Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • die Dämmerung - brzask
 • dicht - gęsty
 • die Sanduhr - klepsydra, zegar piaskowy
 • verloren - przegrać
 • reichen - wystarczyć
 • der Schleier - zasłona
 • schaffen - załatwić
 • überkommen - ogarnąć
 • weichen - ustępować
 • Geäst - gałęzie
 • ein Stückchen - troszeczkę
 • etw nicht [mehr] missen mögen - nie chcieć czegoś stracić
 • missen - przegapić
 • bleiben - zostać
 • das Lied - piosenka
 • kommen - przychodzić
 • die Nacht - noc
 • der Schlag - uderzenie
 • weinen - płakać
 • zeigen - pokazywać
 • die Angst - strach
 • bereit - gotowy
 • der Tag - dzień
 • legen - kłaść
 • zwischen - między
 • gewinnen - wygrywać
 • der Asphalt - asfalt
 • befreit - zwolniony
 • der Besitz - posiadanie
 • der Beton - beton
 • die Dunkelheit - ciemność
 • die Erinnerung - pamięć
 • die Gefahr - niebezpieczeństwo
 • gefallen - zadowalać
 • heben - podnieść
 • der Himmel - niebo
 • kennen - znać
 • die Klarheit - jasność
 • das Korn - ziarno
 • das Leben - życie
 • die Liebe - miłość
 • Lippen - wargi
 • empfangen - przyjmować
 • nichts - nic
 • öffnen - otwierać
 • sehen - widzieć
 • der Schmerz - ból
 • der Spalt - szpara
 • verlassen - opuszczony
 • die Wahrheit - prawda
 • die Welt - świat
 • die Wüste - pustynia

Und Wenn Ein Lied

Söhne Mannheims


Ref: Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, Dann nur damit Du Liebe empfängst, Durch die Nacht und das dichteste Geäst, Damit du keine Ängste mehr kennst. Sag ein kleines Stückchen Wahrheit, Sieh wie die Wüste lebt, Schaff ein kleines bisschen Klarheit, Und schau wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, Doch sie lebt und öffnet einen Spalt, Der Dir Neues zeigt, zeigt, Dass Altes weicht, Auch wenn dein Schmerz Bis an den Himmel reicht. Ref (x2) Dieses Lied ist nur für Dich, Schön wenn es Dir gefällt, Denn es kam so über mich, Wie die Nacht über die Welt. Schlag Gefahr aus der Dunkelheit, Bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, Und einer der Letzten, der um Dich weint. Ref In unser Sanduhr fällt der letzte Korn, Ich habe gewonnen und hab ebenso verloren, Jedoch missen möchte ich nichts, Alles bleibt unter gedanklicher Besitz, Und eine bleibende Erinnerung, Zwischen Tag und Nacht Legt sich die Dämmerung. Ref (x2) Damit du keine Ängste mehr kennst (x2)

I kiedy piosenka

Söhne Mannheims


Ref: I kiedy piosenka moje wargi opuszcza, Tyko po to byś przyjęła moją miłość, Przez noc i najgęstsze gałęzie, Po to żebyś więcej nie znała strachu. Powiedz odrobinę prawdy, Zobacz jak pustynia ożyje, Stwórz odrobinę jasności, I patrz jak się zasłona podniesie , Pustynia z betonu i asfaltu, Tak ona żyje i drąży szczelinę, On pokazuje Ci nowe, pokazuje Że stare ustępuje Także wtedy gdy Twój ból Aż do nieba sięga Ref (x2) Ta piosenka jest tylko dla Ciebie, Pięknie jeśli się Tobie podoba, Ponieważ ona mnie ogarnęła, Jak noc [ogarnia] świat, Uderzenie niebezpieczeństwa z ciemności, Jestem gotowy na pierwsze uderzenie, Jestem pierwszy, kto Cie uwolni, I jednym z ostatnich, który będzie nad tobą płakać Ref W naszej klepsydrze spada ostatnie ziarnko, Wygrałem i tak samo przegrałem, Ale nie chcę niczego przegapić Wszystko zostaje duchową własnością, I trwałym wspomnieniem, Pomiędzy dniem a nocą, Kładzie się brzask. Ref (x2) Po to żebyś więcej nie znała strachu (x2)

Und Wenn Ein Lied

I kiedy piosenka

Söhne Mannheims


Ref:
Ref:
Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt,
I kiedy piosenka moje wargi opuszcza,
Dann nur damit Du Liebe empfängst,
Tyko po to byś przyjęła moją miłość,
Durch die Nacht und das dichteste Geäst,
Przez noc i najgęstsze gałęzie,
Damit du keine Ängste mehr kennst.
Po to żebyś więcej nie znała strachu.

Sag ein kleines Stückchen Wahrheit,
Powiedz odrobinę prawdy,
Sieh wie die Wüste lebt,
Zobacz jak pustynia ożyje,
Schaff ein kleines bisschen Klarheit,
Stwórz odrobinę jasności,
Und schau wie sich der Schleier hebt.
I patrz jak się zasłona podniesie ,
Eine Wüste aus Beton und Asphalt,
Pustynia z betonu i asfaltu,
Doch sie lebt und öffnet einen Spalt,
Tak ona żyje i drąży szczelinę,
Der Dir Neues zeigt,
On pokazuje Ci nowe,
zeigt, Dass Altes weicht,
pokazuje Że stare ustępuje
Auch wenn dein Schmerz
Także wtedy gdy Twój ból
Bis an den Himmel reicht.
Aż do nieba sięga

Ref (x2)
Ref (x2)

Dieses Lied ist nur für Dich,
Ta piosenka jest tylko dla Ciebie,
Schön wenn es Dir gefällt,
Pięknie jeśli się Tobie podoba,
Denn es kam so über mich,
Ponieważ ona mnie ogarnęła,
Wie die Nacht über die Welt.
Jak noc [ogarnia] świat,
Schlag Gefahr aus der Dunkelheit,
Uderzenie niebezpieczeństwa z ciemności,
Bin ich zum ersten Schlag bereit.
Jestem gotowy na pierwsze uderzenie,
Ich bin der Erste, der dich befreit,
Jestem pierwszy, kto Cie uwolni,
Und einer der Letzten,
I jednym z ostatnich,
der um Dich weint.
który będzie nad tobą płakać

Ref
Ref

In unser Sanduhr fällt der letzte Korn,
W naszej klepsydrze spada ostatnie ziarnko,
Ich habe gewonnen und hab ebenso verloren,
Wygrałem i tak samo przegrałem,
Jedoch missen möchte ich nichts,
Ale nie chcę niczego przegapić
Alles bleibt unter gedanklicher Besitz,
Wszystko zostaje duchową własnością,
Und eine bleibende Erinnerung,
I trwałym wspomnieniem,
Zwischen Tag und Nacht
Pomiędzy dniem a nocą,
Legt sich die Dämmerung.
Kładzie się brzask.

Ref (x2)
Ref (x2)

Damit du keine Ängste mehr kennst (x2)
Po to żebyś więcej nie znała strachu (x2)