Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • absolutes Halteverbot - zakaz zatrzymywania się
 • gegen jdn/etw ankommen - stawić czoło komuś/czemuś
 • zügig - płynny
 • rat mal! - zgadnij!
 • schief gehen - pójść na opak, nie udać się
 • kein Schwein kümmert sich darum - pies z kulawą nogą się tym nie zainteresuje
 • die Schlange - kolejka
 • wechseln - zmienić
 • einzig - jedyny
 • der Regen - deszcz
 • die Ampel - sygnalizacja świetlna
 • der Feind - wróg
 • kommen - przychodzić
 • die Tasche - torba
 • der Motor - silnik
 • rot - czerwony
 • stets - zawsze
 • vergessen - zapominać
 • schief - krzywy
 • der Weg - droga
 • sagen - powiedzieć
 • sprangen - kiełkować
 • wen - kogo
 • anderer - inny
 • der Bruch - złamanie
 • gegen - około
 • meinen - sądzić
 • der Spaß - żart
 • der Chef - szef
 • ernst - poważnie
 • frei - wolny
 • der Freund - kolega
 • gehen - chodzić
 • die Hochzeit - wesele
 • kennen - znać
 • kurz - krótko
 • der Rum - rum
 • der Bauch - brzuch
 • schlank - szczupły
 • bestellen - zamawiać
 • schon - już
 • schwanger - w ciąży
 • die Garantie - gwarancja
 • das Schwein - wieprz
 • meistens - najczęściej
 • das Treffen - spotkanie
 • wachsen - rosnąć
 • der Parkplatz - parking
 • das Wissen - wiedza
 • sammeln - zbierać

Murphy´s Gesetz

Roger Cicero


Stehst du gut mit dem Chef Ja dann wechselt der Chef Das ist Murphys Gesetz Will ich dich hier nicht sehn Ja dann rat mal wen ich treff Das ist Murphys Gesetz Wenn du frei hast fällt der Regen Die andere Schlange kommt stets zügiger voran Denn es geht alles schief was nur kann Das ist Murphys Gesetz Wenn man irgendwas sucht Ist es nie wo mans sucht Das ist Murphys Gesetz Kurz nach der Garantie Geht der Motor zu Bruch Das ist Murphys Gesetz Gute Freunde kommen und gehen Doch die Feinde um mich rum sammeln sich an Denn es geht alles schief was nur kann das ist Murphys Gesetz Ref: Auf dem Weg zu dir Sprangen alle Ampeln auf Rot Und der einzig freie Parkplatz war im absoluten Halteverbot Ich vergaß meine Blumen auf dem Weg zu dir rein Ich nahm den Ring aus meiner Tasche Und ich wusste du sagst nein Denn so will es Murphys Gesetz Ist sie schön, hat sie n' Freund Ist er schön meistens auch Das ist Murphys Gesetz Vor der Hochzeit noch schlank Danach wächst Po und Bauch Das ist Murphys Gesetz Wenn's nur Spaß war wird sie schwanger Und wenn du's ernst meinst ja dann stell dich hinten an Da ist längst schon ein anderer dran Das ist Murphys Gesetz Ref Auf dem Weg zu dir sprangen alle Ampeln auf Rot Auf dem Weg zu dir war ich mir sicher auch das geht nicht gut Denn es geht alles schief was nur kann Und da kommt auch kein Schwein gegen an Denn so will es Murphys Gesetz

Prawo Murphiego

Roger Cicero


Dogadujesz się dobrze z szefem Wtedy wymieniony zostaje szef To jest prawo Murphiego Kiedy nie chcę ciebie tutaj widzieć Wtedy zgadnij kogo spotykam To jest prawo Murphiego Kiedy masz wolne pada deszcz Inna kolejka zawsze jest szybsza Bo wszystko idzie na opak co tylko może To jest prawo Murphiego Jeśli się czegoś szuka To nigdy nie jest tam gdzie się szuka To jest prawo Murphiego Zaraz po gwarancji Motor się psuje To jest prawo Murphiego Dobrzy przyjaciele przychodzą i odchodzą Kiedy wrogowie się kumulują Bo wszystko idzie na opak co tylko może To jest prawo Murphiego Ref W drodze do Ciebie Wszystkie światła paliły się na czerwono I jedyne wolne miejsce było na zakazie parkowania Zapomniałem moich kwiatów w drodze do Ciebie Wyciągnąłem pierścionek z torby Spytałem a ty powiedziałaś nie To jest prawo Murphiego Czy jest ona piękna, czy ma przyjaciela On jest piękny najczęściej też. To jest prawo Murphy'ego Przed weselem jeszcze szczupli Potem rośnie pupa i brzuch To jest prawo Murphy'ego Kiedy tylko żartujecie że jest w ciąży Ale kiedy poważnie myślisz tak, wtedy ty lądujesz na końcu kolejki Bo już od dawna jest inny To jest prawo Murphy'ego Ref W drodze do Ciebie wszystkie światła świecą na czerwono W drodze do Ciebie byłem pewien, że się nie uda Wtedy wszystko się wali co tylko może I pies z kulawą nogą nie przechodzi To jest prawo Murphiego

Murphy´s Gesetz

Prawo Murphiego

Roger Cicero


Stehst du gut mit dem Chef
Dogadujesz się dobrze z szefem
Ja dann wechselt der Chef
Wtedy wymieniony zostaje szef
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego
Will ich dich hier nicht sehn
Kiedy nie chcę ciebie tutaj widzieć
Ja dann rat mal wen ich treff
Wtedy zgadnij kogo spotykam
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego
Wenn du frei hast fällt der Regen
Kiedy masz wolne pada deszcz
Die andere Schlange
Inna kolejka
kommt stets zügiger voran
zawsze jest szybsza
Denn es geht alles schief
Bo wszystko idzie na opak
was nur kann
co tylko może
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego

Wenn man irgendwas sucht
Jeśli się czegoś szuka
Ist es nie wo mans sucht
To nigdy nie jest tam gdzie się szuka
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego
Kurz nach der Garantie
Zaraz po gwarancji
Geht der Motor zu Bruch
Motor się psuje
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego
Gute Freunde kommen und gehen
Dobrzy przyjaciele przychodzą i odchodzą
Doch die Feinde
Kiedy wrogowie
um mich rum sammeln sich an
się kumulują
Denn es geht alles schief
Bo wszystko idzie na opak
was nur kann
co tylko może
das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego

Ref:
Ref
Auf dem Weg zu dir
W drodze do Ciebie
Sprangen alle Ampeln auf Rot
Wszystkie światła paliły się na czerwono
Und der einzig freie Parkplatz
I jedyne wolne miejsce
war im absoluten Halteverbot
było na zakazie parkowania
Ich vergaß meine Blumen
Zapomniałem moich kwiatów
auf dem Weg zu dir rein
w drodze do Ciebie
Ich nahm den Ring aus meiner Tasche
Wyciągnąłem pierścionek z torby
Und ich wusste du sagst nein
Spytałem a ty powiedziałaś nie
Denn so will es Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego

Ist sie schön, hat sie n' Freund
Czy jest ona piękna, czy ma przyjaciela
Ist er schön meistens auch
On jest piękny najczęściej też.
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphy'ego
Vor der Hochzeit noch schlank
Przed weselem jeszcze szczupli
Danach wächst Po und Bauch
Potem rośnie pupa i brzuch
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphy'ego
Wenn's nur Spaß war wird sie schwanger
Kiedy tylko żartujecie że jest w ciąży
Und wenn du's ernst meinst
Ale kiedy poważnie myślisz tak,
ja dann stell dich hinten an
wtedy ty lądujesz na końcu kolejki
Da ist längst schon ein anderer dran
Bo już od dawna jest inny
Das ist Murphys Gesetz
To jest prawo Murphy'ego

Ref
Ref

Auf dem Weg zu dir
W drodze do Ciebie
sprangen alle Ampeln auf Rot
wszystkie światła świecą na czerwono
Auf dem Weg zu dir
W drodze do Ciebie
war ich mir sicher auch das geht nicht gut
byłem pewien, że się nie uda
Denn es geht alles schief
Wtedy wszystko się wali
was nur kann
co tylko może
Und da kommt auch kein Schwein gegen an
I pies z kulawą nogą nie przechodzi
Denn so will es Murphys Gesetz
To jest prawo Murphiego