Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • aufwachen - budzić się
 • das Versprechen - obietnica
 • das Los - przeznaczenie
 • reißen - rozerwać
 • erinnern - przypominać
 • ausfragen - wypytywać
 • anklagen - obwinić
 • bleiben - zostać
 • zusammenpassen - pasować do siebie
 • ertrinken - topić się
 • lächeln - uśmiechać się
 • sich zusammenreißen - wziąść się w garść
 • der Geist - duch
 • das Bett - łóżko
 • das Bild - obraz
 • tief - głęboki
 • die Nacht - noc
 • sich anschleichen - skradać się
 • stumm - niemy
 • zusammen - razem
 • die Angst - strach
 • ganz - cały
 • das Licht - światło
 • das Meer - morze
 • schlafen - spać
 • umsehen sich - rozglądać się
 • das Zimmer - pokój [pomieszczenie]
 • bestimmt - z pewnością
 • die Bitte - prośba
 • Augen - oczy
 • fragen - pytać (się)
 • die Frage - pytanie
 • gesagt - powiedziany
 • größer - większy
 • die Kindheit - dzieciństwo
 • das Lachen - śmiech
 • leise - cicho
 • liegen - leżeć
 • bloß - jedynie
 • machen - czynić
 • der Gott - bóg
 • das Plüschtier - pluszowe zwierzątko
 • gründlich - gruntownie
 • der Rum - rum
 • die Hand - ręka
 • Sachen - rzeczy
 • der Schatten - cień
 • schon - już
 • die Schuld - wina
 • das Spielzeug - zabawka
 • der Spielplatz - plac zabaw
 • später - później
 • der Start - start
 • die Wand - sciana
 • still - cicho
 • die Welt - świat
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś

Frag Nicht Wohin

Roger Cicero


Vor Geistern unterm Bett, ob ich da Angst vor hätt'? Mein Großer das sind bloß Schatten an der Wand Du hast mich gründlich ausgefragt, hab dir schon dreimal "Gute Nacht" gesagt. Komm lass sie los jetzt, meine Hand. Ich wollt die Welt für dich zu einem Spielplatz machen Jetzt liegst du da in Mitten tausend bunter Sachen Doch tief da drin ertrinkt ein Plüschtier mehr an Lachen Ich kenn's nur zu genau. Ref: Ich verspreche dir, das Licht bleibt an, und ich halt dich bis du schlafen kannst. Und später schleich ich leise raus, und ich hoff so sehr, du wachst nicht auf. Ich start noch ne CD für dich, nur bitte stell die Frage nicht, wohin ich jetzt noch geh. Frag nicht wohin ich jetzt noch geh. Seh mich im Zimmer um, hier liegt ne halbe Kindheit rum. Ein stummes Meer aus Spielzeug klagt mich an. Deine Augen fragen still, warum ich hier nicht bleiben will. Oh Gott nein, du bist ganz bestimmt nicht Schuld daran! Ich wollt so sehr, dass alles hier zusammenpasst, wie auf dem Bild, dass du heut von uns dreien gemalt hast. Du lächelst mit, doch du reißt dich nur zusammen, ich weiß das. Erinnere mich genau. Oh, ich erinnere mich genau. Ref

Nie pytaj gdzie

Roger Cicero


Duchów spod łóżka czy powinnam się ich bać? Mój Kochany, to są jedynie cienie na ścianie Gruntownie mnie wypytałeś Powiedziałem Ci już trzy razy "Dobranoc" Daj spokój, puść moją dłoń. Chcę świat dla Ciebie zmienić w plac zabaw Teraz leży tutaj na środku tysiąc kolorowych rzeczy Głęboko w środku tonie pluszak ze śmiechu Znam go zbyt dokładnie Ref: Obiecuję Ci zostawić zapalone światło Będę Cię pryztulać, aż zaśniesz, A potem cicho się wyśliznę i tak mocno wierzę, że się nie zbudzisz Jeszcze włącze dla Ciebie CD, ale proszę nie pytaj, gdzie teraz idę. Nie pytaj gdzie teraz idę. Rozglądam się po pokoju Tu leży pół dzieciństwa Nieme morze zabawek obwinia mnie Twoje oczy pytają cicho, Dlaczego tutaj nie chcę zostać. Boże, nie, to na pewno nie Twoja wina! Tak mocno chcę, by wszystko do siebie pasowało Jak na obrazie, który dziś dla nas trojga namalowałeś Uśmiechasz się, tylko bierzesz się w garść, wiem to. Przypominam sobie dokładnie Oh przypominam sobie dokładnie Ref

Frag Nicht Wohin

Nie pytaj gdzie

Roger Cicero


Vor Geistern unterm Bett,
Duchów spod łóżka
ob ich da Angst vor hätt'?
czy powinnam się ich bać?
Mein Großer das sind bloß Schatten an der Wand
Mój Kochany, to są jedynie cienie na ścianie

Du hast mich gründlich ausgefragt,
Gruntownie mnie wypytałeś
hab dir schon dreimal "Gute Nacht" gesagt.
Powiedziałem Ci już trzy razy "Dobranoc"
Komm lass sie los jetzt, meine Hand.
Daj spokój, puść moją dłoń.

Ich wollt die Welt für dich zu einem Spielplatz machen
Chcę świat dla Ciebie zmienić w plac zabaw
Jetzt liegst du da in Mitten tausend bunter Sachen
Teraz leży tutaj na środku tysiąc kolorowych rzeczy
Doch tief da drin ertrinkt ein Plüschtier mehr an Lachen
Głęboko w środku tonie pluszak ze śmiechu
Ich kenn's nur zu genau.
Znam go zbyt dokładnie

Ref:
Ref:
Ich verspreche dir, das Licht bleibt an,
Obiecuję Ci zostawić zapalone światło
und ich halt dich bis du schlafen kannst.
Będę Cię pryztulać, aż zaśniesz,
Und später schleich ich leise raus,
A potem cicho się wyśliznę
und ich hoff so sehr, du wachst nicht auf.
i tak mocno wierzę, że się nie zbudzisz
Ich start noch ne CD für dich,
Jeszcze włącze dla Ciebie CD,
nur bitte stell die Frage nicht,
ale proszę nie pytaj,
wohin ich jetzt noch geh.
gdzie teraz idę.
Frag nicht wohin ich jetzt noch geh.
Nie pytaj gdzie teraz idę.

Seh mich im Zimmer um,
Rozglądam się po pokoju
hier liegt ne halbe Kindheit rum.
Tu leży pół dzieciństwa
Ein stummes Meer aus Spielzeug klagt mich an.
Nieme morze zabawek obwinia mnie

Deine Augen fragen still,
Twoje oczy pytają cicho,
warum ich hier nicht bleiben will.
Dlaczego tutaj nie chcę zostać.
Oh Gott nein, du bist ganz bestimmt nicht Schuld daran!
Boże, nie, to na pewno nie Twoja wina!

Ich wollt so sehr, dass alles hier zusammenpasst,
Tak mocno chcę, by wszystko do siebie pasowało
wie auf dem Bild, dass du heut von uns dreien gemalt hast.
Jak na obrazie, który dziś dla nas trojga namalowałeś
Du lächelst mit, doch du reißt dich nur zusammen, ich weiß das.
Uśmiechasz się, tylko bierzesz się w garść, wiem to.
Erinnere mich genau.
Przypominam sobie dokładnie
Oh, ich erinnere mich genau.
Oh przypominam sobie dokładnie

Ref
Ref