Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • mit vollen Händen - lekką ręką
 • versinken - grzęznąć
 • der Regen - deszcz
 • wehtun - boleć
 • grau - szary
 • niemals - nigdy
 • brechen - łamać
 • rein­zie­hen - wpierniczać (jedzenie), konsumować
 • die Narbe - blizna
 • ertrinken - topić się
 • das Licht - światło
 • sagen - powiedzieć
 • vertrauen - zaufać
 • ausmachen - wyłączyć
 • laut - głośno
 • der Gedanke - myśl
 • weh - bolący
 • meinen - mieć na myśli
 • hören - słyszeć
 • das Lachen - śmiech
 • das Leben - życie
 • manchmal - czasami
 • obwohl - aczkolwiek
 • die Sonne - słońce
 • trotzdem - jednak
 • die Welt - świat
 • wohl - chyba
 • ziehen - przeciągać
 • die Tür - drzwi
 • verschwenden - trwonić
 • richtig - na prawdę
 • blau - niebieski
 • denken - myśleć
 • fangen - chwycić
 • fragen - pytać (się)
 • genau - akurat
 • heute - dzisiaj
 • der Himmel - niebo

Mit vollen Händen

Sarah Connor


Bist Du auch immer der letzte Der das Licht ausmacht Und bist Du auch immer die eine Die am lautesten lacht Bei Regen denkst Du an ertrinken und Deine Welt versinkt in grau Und Bricht die Sonne durch die wolken Wird Dir der Himmel viel zu blau Doch hör nicht auf Hör nicht auf (x2) Vertrau darauf Ich fang Dich auf Hör nicht auf Dich zu verschwenden Mit vollen Händen Denn genau so wie Du bist Bist Du gemeint Auch wenn es wehtut So richtig wehtut Lass es passiert'n, zieh Dir das Leben richtig rein Mit vollen Händen Hast Du auch manchmal Gedanken, die Du keinem sagst Und obwohl alles okey ist, Dich trotzdem manchmal fragst Wie wär es wohl gewesen, hätt' ich die and're Tür genommen Doch mit jeder kleinen Narbe, Bin ich hier heute angekommen Und ich hör nicht auf Hör nicht auf Hör niemals auf Ich vertrau darauf Du fängst mich auf Hör nicht auf Mich zu verschwenden Mit vollen Händen Denn genau so wie ich bin Bin ich gemeint Ja, auch wenn es weh tut So richtig weh tut Lass es passiert'n, zieh mir das Leben richtig rein Nein, wir hör'n niemals auf Hör'n nicht auf Hör'n niemals auf Uns zu verschwenden Mit vollen Händen Denn genau so wie wir sind Sind wir gemeint Ja, auch wenn es weh tut So richtig weh tut Lassen's passier'n, Zieh'n uns das Leben richtig rein Mit vollen Händen

Z pełnymi rękami

Sarah Connor


Czy jesteś zawsze ostatni który gasi światło Czy jesteś zawsze jedyną Która najgłośniej się śmieje W deszczu myślisz o topieniu się i twój świat tonie w szarości I słońce przebija przez chmury Czy jest dla ciebie niebo zbyt niebieskie Więc nie przestawaj nie przestawaj(x2) Zaufaj złapię cię nie przestawaj Siebie marnować lekką ręką Dokładnie taki jaki jesteś Wydaje się że kiedy boli Tak na prawdę boli Pozwól temu minąć Korzystaj na prawdę z życia lekką ręką Masz też czasami myśli, których nie mówisz nikomu I pomimo, że wszystko jest okey Jednak czasami pytasz Ja byłoby było gdybym wybrał inne drzwi Więc z każdą najmniejszą blizną Przyszłam dzisiaj tutaj Więc nie przestaję nie przestaję nigdy nie przestaję Ufam złapiesz mnie nie przestaję Siebie marnować lekką ręką więc dokładnie jaka jestem Wydaje się że gdy wszystko boli tak bardzo boli Pozwólę temu minąć Korzystam z życia Nie nie przestawajmy Nie przestawajmy Nigdy nie przestawajmy Nas marnować Lekką ręką Więc tacy jacy jesteśmy Wydajemy się być Tak, kiedy wszystko boli Tak bardzo boli Pozwólmy temu minąć Korzystajmy z życia Lekką ręką

Mit vollen Händen

Z pełnymi rękami

Sarah Connor


Bist Du auch immer der letzte
Czy jesteś zawsze ostatni
Der das Licht ausmacht
który gasi światło
Und bist Du auch immer die eine
Czy jesteś zawsze jedyną
Die am lautesten lacht
Która najgłośniej się śmieje
Bei Regen denkst Du an ertrinken
W deszczu myślisz o topieniu się
und Deine Welt versinkt in grau
i twój świat tonie w szarości
Und Bricht die Sonne durch die wolken
I słońce przebija przez chmury
Wird Dir der Himmel viel zu blau
Czy jest dla ciebie niebo zbyt niebieskie

Doch hör nicht auf
Więc nie przestawaj
Hör nicht auf (x2)
nie przestawaj(x2)
Vertrau darauf Ich fang Dich auf
Zaufaj złapię cię
Hör nicht auf
nie przestawaj

Dich zu verschwenden
Siebie marnować
Mit vollen Händen
lekką ręką
Denn genau so wie Du bist
Dokładnie taki jaki jesteś
Bist Du gemeint
Wydaje się
Auch wenn es wehtut
że kiedy boli
So richtig wehtut
Tak na prawdę boli
Lass es passiert'n,
Pozwól temu minąć
zieh Dir das Leben richtig rein
Korzystaj na prawdę z życia
Mit vollen Händen
lekką ręką

Hast Du auch manchmal Gedanken,
Masz też czasami myśli,
die Du keinem sagst
których nie mówisz nikomu
Und obwohl alles okey ist,
I pomimo, że wszystko jest okey
Dich trotzdem manchmal fragst
Jednak czasami pytasz
Wie wär es wohl gewesen,
Ja byłoby było
hätt' ich die and're Tür genommen
gdybym wybrał inne drzwi
Doch mit jeder kleinen Narbe,
Więc z każdą najmniejszą blizną
Bin ich hier heute angekommen
Przyszłam dzisiaj tutaj

Und ich hör nicht auf
Więc nie przestaję
Hör nicht auf
nie przestaję
Hör niemals auf
nigdy nie przestaję
Ich vertrau darauf Du fängst mich auf
Ufam złapiesz mnie
Hör nicht auf
nie przestaję

Mich zu verschwenden
Siebie marnować
Mit vollen Händen
lekką ręką
Denn genau so wie ich bin
więc dokładnie jaka jestem
Bin ich gemeint
Wydaje się
Ja, auch wenn es weh tut
że gdy wszystko boli
So richtig weh tut
tak bardzo boli
Lass es passiert'n,
Pozwólę temu minąć
zieh mir das Leben richtig rein
Korzystam z życia

Nein, wir hör'n niemals auf
Nie nie przestawajmy
Hör'n nicht auf
Nie przestawajmy
Hör'n niemals auf
Nigdy nie przestawajmy

Uns zu verschwenden
Nas marnować
Mit vollen Händen
Lekką ręką
Denn genau so wie wir sind
Więc tacy jacy jesteśmy
Sind wir gemeint
Wydajemy się być
Ja, auch wenn es weh tut
Tak, kiedy wszystko boli
So richtig weh tut
Tak bardzo boli
Lassen's passier'n,
Pozwólmy temu minąć
Zieh'n uns das Leben richtig rein
Korzystajmy z życia
Mit vollen Händen
Lekką ręką