Wenn Du Liebst

Clueso feat. Kat Frankie

Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • [keine] Rücksicht auf jdn/etw nehmen - [nie] oglądać się na kogoś/coś
 • anstecken - zarazić
 • die Ferne - dal
 • die Leere - pustka
 • sich um jdn. kümmern - troszczyć się o kogoś
 • die Zeit - czas
 • zählen - liczyć
 • glauben - wierzyć
 • der Brauch - zwyczaj
 • sich stürzen - rzucić się
 • nehmen - brać
 • bodenlos - bezgraniczny
 • lebendig - żywy
 • es gibt - jest
 • der Dreivierteltakt - takt na trzy czwarte
 • bleiben - zostać
 • ewig - wieczny
 • sagen - powiedzieć
 • leicht - łatwy
 • fühlen - czuć
 • geben - dawać
 • gefallen - zadowalać
 • gehen - chodzić
 • irgendwas - coś
 • kaputt - zepsuty
 • das Leben - życie
 • das Leiden - cierpienie
 • leise - cicho
 • mies - kiepski
 • nichts - nic
 • normal - normalnie
 • schon - już
 • die Sehnsucht - tęsknota
 • nah - blisko
 • die Wirklichkeit - rzeczywistość
 • der Tanz - taniec
 • werden - zostać
 • brennen - palić się
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś
 • das heißt - to znaczy
 • lassen - kazać
 • der Raum - przestrzeń
 • stürzen - upaść
 • berühren - dotykać
 • finden - wyszukiwać

Wenn Du Liebst

Clueso feat. Kat Frankie


Wir stürzen uns gerne Ins Bodenlose und Leere Nichts was uns hält Und nehmen keine Rücksicht Finden nur schön was kaputt ist Und keinem gefällt Jeden Raum stecken wir an Nur wenn es brennt sind wir zusamm' Und fühlen uns nah Wir sind lebendige Strophen Berühren uns wie Chopin Und es gibt kein Refrain Ref: Und (Warum) doch fällt's mir so leicht An uns zu glauben Und (Darin) nichts schlechtes zu sehn Doch irgendwas sagt mir leise Wenn du sie liebst Dann lass sie gehen Ich tanz mit dir gerne Ins Bodenlose und Leere Und ich bin es nie leid Denn Sehnsucht nach Ferne Und das zählen der Sterne Das war uns immer zu leicht Es heißt es wird schwerer mit der Zeit Was kümmert uns die Wirklichkeit Wir waren ja normal Ich könnte ewig mit dir leben Dreivierteltakt wie Chopin Ich brauch kein Refrain Ref (x2) Wenn du sie liebst Wenn du ihn liebst Ref Wenn du sie liebst lass sie gehen Es ist so mies Ich will noch nicht gehen

Jeśli kochasz

Clueso feat. Kat Frankie


Rzucamy się chętnie W otchłań i pustkę Nic nas nie trzyma Nie oglądamy się za siebie Wydaje nam się pięknym, to co jest zepsute I nikomu się nie podoba Każdą przestrzeń zarażamy Tylko jeśli się pali, jesteśmy razem I czujemy się blisko Jesteśmy żyjącymi zwrotkami Poruszają nas jak Chopin I nie ma żadnego refrenu Ref : I (dlaczego) tak łatwo mi przychodzi uwierzyć w nas I nic złego (w tym) nie widzieć Ale coś mi mówi cicho Jeśli ją kochasz Pozwól jej odejść Tańczę z tobą chętnie W otchłani i pustce I nigdy nie jest mi przykro Bo tęsknota za dalą I za liczeniem gwiazd Były zawsze dla nas zbyt łatwe To znaczy było trudniejsze z czasem Dbaliśmy o rzeczywistość Byliśmy normalni Mogłabym z tobą żyć wiecznie Na 3/4 taktu jak u Chopin'a Nie potrzebuje żadnego refrenu Ref (x2) Jeśli ją kochasz Jeśli go kochasz Ref Jeśli ją kochasz, pozwól jej odejść To jest tak kiepskie Nie chcę jeszcze odchodzić.

Wenn Du Liebst

Jeśli kochasz

Clueso feat. Kat Frankie


Wir stürzen uns gerne
Rzucamy się chętnie
Ins Bodenlose und Leere
W otchłań i pustkę
Nichts was uns hält
Nic nas nie trzyma
Und nehmen keine Rücksicht
Nie oglądamy się za siebie
Finden nur schön was kaputt ist
Wydaje nam się pięknym, to co jest zepsute
Und keinem gefällt
I nikomu się nie podoba
Jeden Raum stecken wir an
Każdą przestrzeń zarażamy
Nur wenn es brennt sind wir zusamm'
Tylko jeśli się pali, jesteśmy razem
Und fühlen uns nah
I czujemy się blisko
Wir sind lebendige Strophen
Jesteśmy żyjącymi zwrotkami
Berühren uns wie Chopin
Poruszają nas jak Chopin
Und es gibt kein Refrain
I nie ma żadnego refrenu

Ref:
Ref :
Und (Warum) doch fällt's mir so leicht
I (dlaczego) tak łatwo mi przychodzi
An uns zu glauben
uwierzyć w nas
Und (Darin) nichts schlechtes zu sehn
I nic złego (w tym) nie widzieć
Doch irgendwas sagt mir leise
Ale coś mi mówi cicho
Wenn du sie liebst
Jeśli ją kochasz
Dann lass sie gehen
Pozwól jej odejść

Ich tanz mit dir gerne
Tańczę z tobą chętnie
Ins Bodenlose und Leere
W otchłani i pustce
Und ich bin es nie leid
I nigdy nie jest mi przykro
Denn Sehnsucht nach Ferne
Bo tęsknota za dalą
Und das zählen der Sterne
I za liczeniem gwiazd
Das war uns immer zu leicht
Były zawsze dla nas zbyt łatwe
Es heißt es wird schwerer mit der Zeit
To znaczy było trudniejsze z czasem
Was kümmert uns die Wirklichkeit
Dbaliśmy o rzeczywistość
Wir waren ja normal
Byliśmy normalni
Ich könnte ewig mit dir leben
Mogłabym z tobą żyć wiecznie
Dreivierteltakt wie Chopin
Na 3/4 taktu jak u Chopin'a
Ich brauch kein Refrain
Nie potrzebuje żadnego refrenu

Ref (x2)
Ref (x2)

Wenn du sie liebst
Jeśli ją kochasz
Wenn du ihn liebst
Jeśli go kochasz

Ref
Ref

Wenn du sie liebst lass sie gehen
Jeśli ją kochasz, pozwól jej odejść
Es ist so mies
To jest tak kiepskie
Ich will noch nicht gehen
Nie chcę jeszcze odchodzić.