Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • egal - obojętnie
 • glauben - wierzyć
 • klingen - brzmieć
 • brechen - łamać
 • rein - czysty
 • zuhören - słuchać
 • echt - prawdziwy
 • das Bett - łóżko
 • das Gefrage - wypytywanie
 • halten - trzymać
 • erzählen - opowiadać
 • kommen - przychodzić
 • die Rede - przemówienie
 • warten - czekać
 • die Sprache - język
 • der Nerv - nerw
 • das Gesicht - twarz
 • der Weg - droga
 • sprechen - mówić
 • direkt - bezpośredni
 • stehen - stać
 • das Treffen - spotkanie
 • einfach - zwykły
 • trotzdem - jednak
 • verbinden - połączyć
 • scheinen - świecić
 • verstehen - rozumieć
 • schwer - ciężko
 • das Wörterbuch - słownik
 • der Spaß - żart
 • wirken - działać
 • begeistert - zachwycony
 • bringen - przynieść
 • der Chef - szef
 • chinesisch - chiński
 • drehen - obracać
 • erklären - tłumaczyć
 • die Ewigkeit - wieczność
 • das Bad - kąpiel
 • das Frühstück - śniadanie
 • blind - niewidomy
 • der Grad - kąt
 • der Dank - podziękowanie
 • interessiert - zainteresowany
 • fertig - gotowy
 • das Klopfen - stukanie
 • der Kommentar - komentarz
 • gleich - zaraz
 • machen - czynić
 • die Macht - moc
 • lang - długi
 • reden - porozmawiać
 • die Tür - drzwi
 • vielleicht - może
 • der Sinn - sens

Kompliziert

Namika


Ich sag nein und du verstehst ja Verdrehst den Sinn, egal was ich sag' Wenn du's nicht checkst, dann frag noch mal nach Als ob das so schwer ist Ich steh' im bad, du klopfst an die Tür Lebst du noch, ist was passiert? Ich warte schon 'ne Ewigkeit hier Wie lange machst du dich fertig? Nicht mehr lang, nur noch die Haare Bin gleich da, was soll das Gefrage? Ich mach das auch für dich, also warte Und dir gefällt's, also nerv nicht Ref: Doch heute ist dein Glückstag, ich hab ein Wörterbuch für dich Ich bin nicht kompliziert, du verstehst mich nur nicht Da ist ein großes Fragezeichen, direkt in deinem Gesicht Ich bin nicht kompliziert, du verstehst mich nur nicht Ich sag ja und du verstehst nein Erzähl' dir was, du redest mir rein Wie willst du verstehen was ich mein'? Wenn du mir nicht zuhörst Vor unseren Freunden äffst du mich nach Komm schon, Babe, ich mach doch nur Spaß Vielen Dank für deinen Kommentar Glaubst du echt, dass das cool wirkt? Vor den Leuten machst du auf Chef Wenn ich grad' rede, drehst du dich weg Zuhaus' bringst du mir Frühstück ans Bett Tut mir leid, truth hurts Ref Wie soll ich's dir erklären, wenn du nicht meine Sprache sprichst? Wenn so viele meiner Worte für dich wie Chinesisch klingen Komm, ich verbinde dir die Augen, vielleicht verstehst du mich ja blind Ach, das macht doch keinen Sinn, trotzdem nehm' ich dich so hin Wenn du den nächsten Monolog hältst, begeistert wie ein Kind Dann tu ich interessiert und hör' einfach nicht hin Ref

Skomplikowana

Namika


Ja mówię nie, a ty rozumiesz tak Przekręcasz znaczenie, obojętnie co powiem, Jeśli nie rozumiesz, spytaj jeszcze raz Jakby to było takie trudne Jestem w łazience, ty pukasz do drzwi Żyjesz jeszcze, stało się coś? Czekam tu już całą wieczność Jak długo jeszcze będziesz się szykować? Już nie długo, tylko jeszcze włosy Zaraz będę, co musisz tak wypytywać? Robię to też dla ciebie, więc czekaj I tobie się podoba, więc nie denerwuj się Ref: Ale dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień, mam dla ciebie słownik Nie jestem skomplikowana, ty mnie po prostu nie rozumiesz jest wielki znak zapytania na twojej twarzy Nie jestem skomplikowana, ty mnie po prostu nie rozumiesz Mówię tak, ty rozumiesz nie Opowiadam ci coś, a ty wpadasz mi w słowo Jak chcesz zrozumieć, o co mi chodzi? Jeśli mnie nie słuchasz Przed kumplami żartujesz ze mnie Ach, kochanie, tylko żartuję Dziękuję bardzo za twój komentarz Uważasz naprawdę, że to jest śmieszne? Przed ludźmi zachowujesz się jak szef Gdy ja mówię, ty odwracasz się W domu przynosisz mi śniadanie do łóżka Przykro mi, truth hurts Ref Jak mogę ci to wytłumaczyć, skoro nie mówisz moim językiem Skoro tak wiele moich słów dla ciebie jak chińszczyzna brzmi Chodź, zawiążę ci oczy, może zrozumiesz mnie na ślepo Ach, to nie ma żadnego sensu, ale akceptuję cię i tak Kiedy zaczniesz swój następny monolog, ciesząc się jak dziecko Będę udawać zainteresowaną i po prostu nie słuchać Ref

Kompliziert

Skomplikowana

Namika


Ich sag nein und du verstehst ja
Ja mówię nie, a ty rozumiesz tak
Verdrehst den Sinn, egal was ich sag'
Przekręcasz znaczenie, obojętnie co powiem,
Wenn du's nicht checkst,
Jeśli nie rozumiesz,
dann frag noch mal nach
spytaj jeszcze raz
Als ob das so schwer ist
Jakby to było takie trudne
Ich steh' im bad, du klopfst an die Tür
Jestem w łazience, ty pukasz do drzwi
Lebst du noch, ist was passiert?
Żyjesz jeszcze, stało się coś?
Ich warte schon 'ne Ewigkeit hier
Czekam tu już całą wieczność
Wie lange machst du dich fertig?
Jak długo jeszcze będziesz się szykować?

Nicht mehr lang, nur noch die Haare
Już nie długo, tylko jeszcze włosy
Bin gleich da, was soll das Gefrage?
Zaraz będę, co musisz tak wypytywać?
Ich mach das auch für dich, also warte
Robię to też dla ciebie, więc czekaj
Und dir gefällt's, also nerv nicht
I tobie się podoba, więc nie denerwuj się

Ref:
Ref:
Doch heute ist dein Glückstag,
Ale dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień,
ich hab ein Wörterbuch für dich
mam dla ciebie słownik
Ich bin nicht kompliziert,
Nie jestem skomplikowana,
du verstehst mich nur nicht
ty mnie po prostu nie rozumiesz
Da ist ein großes Fragezeichen,
jest wielki znak zapytania
direkt in deinem Gesicht
na twojej twarzy
Ich bin nicht kompliziert,
Nie jestem skomplikowana,
du verstehst mich nur nicht
ty mnie po prostu nie rozumiesz

Ich sag ja und du verstehst nein
Mówię tak, ty rozumiesz nie
Erzähl' dir was, du redest mir rein
Opowiadam ci coś, a ty wpadasz mi w słowo
Wie willst du verstehen was ich mein'?
Jak chcesz zrozumieć, o co mi chodzi?
Wenn du mir nicht zuhörst
Jeśli mnie nie słuchasz
Vor unseren Freunden äffst du mich nach
Przed kumplami żartujesz ze mnie
Komm schon, Babe,
Ach, kochanie,
ich mach doch nur Spaß
tylko żartuję
Vielen Dank für deinen Kommentar
Dziękuję bardzo za twój komentarz
Glaubst du echt, dass das cool wirkt?
Uważasz naprawdę, że to jest śmieszne?

Vor den Leuten machst du auf Chef
Przed ludźmi zachowujesz się jak szef
Wenn ich grad' rede, drehst du dich weg
Gdy ja mówię, ty odwracasz się
Zuhaus' bringst du mir Frühstück ans Bett
W domu przynosisz mi śniadanie do łóżka
Tut mir leid, truth hurts
Przykro mi, truth hurts

Ref
Ref

Wie soll ich's dir erklären,
Jak mogę ci to wytłumaczyć,
wenn du nicht meine Sprache sprichst?
skoro nie mówisz moim językiem
Wenn so viele meiner Worte
Skoro tak wiele moich słów
für dich wie Chinesisch klingen
dla ciebie jak chińszczyzna brzmi
Komm, ich verbinde dir die Augen,
Chodź, zawiążę ci oczy,
vielleicht verstehst du mich ja blind
może zrozumiesz mnie na ślepo
Ach, das macht doch keinen Sinn,
Ach, to nie ma żadnego sensu,
trotzdem nehm' ich dich so hin
ale akceptuję cię i tak
Wenn du den nächsten Monolog hältst,
Kiedy zaczniesz swój następny monolog,
begeistert wie ein Kind
ciesząc się jak dziecko
Dann tu ich interessiert und
Będę udawać zainteresowaną i
hör' einfach nicht hin
po prostu nie słuchać

Ref
Ref