Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • kapieren - kumać
 • einatmen - wdychać
 • ausgehen - wyjść
 • besonders - szczególnie
 • die Nacht - noc
 • treffen sich mit - spotkać się z
 • die Zeit - czas
 • geschehen - stać się
 • nehmen - brać
 • fort - daleko
 • ausatmen - wydychać
 • bleiben - zostać
 • die Erinnerung - wspomnienie
 • der Freund - przyjaciel
 • atmen - oddychać
 • der Tag - dzień
 • kaum - ledwo
 • das Leben - życie
 • meiden - unikać
 • nochmal - jeszcze raz
 • schon - już
 • selten - rzadki
 • tun - czynić
 • die Gegend - okolica
 • richtig - na prawdę
 • der Anfang - początek
 • bringen - przynieść
 • endlich - nareszcie
 • fragen - pytać (się)
 • der Fuß - noga
 • die Hoffnung - nadzieja

Ich atme ein

Roger Cicero


Baby seit du fort bist, geh ich kaum noch aus. Besonders deine Gegend meide ich. Und nur selten treff ich deine Freunde. Sie fragen mich was ich jetz tu. Was soll ich denn schon tun ohne dich. Ref: Ich atme ein, ich atme aus. Setze ein Fuß vor den ander’n. Bis ich alles das, was geschehen ist kapier. Ich atme ein, ich atme aus. Nehme ein Tag nach dem ander’n. Bis ich endlich weiß, dass du wiederkommst zu mir. Ich lebe von Erinnerung’n, sie bringen mich durch die Nacht. Geh nochmal alles durch von Anfang an. Und ich bleibe in der Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig macht. Bis dahin tu ich was ich kann. Ref (2x)

Wdycham powietrze

Roger Cicero


Kochanie, od kiedy Cię nie ma, prawie nie wychodzę z domu. Szczególnie Twojej okolicy unikam I tylko czasami spotykam Twoich przyjaciół Którzy pytają mnie, co teraz robię A co niby mam robić bez Ciebie? Ref: Wdycham powietrze, wydycham je Stawiam jedną stopę przed drugą Aż wreszcie pojmę wszystko, co się wydarzyło Wdycham powietrze, wydycham je Przyjmuję dzień za dniem Aż w końcu dowiem się, że do mnie wracasz. Żyję wspomnieniami, one pomagają mi przetrwać noce Przeżywam wszystko jeszcze raz, od początku I wciąż mam nadzieję, Że czas wszystko naprawi Do tego czasu będę robił, co mogę Ref (x 2)

Ich atme ein

Wdycham powietrze

Roger Cicero


Baby seit du fort bist, geh ich kaum noch aus.
Kochanie, od kiedy Cię nie ma, prawie nie wychodzę z domu.
Besonders deine Gegend meide ich.
Szczególnie Twojej okolicy unikam
Und nur selten treff ich deine Freunde.
I tylko czasami spotykam Twoich przyjaciół
Sie fragen mich was ich jetz tu.
Którzy pytają mnie, co teraz robię
Was soll ich denn schon tun ohne dich.
A co niby mam robić bez Ciebie?

Ref:
Ref:
Ich atme ein, ich atme aus.
Wdycham powietrze, wydycham je
Setze ein Fuß vor den ander’n.
Stawiam jedną stopę przed drugą
Bis ich alles das, was geschehen ist kapier.
Aż wreszcie pojmę wszystko, co się wydarzyło
Ich atme ein, ich atme aus.
Wdycham powietrze, wydycham je
Nehme ein Tag nach dem ander’n.
Przyjmuję dzień za dniem
Bis ich endlich weiß, dass du wiederkommst zu mir.
Aż w końcu dowiem się, że do mnie wracasz.

Ich lebe von Erinnerung’n, sie bringen mich durch die Nacht.
Żyję wspomnieniami, one pomagają mi przetrwać noce
Geh nochmal alles durch von Anfang an.
Przeżywam wszystko jeszcze raz, od początku
Und ich bleibe in der Hoffnung,
I wciąż mam nadzieję,
dass die Zeit schon alles richtig macht.
Że czas wszystko naprawi
Bis dahin tu ich was ich kann.
Do tego czasu będę robił, co mogę

Ref (2x)
Ref (x 2)