Halt Dich an mir fest

Revolverheld feat. Marta Jandová

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • aufwühlen - wzburzyć
 • verwirren - dezorientować
 • abwenden - odwrócić
 • abwanden - odwrócić
 • erzählen - opowiadać
 • fehlen - brakować
 • rufen - wołać
 • die Zeit - czas
 • bleiben - zostać
 • das Licht - światło
 • sagen - powiedzieć
 • schlafen - spać
 • der Weg - droga
 • bereit - gotowy
 • nichts - nic
 • schon - już
 • zerreißen - podrzeć
 • lang - długi
 • neben - obok
 • berühren - dotykać
 • die Dunkelheit - ciemność
 • einsam - samotny
 • Fotos - fotografie
 • gehen - chodzić
 • das Leben - życie

Halt Dich an mir fest

Revolverheld feat. Marta Jandová


Du hast mich lang nicht mehr so angesehen hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst du weißt nicht mehr, weißt nicht mehr was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Ref: Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehn. Halt dich an mir fest, weil das alles ist was bleibt. Ich lass das Licht an bis du schlafen kannst doch du wälzt dich hin und her. Schläfst die Nächte von mir abgewandt, bist du einsam neben mir? Ref Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit? Willst du raus, ich bin bereit. Das kann nicht alles schon gewesen sein. Ich glaub an uns und unsere Zeit. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich lass dich nicht gehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist was bleibt. [x3]

Trzymaj się mnie mocno

Revolverheld feat. Marta Jandová


Dawno już na mnie się tak nie patrzysz długo nie opowiadałaś mi już nic. Nasze zdjęcia zdjęłaś, ponieważ czegoś Ci brakuje. Dzwonisz do mnie i mówisz iż nie wiesz już, już nie wiesz co Cię porusza. Ostatnie lata wstrząsnęły Tobą, i zdezorientowały Cię jeszcze bardziej. Ref: Trzymaj się mnie mocno, gdy Twoje życie Cię rozrywa. Trzymaj się mnie mocno, gdy nie wiesz już co dalej. Potrafię Cię zrozumieć. Trzymaj się mnie mocno, ponieważ to jest wszystko co pozostaje. Zostawiam zapalone światło aż zaśniesz, Ty jednak przewracasz się z boku na bok. Nocami śpisz odwrócona ode mnie, Jesteś samotna koło mnie? Ref Czy widzisz drogę z tej ciemności? Chcesz odejść, jestem gotowy. To nie może być wszytko już. Wierzę w nas i nasz czas. Trzymaj się mnie mocno, gdy Twoje życie Cię rozrywa. Trzymaj się mnie mocno, gdy nie wiesz już co dalej. Trzymaj się mnie mocno, gdy Twoje życie Cię rozrywa. Trzymaj się mnie mocno, gdy nie wiesz już co dalej. Nie pozwolę Ci odejść. Trzymaj się mnie mocno, ponieważ to jest wszystko co pozostaje.[x3]

Halt Dich an mir fest

Trzymaj się mnie mocno

Revolverheld feat. Marta Jandová


Du hast mich lang nicht mehr so angesehen
Dawno już na mnie się tak nie patrzysz
hast mir lang nichts mehr erzählt.
długo nie opowiadałaś mi już nic.
Unsere Fotos hast du abgenommen
Nasze zdjęcia zdjęłaś,
weil dir irgendetwas fehlt.
ponieważ czegoś Ci brakuje.
Du rufst mich an und sagst du weißt nicht mehr,
Dzwonisz do mnie i mówisz iż nie wiesz już,
weißt nicht mehr was dich berührt.
już nie wiesz co Cię porusza.
Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt
Ostatnie lata wstrząsnęły Tobą,
und dich nur noch mehr verwirrt.
i zdezorientowały Cię jeszcze bardziej.

Ref:
Ref:
Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt.
Trzymaj się mnie mocno, gdy Twoje życie Cię rozrywa.
Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt.
Trzymaj się mnie mocno, gdy nie wiesz już co dalej.
Ich kann dich verstehn.
Potrafię Cię zrozumieć.
Halt dich an mir fest, weil das alles ist was bleibt.
Trzymaj się mnie mocno, ponieważ to jest wszystko co pozostaje.

Ich lass das Licht an bis du schlafen kannst
Zostawiam zapalone światło aż zaśniesz,
doch du wälzt dich hin und her.
Ty jednak przewracasz się z boku na bok.
Schläfst die Nächte von mir abgewandt,
Nocami śpisz odwrócona ode mnie,
bist du einsam neben mir?
Jesteś samotna koło mnie?

Ref
Ref

Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit?
Czy widzisz drogę z tej ciemności?
Willst du raus, ich bin bereit.
Chcesz odejść, jestem gotowy.
Das kann nicht alles schon gewesen sein.
To nie może być wszytko już.
Ich glaub an uns und unsere Zeit.
Wierzę w nas i nasz czas.

Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt.
Trzymaj się mnie mocno, gdy Twoje życie Cię rozrywa.
Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt.
Trzymaj się mnie mocno, gdy nie wiesz już co dalej.
Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt.
Trzymaj się mnie mocno, gdy Twoje życie Cię rozrywa.
Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt.
Trzymaj się mnie mocno, gdy nie wiesz już co dalej.
Ich lass dich nicht gehen.
Nie pozwolę Ci odejść.
Halt dich an mir fest, weil das alles ist was bleibt. [x3]
Trzymaj się mnie mocno, ponieważ to jest wszystko co pozostaje.[x3]