zwolnię.
Fahr' mir hinten 'rein,
Wjadę sam sobie w tył samochodu,
hau' mir danach aufs Nasenbein.
następnie zbiję sobie kość nosową.

Ich les' mir aus der Hand
Sam sobie czytuję z dłoni
und klatsch' mich an die Wand.
i walę sobą o ścianę.
Ich lach' mich aus und lüg' mich an -
Wyśmiewam samego siebie i okłamuję -
das ist es, was ich sehr gut kann.
to jest coś, co bardzo dobrze umiem.

Nur...
Tylko...
Ref
Ref

Du bist gerade hier -
Właśnie jesteś tutaj
wie wär's, wenn ich mit dir
co by było, gdybyś ze mną
die Sache mal probier?
zbadała raz tę sprawę?
Küssen kann man nur zu zweit.
Całować można się wyłącznie we dwoje.
Ich glaub', dass du Bescheid weisst:
Myślę, że to wiesz:
die Lösung klappt zu zweit meist.
rozwiązanie przychodzi najczęściej we dwoje.
Wenn man sich auf die Couch schmeisst
Przy rzuceniu się na kanapę,
ist der Weg zum Kuss nicht weit.
droga do pocałunku nie jest daleka.
- Ich wär' dazu bereit.
Byłbym na to gotowy.