Aurélie

Wir Sind Helden

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • sie geizt nicht mit ihren Reizen - nie skąpi swych wdzięków
 • geizen - skąpić
 • ohne Frage - bez wątpienia
 • sich vermehren - rozmnażać
 • grienen - uśmiechać się głupio/szyderczo
 • die Bestäubung - zapylanie
 • die Bestäubungsfragen - kwestie zapylania
 • was schert mich das? - co mnie to obchodzi?
 • scher dich zum Teufel! - idź do diabła!
 • die Zeit - czas
 • merken - spostrzec
 • irgendwo - gdzieś
 • erkennen - zauważać
 • flirten - flirtować
 • die Flucht ergreifen - rzucić się do ucieczki
 • berochen - obwąchiwać
 • zu zweit - we dwoje
 • in aller Welt - na Boga
 • kapieren - kumać
 • der Schritt - krok
 • erwarten - oczekiwać
 • sich verlieben in - zakochać się w
 • fressen - pożerać
 • das Gewicht - waga
 • mögen - lubić
 • schauen - patrzeć
 • ganz - cały
 • bereit - gotowy
 • der Junge - chłopiec
 • sagen - powiedzieć
 • brauchen - potrzebować
 • sprechen - mówić
 • das Meer - morze
 • schweigen - milczeć
 • die Welt - świat
 • eben - akurat
 • weniger - mniej
 • einfach - zwykły
 • werden - zostać
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś
 • wunderbar - cudowny
 • sollen - mieć obowiązek
 • der Abend - wieczór
 • der Akzent - akcent
 • bemerken - zauważać
 • charmant - szarmancki
 • erklären - tłumaczyć
 • der Fußball - piłka nożna
 • die Glatze - łysina
 • das Haar - włos
 • die Liebe - miłość
 • nichts - nic
 • pfeifen - gwizdać
 • erst - dopiero
 • selbst - siebie
 • subtil - subtelny
 • die Hand - ręka
 • der Teufel - bies
 • tun - czynić
 • der Weizen - pszenica

Aurélie

Wir Sind Helden


Aurelies Akzent ist ohne Frage sehr charmant Auch wenn sie schweigt wird sie als wunderbar erkannt Sie braucht mit Reizen nicht zu geizen denn ihr Haar ist Meer und Weizen Noch mit Glatze fräß ihr jeder aus der Hand Doch Aurelie kapiert das nie Jeden Abend fragt sie sich wann nur verliebt sich wer in mich Ref: Aurelie so klappt das nie Du erwartest viel zu viel Die Deutschen flirten sehr subtil Ref Aurelie die Männer mögen dich hier sehr Schau auf der Strasse schaut dir jeder hinterher Doch du merkst nichts weil sie nicht pfeifen und pfeifst du selbst die Flucht ergreifen Du musst wissen hier ist weniger oft mehr Ach Aurelie in Deutschland braucht die Liebe Zeit Hier ist man nach Tagen erst zum ersten Schritt bereit Die nächsten Wochen wird gesprochen sich aufďs Gründlichste berochen und erst dann trifft man sich irgendwo zu zweit Ref (x2) Aurelie so einfach ist das eben nicht Hier haben andre Worte ein ganz anderes Gewicht All die Jungs zu deinen Füßen wollen sie küssen auch die Süßen aber du bemerkst das nicht wenn er dabei von Fußball spricht Ach Aurelie, du sagst ich solle dir erklären wie in aller Welt sich die Deutschen dann vermehren wenn die Blumen und die Bienen in Berlin nichts tun als grienen und sich nen Teufel um Bestäubungsfragen scheren Ref (x4)

Aurélie

Wir Sind Helden


Akcent Aurelii jest bez wątpienia bardzo szarmancki Nawet gdy milczy, wydaje się być zauważalnie cudowna Potrzebuje nie skąpić swoich wdzięków ponieważ jej włosy są morzem i pszenicą Nawet ci z łysiną wszyscy żrą jej z ręki Jednak Aurelie nie zrozumie tego nigdy Każdego wieczora pyta siebie kiedy tylko ktoś się we mnie zakocha Ref : Aurelie tak to się nie uda nigdy Oczekujesz dużo za dużo Niemcy flirtują bardzo subtelnie Ref Aurelie mężczyźni lubią Cię tu bardzo Patrz, na ulicy, każdy się za Tobą ogląda Ale ty nie dostrzegasz nic, bo oni nie gwiżdżą więc gwiżdżesz ty, a oni rzucają się do ucieczki Musisz wiedzieć, tutaj często mniej to więcej Ach Aurelie w Niemczech miłość potrzebuje czasu Tutaj po kilku dniach dopiero jest się gotowym na pierwszy krok Przez następne tygodnie się rozmawia Całkowicie się obwąchuje i dopiero potem spotyka się gdzieś we dwoje Ref (x2) Aurelie tak prosto to akurat nie jest Tu inne słowa mają całkiem inną wagę Wszyscy Ci chłopcy u Twoich stóp chcą je (stopy) całować, ci słodcy też ale ty tego nie zauważasz kiedy on przy tym mówi o piłce nożnej Ach Aurelie, mówisz, powinnam Ci wytłumaczyć jak na Boga, rozmnażają się ci Niemcy skoro kwiaty i pszczółki w Berlinie nie robią nic jak tylko się głupio uśmiechają i nie troszczą si o kwestie zapylania Ref (x4)

Aurélie

Aurélie

Wir Sind Helden


Aurelies Akzent ist
Akcent Aurelii jest
ohne Frage sehr charmant
bez wątpienia bardzo szarmancki
Auch wenn sie schweigt
Nawet gdy milczy,
wird sie als wunderbar erkannt
wydaje się być zauważalnie cudowna
Sie braucht mit Reizen
Potrzebuje
nicht zu geizen
nie skąpić swoich wdzięków
denn ihr Haar ist Meer und Weizen
ponieważ jej włosy są morzem i pszenicą
Noch mit Glatze fräß ihr jeder aus der Hand
Nawet ci z łysiną wszyscy żrą jej z ręki

Doch Aurelie kapiert das nie
Jednak Aurelie nie zrozumie tego nigdy
Jeden Abend fragt sie sich
Każdego wieczora pyta siebie
wann nur verliebt sich wer in mich
kiedy tylko ktoś się we mnie zakocha

Ref:
Ref :
Aurelie so klappt das nie
Aurelie tak to się nie uda nigdy
Du erwartest viel zu viel
Oczekujesz dużo za dużo
Die Deutschen flirten sehr subtil
Niemcy flirtują bardzo subtelnie

Ref
Ref

Aurelie die Männer mögen dich hier sehr
Aurelie mężczyźni lubią Cię tu bardzo
Schau auf der Strasse
Patrz, na ulicy,
schaut dir jeder hinterher
każdy się za Tobą ogląda
Doch du merkst nichts weil sie nicht pfeifen
Ale ty nie dostrzegasz nic, bo oni nie gwiżdżą
und pfeifst du selbst die Flucht ergreifen
więc gwiżdżesz ty, a oni rzucają się do ucieczki
Du musst wissen hier ist weniger oft mehr
Musisz wiedzieć, tutaj często mniej to więcej

Ach Aurelie in Deutschland
Ach Aurelie w Niemczech
braucht die Liebe Zeit
miłość potrzebuje czasu
Hier ist man nach Tagen erst
Tutaj po kilku dniach dopiero
zum ersten Schritt bereit
jest się gotowym na pierwszy krok
Die nächsten Wochen wird gesprochen
Przez następne tygodnie się rozmawia
sich aufďs Gründlichste berochen
Całkowicie się obwąchuje
und erst dann trifft man sich
i dopiero potem spotyka się
irgendwo zu zweit
gdzieś we dwoje

Ref (x2)
Ref (x2)

Aurelie so einfach ist das eben nicht
Aurelie tak prosto to akurat nie jest

Hier haben andre Worte
Tu inne słowa mają
ein ganz anderes Gewicht
całkiem inną wagę
All die Jungs zu deinen Füßen
Wszyscy Ci chłopcy u Twoich stóp
wollen sie küssen auch die Süßen
chcą je (stopy) całować, ci słodcy też
aber du bemerkst das nicht
ale ty tego nie zauważasz
wenn er dabei von Fußball spricht
kiedy on przy tym mówi o piłce nożnej

Ach Aurelie, du sagst ich solle dir erklären
Ach Aurelie, mówisz, powinnam Ci wytłumaczyć
wie in aller Welt
jak na Boga,
sich die Deutschen dann vermehren
rozmnażają się ci Niemcy
wenn die Blumen und die Bienen in Berlin
skoro kwiaty i pszczółki w Berlinie
nichts tun als grienen
nie robią nic jak tylko się głupio uśmiechają
und sich nen Teufel
i nie troszczą si o
um Bestäubungsfragen scheren
kwestie zapylania

Ref (x4)
Ref (x4)