Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Wahl - wybór
 • im freien Fall - w swobodnym spadaniu
 • die Masse - masa
 • der Abklatsch - podróbka
 • die Szene - scena
 • beschreiben - opisywać
 • der Fall - przypadek
 • der Rest - reszta
 • die Seele - dusza
 • das Wort - słowo
 • der Zorn - gniew
 • die Glut - żarzący się popiół
 • die Müllentsorgung - gospodarowanie odpadami
 • mental - mentalny
 • die Fahne - chorągiew
 • stumpfe - tępy
 • die Zeit - czas
 • ins Land gehen - przeminąć
 • benennen - powołać
 • unprätentiös - bezpretensjonalny
 • schneiden - kroić
 • rein - czysty
 • sortieren - sortować
 • freiwillig - dobrowolny
 • träumen - śnić
 • die Selbstkontrolle - samokontrola
 • das Jahr - rok
 • wieder - znowu
 • absorbieren - chłonąć
 • drehen - obracać
 • die Form - forma
 • die Frage - pytanie
 • freundlich - życzliwy
 • kontrollieren - sprawdzać
 • das Leben - życie
 • die Liebe - miłość
 • rigoros - rygorystyczny
 • das Schreiben - pismo
 • trennen - oddzielać
 • die Weile - chwila
 • das Ende - koniec
 • die Schicht - warstwa
 • der Schmerz - ból
 • die Wahrheit - prawda
 • die Wirklichkeit - rzeczywistość
 • der Anspruch - wymaganie
 • brennen - palić się
 • direkt - bezpośredni

Im Freien Fall

Daniel Wirtz


Sortier die Gedanken trenne Schicht um Schicht. Mentale Müllentsorgung bei Tageslicht. Eliminiere das was auf der Seele brennt damit die Fahne nicht dreht auch nicht bei Gegenwind. Ist keine Frage der Wahl nehme... alles was ich hab Und schreibe es auf weil es kein andrer macht. Zieh mit dem schneidenden Wort gegen das stumpfe Gelaber. Rigoros, konsequent ohne Wenn und Aber. Ref: Hier wird die Restglut wieder angefacht Und auch das was wehtut bis zu Ende gedacht. Maximal focusiert, und prinzipiell frontal, beschreib ich das Leben, im freien Fall. Ein Jahr zog ins Land, ich weiß ne Weile her. 11 Zeugen wurden benannt, jetzt ist die Zeit für mehr. Träume, Liebe, Wahrheit und Schmerz mal freundlich mal im Zorn. Unprätentiös und direkt Wirtz in reinster Form. Ref sind die Lektionen vom Leben im freien Fall. Freiwillige Selbstkontrolle alarmiert, Bevor der Anspruch in der Wirklichkeit stirbt, Bevor die dumpfe Masse mich absorbiert, Bevor der Abklatsch die Szene kontrolliert. Maximal focusiert und prinzipiell frontal, beschreib ich das Leben als freien Fall.

Swobodne spadanie

Daniel Wirtz


Posortuj myśli, oddziel warstwy po warstwie Mentalne sortowanie śmieci przy świetle dnia Wyeliminuj to co w duszy się pali W ten sposób chorągiew się nie obraca od przeciwnego wiatru Nie jest kwestią wybór jaki podejmuję... Wszystko co mam I zapisuję to bo nic innego nie mogę zrobić Ciętymi słowami przeciwko tępej paplaninie Rygorystycznie, konsekwentnie bez jeżeli ani ale Ref: Tutaj ostatni żar znowu podsycany I tak dokuczliwy aż do końca upamiętniony Maksymalnie skoncentrowany, zasadniczo czołowy Opisuję życie swobodnie spadając Rok przeminął jak chwila Wiem jakiś czas temu 11 świadków zostało wezwanych, teraz jest czas na lepsze, Sny, miłość, prawda, ból, raz życzliwy raz w gniewie Bezpretensjonalny i bezpośredni Wirtz w najczystszej postaci Ref Są najlepszą lekcją życia w swobodnym spadaniu Dobrowolna samokontrola alarmuje Przed roszczeniem w rzeczywistości umiera Przed tępą masą chłonącą mnie Przed imitacją kontrolowania sceny Maksymalnie skoncentrowany, zasadniczo czołowy Opisuję życie jako swobodne spadanie

Im Freien Fall

Swobodne spadanie

Daniel Wirtz


Sortier die Gedanken
Posortuj myśli,
trenne Schicht um Schicht.
oddziel warstwy po warstwie
Mentale Müllentsorgung
Mentalne sortowanie śmieci
bei Tageslicht.
przy świetle dnia
Eliminiere das
Wyeliminuj to
was auf der Seele brennt
co w duszy się pali
damit die Fahne nicht dreht
W ten sposób chorągiew się nie obraca
auch nicht bei Gegenwind.
od przeciwnego wiatru

Ist keine Frage der Wahl
Nie jest kwestią wybór
nehme... alles was ich hab
jaki podejmuję... Wszystko co mam
Und schreibe es auf
I zapisuję to
weil es kein andrer macht.
bo nic innego nie mogę zrobić
Zieh mit dem schneidenden Wort
Ciętymi słowami
gegen das stumpfe Gelaber.
przeciwko tępej paplaninie
Rigoros, konsequent
Rygorystycznie, konsekwentnie
ohne Wenn und Aber.
bez jeżeli ani ale

Ref:
Ref:
Hier wird die Restglut
Tutaj ostatni żar
wieder angefacht
znowu podsycany
Und auch das was wehtut
I tak dokuczliwy
bis zu Ende gedacht.
aż do końca upamiętniony
Maximal focusiert,
Maksymalnie skoncentrowany,
und prinzipiell frontal,
zasadniczo czołowy

beschreib ich das Leben,
Opisuję życie
im freien Fall.
swobodnie spadając

Ein Jahr zog ins Land,
Rok przeminął jak chwila
ich weiß ne Weile her.
Wiem jakiś czas temu
11 Zeugen wurden benannt,
11 świadków zostało wezwanych,
jetzt ist die Zeit für mehr.
teraz jest czas na lepsze,
Träume, Liebe, Wahrheit und Schmerz
Sny, miłość, prawda, ból,
mal freundlich mal im Zorn.
raz życzliwy raz w gniewie
Unprätentiös und direkt
Bezpretensjonalny i bezpośredni
Wirtz in reinster Form.
Wirtz w najczystszej postaci

Ref
Ref

sind die Lektionen vom Leben
Są najlepszą lekcją życia
im freien Fall.
w swobodnym spadaniu

Freiwillige Selbstkontrolle alarmiert,
Dobrowolna samokontrola alarmuje
Bevor der Anspruch in der Wirklichkeit stirbt,
Przed roszczeniem w rzeczywistości umiera
Bevor die dumpfe Masse mich absorbiert,
Przed tępą masą chłonącą mnie
Bevor der Abklatsch die Szene kontrolliert.
Przed imitacją kontrolowania sceny

Maximal focusiert und prinzipiell frontal,
Maksymalnie skoncentrowany, zasadniczo czołowy
beschreib ich das Leben als freien Fall.
Opisuję życie jako swobodne spadanie