Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • uralt - prastary
 • dringen - przenikać
 • vordringen - docierać
 • der Nebel - mgła
 • jagen - polować
 • die Sehnsucht - tęsknota
 • der Rausch - upojenie
 • der Rausch - szum
 • rauschen - szumieć
 • die Schwinge - skrzydło
 • das Moor - mokradło
 • das Kleid - suknia
 • schnell fort! - szybko won!
 • fort damit! - precz z tym
 • fort - daleko
 • fort - precz
 • wissen - wiedzieć
 • weit - daleko
 • der Wind - wiatr
 • das Schwingen - kołysanie
 • der Flügel - skrzydło
 • folgen - iść za kimś
 • die Feder - pióro
 • das Federkleid - pierzasta suknia
 • die Heide - wrzosowisko
 • morgendlich - poranny
 • der Schein - blask
 • die Vögel - ptak
 • spüren - czuć
 • die Haut - skóra
 • der Himmel - niebo
 • und so fort - i tak dalej
 • schließen - zamykać
 • die Seide - jedwab
 • der Stern - gwiazda
 • der Tanz - taniec
 • tanzen - tańczyć
 • der Weg - droga
 • das Ziel - cel
 • weiter - dalej
 • sprießen - wyrosnąć
 • kühl - chłodny
 • weit - szeroko
 • ziehen - ciągnąć
 • tragen - nosić
 • über - nad
 • schon - już
 • ziehen - ciągnąć
 • wohl - prawdopodobnie
 • das Auge - oko
 • der Flug - lot

Federkleid

FAUN


Über die Heide, im ersten morgendlichen Schein Ziehen die Vögel, wo mögen sie wohl morgen sein Ich folge dem Rauschen der Schwingen in das stille Moor Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor Ref: Komm und fliege mit uns fort! Lass den Wind dich tragen Weit fort von diesem Ort! Komm und flieg so hoch du kannst Lass uns die Himmel jagen Im Tanz! Nebel wie Seide streifen meine Haut so kühl Weiter und weiter, wo find ich meiner Sehnsucht Ziel Ich schließe die Augen und mir sprießt ein Federkleid Schon spür ich den Wind und mache meine Flügel weit Ref Die Himmel in dir, wie kann ich sie wissen, kann sie sehn Wir tanzen im Fluge wie Sterne, die ihrer Wege zieh`n Ref

Suknia z piór

FAUN


Na wrzosowisku,w porannym blasku Ciągną ptaki, gdzie chcą one być jutro Podążam za dźwiękiem skrzydeł w ciche mokradło Prastare pieśni przenikają z mgieł Ref: Chodź i leć z nami w dal Pozwól wiatrowi Cię unieść Daleko od tego miejsca Chodź i leć tak wysoko jak zdołasz Pozwól nam niebo upolować w tańcu Mgła jak jedwab pieści moją skórę tak chłodno Dalej i dalej,gdzie znajduje się cel mej tęsknoty Zamykam oczy i rośnie mi suknia z piór Już czuję wiatr i rozkładam szeroko skrzydła Ref Niebo w Tobie, jak mogę zrozumieć,jak mogę zobaczyć Tańczymy w locie jak gwiazdy, które podążają swoją drogą Ref

Federkleid

Suknia z piór

FAUN


Über die Heide, im ersten morgendlichen Schein
Na wrzosowisku,w porannym blasku
Ziehen die Vögel, wo mögen sie wohl morgen sein
Ciągną ptaki, gdzie chcą one być jutro
Ich folge dem Rauschen der Schwingen in das stille Moor
Podążam za dźwiękiem skrzydeł w ciche mokradło
Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor
Prastare pieśni przenikają z mgieł

Ref:
Ref:
Komm und fliege mit uns fort!
Chodź i leć z nami w dal
Lass den Wind dich tragen
Pozwól wiatrowi Cię unieść
Weit fort von diesem Ort!
Daleko od tego miejsca
Komm und flieg so hoch du kannst
Chodź i leć tak wysoko jak zdołasz
Lass uns die Himmel jagen
Pozwól nam niebo upolować
Im Tanz!
w tańcu

Nebel wie Seide streifen meine Haut so kühl
Mgła jak jedwab pieści moją skórę tak chłodno
Weiter und weiter, wo find ich meiner Sehnsucht Ziel
Dalej i dalej,gdzie znajduje się cel mej tęsknoty
Ich schließe die Augen und mir sprießt ein Federkleid
Zamykam oczy i rośnie mi suknia z piór
Schon spür ich den Wind und mache meine Flügel weit
Już czuję wiatr i rozkładam szeroko skrzydła

Ref
Ref

Die Himmel in dir, wie kann ich sie wissen, kann sie sehn
Niebo w Tobie, jak mogę zrozumieć,jak mogę zobaczyć
Wir tanzen im Fluge wie Sterne, die ihrer Wege zieh`n
Tańczymy w locie jak gwiazdy, które podążają swoją drogą

Ref
Ref