Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • schmecken - smakować
 • ab und zu - od czasu do czasu
 • unerhört - niebywały
 • solide - porządny
 • das Konfekt - praliny
 • platzen - pęknąć
 • jemandem platzt der Kragen - komuś kończy się cierpliwość
 • der Kragen - kołnierz
 • schenken - podarować
 • wickeln - owijać
 • der Rummelplatz - jarmark
 • die Menge - tłum
 • der Losverkäufer - sprzedawca losów
 • anschreien - nakrzyczeć
 • die Tante - ciotka
 • das Los - los
 • der Verwandte - krewny
 • schmeißen - rzucić
 • lieber - chętniej
 • bleiben - zostać
 • der Finger - palec
 • die Rose - róża
 • der Tag - dzień
 • sagen - powiedzieć
 • der Sonntag - niedziela
 • wirklich - naprawdę
 • wütend - rozgniewany
 • das Zeug - rzeczy
 • die Eltern - rodzice
 • höchstens - najwyżej
 • küssen - całować
 • die Menge - ilość
 • neulich - niedawno
 • spazieren - spacerować
 • das Stück - kawał
 • der Vater - ojciec
 • der Mann - mężczyzna
 • die Enttäuschung - rozczarowanie
 • der Geburtstag - urodziny
 • gehen - chodzić
 • groß - duży
 • das Leben - życie
 • plötzlich - nagle
 • die Schokolade - czekolada

Ich will keine schokolade

Sarah Jane


Ich lebe unerhört solide, und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muß das bleiben, und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nunmal nicht schmeckt! Ref: Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann, ich will einen, den ich küssen und um den Finger wickeln kann! Ich hatte neulich grad Geburtstag, und diesen Tag vergess' ich nie, denn alle Tanten und Verwandten waren mit von der Partie. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade zentnerschwer, da hat's mich plötzlich fortgerissen, ich schrie: "Ich will das Zeug nicht mehr!". Ref Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel für 20 Pfenning mir ein Los, ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung die war groß. Denn ich gewann dort einen Teddy aus Schokolad' und Marzipan den schmiss' ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an: Ref

Nie chcę żadnej czekolady

Sarah Jane


Żyję niesłychanie porządnie I nigdy nie miałam randki Idę najwyżej z rodzicami od czasu do czasu na spacer Mój tato mówi, że tak musi pozostać i daje mi pralinki Jednak niedawno skończyła mi się cierpliwość Bo słodycze teraz już mi nie smakują Ref: Nie chcę żadnej czekolady Wolę mężczyznę Chcę takiego, bym mogła go całować i na palcu owijać Miałam niedawno urodziny I tego dnia nie zapomnę nigdy Bo wszystkie ciotki i rodzina Byli na tym przyjęciu Przynieśli róże i narcyze I czekoladę ważącą cetnar I nagle mnie poniosło i krzyknęłam: Nie chcę więcej tych rzeczy Ref Kupiłam w niedzielę na Jarmarku za 20 fenigów sobie los I rzeczywiście coś wygrałam ale zawiodłam się ogromnie Bo wygrałam misia z czekolady i marcepana Wyrzuciłam to rozgniewana w tłum i nakrzyczałam na sprzedawcę: Ref

Ich will keine schokolade

Nie chcę żadnej czekolady

Sarah Jane


Ich lebe unerhört solide,
Żyję niesłychanie porządnie
und habe nie ein Rendezvous.
I nigdy nie miałam randki
Ich gehe höchstens mit den Eltern
Idę najwyżej z rodzicami
ein Stück spazieren ab und zu.
od czasu do czasu na spacer
Mein Vater sagt, so muß das bleiben,
Mój tato mówi, że tak musi pozostać
und dafür schenkt er mir Konfekt.
i daje mi pralinki
Doch neulich platzte mir der Kragen,
Jednak niedawno skończyła mi się cierpliwość
weil mir Konfekt nunmal nicht schmeckt!
Bo słodycze teraz już mi nie smakują

Ref:
Ref:
Ich will keine Schokolade,
Nie chcę żadnej czekolady
ich will lieber einen Mann,
Wolę mężczyznę
ich will einen, den ich küssen
Chcę takiego, bym mogła go całować
und um den Finger wickeln kann!
i na palcu owijać

Ich hatte neulich grad Geburtstag,
Miałam niedawno urodziny
und diesen Tag vergess' ich nie,
I tego dnia nie zapomnę nigdy
denn alle Tanten und Verwandten
Bo wszystkie ciotki i rodzina
waren mit von der Partie.
Byli na tym przyjęciu
Sie brachten Rosen und Narzissen
Przynieśli róże i narcyze
und Schokolade zentnerschwer,
I czekoladę ważącą cetnar
da hat's mich plötzlich fortgerissen,
I nagle mnie poniosło
ich schrie: "Ich will das Zeug nicht mehr!".
i krzyknęłam: Nie chcę więcej tych rzeczy

Ref
Ref

Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel
Kupiłam w niedzielę na Jarmarku
für 20 Pfenning mir ein Los,
za 20 fenigów sobie los
ich hab auch wirklich was gewonnen,
I rzeczywiście coś wygrałam
doch die Enttäuschung die war groß.
ale zawiodłam się ogromnie
Denn ich gewann dort einen Teddy
Bo wygrałam misia
aus Schokolad' und Marzipan
z czekolady i marcepana
den schmiss' ich wütend in die Menge
Wyrzuciłam to rozgniewana w tłum
und schrie den Losverkäufer an:
i nakrzyczałam na sprzedawcę:

Ref
Ref