Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • leer - pusty
 • der Sommer - lato
 • das Wort - słowo
 • klingen - brzmieć
 • reissen - rozrywać
 • unter die Haut gehen - poruszać do żywego
 • der Zaunpfahl - belka w płocie
 • der Wink - wskazówka
 • die Hülle - okrycie
 • die Sicht - widok
 • die Sicht - punkt widzenia
 • erstreben - dążyć
 • die Einsamkeit - samotność
 • der Wind - wiatr
 • allein - sam
 • egal - obojętnie
 • glauben - wierzyć
 • verbunden - związany
 • halten - trzymać
 • die Haut - skóra
 • ignorieren - ignorować
 • das Leben - życie
 • singen - zaśpiewać
 • der Sinn - sens
 • stehen - stać
 • die Sicherheit - bezpieczeństwo
 • trainieren - trenować
 • bestimmt - z pewnością
 • einst - kiedyś
 • fühlen - czuć
 • gehen - chodzić

Unter die Haut

Tim Bendzko


Das geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind ich habe es erst nicht geglaubt dass ich hier nicht alleine bin Im Grunde waren wir doch schon auf Einsamkeit trainiert und haben jeden Wink mit dem Zaunpfahl ignoriert wir schotten um uns all die leeren Hüllen und die leeren Hüllen versperren uns die Sicht auf ein Leben das wir einst erstreben doch wir halten daran fest Ref: Das geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind ich habe es erst nicht geglaubt dass ich hier nicht alleine bin Das geht mir unter die Haut dass wir verbunden sind es zieht mich immer weiter gerade aus bis ich zu Hause bin Denn alles was wir sind gibt leeren Worten ihren Sinn ganz egal wie es klingt weil du auch ohne Worte unsere Lieder singst fühlst du es auch lass alles stehen wo es ist komm wir reissen aus das ist alles was ich brauch wenn ich in Sicherheit bin dann fühlst du es bestimmt Ref

Pod skórą

Tim Bendzko


To porusza mnie do żywego, niczym ciepły letni wietrzyk Nie wierzyłem na początku, że nie jestem tu sam W zasadzie byliśmy już wytrenowani w samotności i każdą wskazówkę drogowskazu ignorowaliśmy Odgradzaliśmy się od siebie tymi pustymi okryciami i te puste okrycia zasłaniają nam widok na życie, do którego dążymy Jednak trzymamy się tego mocno Ref: To porusza mnie do żywego niczym ciepły letni wietrzyk nie wierzyłem na początku że nie jestem tu sam To porusza mnie do żywego, że jesteśmy połączeni To wyciąga mnie dalej przed siebie aż dojdę do domu Bo wszystko to czym jesteśmy, nadaje pustym słowom ich sens Nieważne jak to brzmi bo ty nawet bez słów śpiewasz nasze piosenki Czy też to czujesz?Porzuć wszystko tam gdzie jest Wyrwijmy się stąd To jest wszystko, czego potrzebuję Kiedy jestem bezpieczny,czujesz to z pewnością Ref

Unter die Haut

Pod skórą

Tim Bendzko


Das geht mir unter die Haut
To porusza mnie do żywego,
wie ein warmer Sommerwind
niczym ciepły letni wietrzyk
ich habe es erst nicht geglaubt
Nie wierzyłem na początku,
dass ich hier nicht alleine bin
że nie jestem tu sam

Im Grunde waren wir doch schon auf Einsamkeit trainiert
W zasadzie byliśmy już wytrenowani w samotności
und haben jeden Wink mit dem Zaunpfahl ignoriert
i każdą wskazówkę drogowskazu ignorowaliśmy
wir schotten um uns all die leeren Hüllen
Odgradzaliśmy się od siebie tymi pustymi okryciami
und die leeren Hüllen versperren uns
i te puste okrycia zasłaniają nam
die Sicht auf ein Leben das wir einst erstreben
widok na życie, do którego dążymy
doch wir halten daran fest
Jednak trzymamy się tego mocno

Ref:
Ref:
Das geht mir unter die Haut
To porusza mnie do żywego
wie ein warmer Sommerwind
niczym ciepły letni wietrzyk
ich habe es erst nicht geglaubt
nie wierzyłem na początku
dass ich hier nicht alleine bin
że nie jestem tu sam
Das geht mir unter die Haut
To porusza mnie do żywego,
dass wir verbunden sind
że jesteśmy połączeni
es zieht mich immer weiter gerade aus
To wyciąga mnie dalej przed siebie
bis ich zu Hause bin
aż dojdę do domu

Denn alles was wir sind
Bo wszystko to czym jesteśmy,
gibt leeren Worten ihren Sinn
nadaje pustym słowom ich sens
ganz egal wie es klingt
Nieważne jak to brzmi
weil du auch ohne Worte unsere Lieder singst
bo ty nawet bez słów śpiewasz nasze piosenki
fühlst du es auch lass alles stehen wo es ist
Czy też to czujesz?Porzuć wszystko tam gdzie jest
komm wir reissen aus
Wyrwijmy się stąd
das ist alles was ich brauch
To jest wszystko, czego potrzebuję
wenn ich in Sicherheit bin dann fühlst du es bestimmt
Kiedy jestem bezpieczny,czujesz to z pewnością

Ref
Ref