Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Weltbevölkerung - ludność świata
 • die Bevölkerung - ludność
 • unterschätzt - zbyt nisko oceniać
 • unterschätzen - lekceważyć
 • abhängen - zależeć
 • entbehren - obyć się bez
 • die Katastrophe - katastrofa
 • kurz - po krótce
 • irgendwie - jakoś tak
 • schonen - oszczędzić
 • checken - sprawdzić
 • warten - czekać
 • die Welt - świat
 • stoßen - wpadać
 • verschonen - oszczędzić
 • die Zeit - czas
 • die Angst - strach
 • laufen - uciekać
 • die Mission - misja
 • genug - wystarczająco
 • in Not sein - być w tarapatach
 • lassen - pozwolić
 • merken - zauważyć
 • die Schande - hańba
 • scheinen - wydawać się
 • gleich - natychmiast
 • das Detail - szczegół
 • besonders - szczególnie
 • reden - rozmawiać
 • wissen - wiedzieć
 • bleiben - pozostawać
 • fliegen - latać
 • lange - długo
 • nur - tylko
 • retten - ratować
 • spät - późno
 • viel - dużo
 • wieso - dlaczego
 • warum - dlaczego
 • weshalb - dlaczego
 • wer - kto
 • die Mail - mail
 • draußen - na zewnątrz
 • das Essen - jedzenie
 • tun - robić
 • dabei - przy tym
 • anfangen - zaczynać
 • wohl - prawdopodobnie
 • noch - jeszcze
 • brauchen - potrzebować
 • gewesen (sein) - być
 • dumm - głupi
 • ernst - poważny
 • fern - daleki
 • davon - od tego
 • fragen - pytać

Nur Noch Kurz Die Welt Retten

Tim Bendzko


Ich wär' so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren, nur keine Angst ich bleib nicht all zu lange fern. Ref: Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg' ich zu dir. Noch 148 Mails checken, wer weiß was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang' schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum, ich sag wer so was fragt ist dumm, Denn du scheinst wohl nicht zu wissen was ich tue. 'ne ganz besondere Mission Lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Ref Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los sonst gibt’s die große Katastrophe. Merkst du nicht das wir in Not sind? Ref

Muszę tylko uratować świat

Tim Bendzko


Z chęcią byłbym przy tobie, ale mam wiele zbyt wiele do zrobienia, Pozwól, że porozmawiamy później Tam mnie teraz potrzebują, sytuacja jest bagatelizowana a być może może nasze życie od tego zależy. Wiem, że to jest dla ciebie poważne, Ty nie możesz się tutaj beze mnie obyć. ale nie bój się, nie pozostanę zbyt długo daleko. Ref: Po krótce, muszę tylko jeszcze uratować świat, a potem lecę do ciebie Jeszcze sprawdzić 148 maili, kto wie co jeszcze mi się przydarzy, a dzieje się tak dużo. Po krótce, muszę tylko jeszcze uratować świat, I zaraz potem jestem znowu przy tobie. Jakoś tak jestem spóźniony już, zacznij już jedzenie, ja wpadnę później. Pytasz jak to, dlaczego, czemu, a ja ci odpowiadam ten kto pyta jest głupi. Wygląda na to, że nie wiesz co ja robię. Mam całkiem specjalną misję, Pozwól mi oszczędzić ci szczegółów. Wystarczająco już powiedziałem, dosyć informacji. Ref Czas mi ucieka, czekanie byłoby wstydem dla całej ludzkości. Muszę już iść, w innym przypadku nastąpi katastrofa , nie widzisz, że jesteśmy w tarapatach. Ref

Nur Noch Kurz Die Welt Retten

Muszę tylko uratować świat

Tim Bendzko


Ich wär' so gern dabei gewesen,
Z chęcią byłbym przy tobie,
doch ich hab viel zu viel zu tun.
ale mam wiele zbyt wiele do zrobienia,
Lass uns später weiter reden.
Pozwól, że porozmawiamy później
Da draußen brauchen sie mich jetzt,
Tam mnie teraz potrzebują,
die Situation wird unterschätzt
sytuacja jest bagatelizowana
Und vielleicht hängt unser Leben davon ab.
a być może może nasze życie od tego zależy.
Ich weiß es ist dir ernst,
Wiem, że to jest dla ciebie poważne,
du kannst mich hier grad nicht entbehren,
Ty nie możesz się tutaj beze mnie obyć.
nur keine Angst ich bleib nicht all zu lange fern.
ale nie bój się, nie pozostanę zbyt długo daleko.

Ref:
Ref:
Muss nur noch kurz die Welt retten,
Po krótce, muszę tylko jeszcze uratować świat,
danach flieg' ich zu dir.
a potem lecę do ciebie
Noch 148 Mails checken,
Jeszcze sprawdzić 148 maili,
wer weiß was mir dann noch passiert,
kto wie co jeszcze mi się przydarzy,
denn es passiert so viel.
a dzieje się tak dużo.
Muss nur noch kurz die Welt retten
Po krótce, muszę tylko jeszcze uratować świat,
und gleich danach bin ich wieder bei dir.
I zaraz potem jestem znowu przy tobie.

Irgendwie bin ich spät dran,
Jakoś tak jestem spóźniony już,
fang' schon mal mit dem Essen an.
zacznij już jedzenie,
Ich stoß dann später dazu.
ja wpadnę później.
Du fragst wieso, weshalb, warum,
Pytasz jak to, dlaczego, czemu,
ich sag wer so was fragt ist dumm,
a ja ci odpowiadam ten kto pyta jest głupi.
Denn du scheinst wohl nicht zu wissen was ich tue.
Wygląda na to, że nie wiesz co ja robię.
'ne ganz besondere Mission
Mam całkiem specjalną misję,
Lass mich dich mit Details verschonen.
Pozwól mi oszczędzić ci szczegółów.
Genug gesagt, genug Information.
Wystarczająco już powiedziałem, dosyć informacji.

Ref
Ref

Die Zeit läuft mir davon,
Czas mi ucieka,
zu warten wäre eine Schande
czekanie byłoby wstydem
für die ganze Weltbevölkerung.
dla całej ludzkości.
Ich muss jetzt los
Muszę już iść,
sonst gibt’s die große Katastrophe.
w innym przypadku nastąpi katastrofa ,
Merkst du nicht das wir in Not sind?
nie widzisz, że jesteśmy w tarapatach.

Ref
Ref