Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • kommen - przychodzić
 • müssen - musieć
 • reichen - wystarczyć
 • scheitern - ponieść klęskę
 • verzeihen - przebaczać
 • tragen - nosić
 • besser - lepiej
 • der Wunsch - życzenie
 • die Zukunft - przyszłość
 • binden - wiązać
 • das Ende - koniec
 • genügen - wystarczać
 • anders - inaczej
 • der Ausweg - wyjście
 • entscheiden - decydować
 • finden - wyszukiwać
 • früh - wczesny
 • geben - dawać
 • das Leben - życie
 • lieben - kochać
 • selbst - siebie
 • vermeiden - unikać
 • werden - zostać
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś

Andere Hände

Alin Coen


Ich reiche dich weiter, weil ich selbst an mir scheiter'. Wünsch dir ein besseres Leben, ich kann's dir nicht geben. Ich wollt es vermeiden, ich musste mich so entscheiden deine Zukunft soll besser sein als meine. Es ist besser so, denn ich habe keine. Ich hab's dir geschrieben, ich werde dich immer lieben. Mir sind die Hände gebunden, noch keinen Ausweg gefunden. Ich bitte dich, mir zu verzeihen. Ich wünschte, es könnte anders sein, du kamst viel zu früh für mich. Ich geb dich in andere Hände, was ich hab genügt dir nicht. Ich bin kraftlos, denn am Ende ist keiner da, der uns trägt, ich hab dich in ein besseres Leben gelegt

Inna ręka

Alin Coen


Podaję cię dalej, bo sama ponoszę klęskę życzę ci lepszego życia nie mogę nic ci dać chciałam tego uniknąć, muszę się zdecydować twoja przyszłość powinna być lepsza niż moja jest lepsza, bo ja nie mam żadnej Napisałam do ciebie będę cię zawsze kochać moje ręce są związane nie znalazłam żadnego wyjścia proszę cię wybacz mi chciałam żeby było inaczej przyszedłeś do mnie za szybko Oddałam cię w inne ręce bo tobie nie wystarczałam jestem bezsilna na końcu nie ma tu nikogo, kto nas podnosi oddałam cię w lepsze życie

Andere Hände

Inna ręka

Alin Coen


Ich reiche dich weiter, weil ich selbst an mir scheiter'.
Podaję cię dalej, bo sama ponoszę klęskę
Wünsch dir ein besseres Leben,
życzę ci lepszego życia
ich kann's dir nicht geben.
nie mogę nic ci dać
Ich wollt es vermeiden, ich musste mich so entscheiden
chciałam tego uniknąć, muszę się zdecydować
deine Zukunft soll besser sein als meine.
twoja przyszłość powinna być lepsza niż moja

Es ist besser so, denn ich habe keine.
jest lepsza, bo ja nie mam żadnej
Ich hab's dir geschrieben, ich werde dich immer lieben.
Napisałam do ciebie będę cię zawsze kochać
Mir sind die Hände gebunden, noch keinen Ausweg gefunden.
moje ręce są związane nie znalazłam żadnego wyjścia

Ich bitte dich, mir zu verzeihen.
proszę cię wybacz mi
Ich wünschte, es könnte anders sein,
chciałam żeby było inaczej
du kamst viel zu früh für mich.
przyszedłeś do mnie za szybko
Ich geb dich in andere Hände,
Oddałam cię w inne ręce
was ich hab genügt dir nicht.
bo tobie nie wystarczałam
Ich bin kraftlos,
jestem bezsilna
denn am Ende ist keiner da, der uns trägt,
na końcu nie ma tu nikogo, kto nas podnosi
ich hab dich in ein besseres Leben gelegt
oddałam cię w lepsze życie