Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • Es fühlt sich gut an - Jest dobrze
 • jagen - polować
 • dick auftragen - przesadzać
 • sicherstellen - zadbać o to, żeby
 • zählen - liczyć
 • schonen - oszczędzić
 • schaffen - załatwić
 • die Weltreise - podróż dookoła śwaiata
 • arm - biedny
 • der Schenkel - udo
 • bleiben - zostać
 • weitergehen - trwać dalej
 • die Armlehne - poręcz, podłokietnik
 • die Achterbahn - kolejka górska
 • flexibel - elastyczny
 • der Schweinehund - drań
 • dick - gruby
 • den inneren Schweinehund überwinden - zwalczać lenia
 • erwachsen - dorosły
 • beiseite - na bok
 • Geld beiseite legen - odkładać pieniądze
 • der Trubel - rozgardiasz
 • das Haus - mieszkanie
 • etwas draufhaben - coś potrafić
 • kommen - przychodzić
 • müssen - musieć
 • tragen - nosić
 • über - nad
 • treiben - uprawiać
 • der Raubbau - nadmierna exploatacja
 • der Baum - drzewo
 • die Pflanze - roślina
 • jagen - gonić
 • sprechen - mówić
 • wieder - znowu
 • lassen - kazać
 • wollen - chcieć kogoś/czegoś
 • scheinen - świecić
 • zugeben - przyznawać (się)
 • sollen - mieć obowiązek
 • die Zukunft - przyszłość
 • annehmen - adoptować
 • finden - wyszukiwać
 • fühlen - czuć
 • das Gehör - słuch
 • das Geld - pieniądze
 • das Gut - dobro
 • heben - podnieść
 • kennen - znać
 • das Können - zdolność
 • binden - wiązać
 • das Leben - życie
 • machen - czynić
 • die Eltern - rodzice
 • die Macht - moc
 • der Enkel - wnuk
 • der Plan - plan
 • grenzen - graniczyć
 • das Schreiben - pismo
 • der Gruß - pozdrowienie
 • der Sinn - sens
 • der Sport - sport
 • das Treffen - spotkanie
 • unterstützen - wspierać
 • der Bau - budynek
 • die Welt - świat
 • gegen - około
 • werden - zostać

Achterbahn

Clueso


Alle wollen, dass ich 'nen Baum pflanze oder 'n Haus bau' So dass sie auf mich zählen können wie ein Countdown Dass ich erwachsen werd', nicht nur nach schönen Frauen schau' Etwas mehr Sport treibe gegen den Raubbau Dass ich mach', was man so macht, komm, mach' doch mal 'ne Weltreise Dass ich mich hinsetz', Superhits für Geld schreibe Eltern wollen Enkel haben, die sie auf ihren Schenkeln tragen Sicherstellen, dass es weitergeht Ref: Ich sag' Hallo mit 'nem Gruß aus der Achterbahn Und ich fühl' mich gut, denn es fühlt sich so gut an Denn ich fahr' immer noch ohne Plan, nach all den Jahren Und ich fühl' mich gut, denn es fühlt sich so gut an Man will, dass ich nach Plan lebe oder mein' Arm hebe Damit man mich unterstützen kann wie 'ne Armlehne Dass ich flexibel bleib' und Kompetenzen habe Mein' inneren Schweinehund über alle Grenzen jage Dass ich die Zukunft kenn' wie 'ne Kristallkugel Etwas beiseite schaff' wegen der Welt und all dem Trubel Ich soll den Sinn des Lebens finden, nicht zu dick auftragen Da ich zu denen gehör', die's draufhaben Ref Ohne Plan fahren (x2) Nach all diesen Jahren immer ohne Plan fahren Komm lass mich Ohne Plan fahren (x2) Ich will Nach all diesen Jahren immer ohne Plan fahren Ich will Ohne Plan fahren (x2) Ich will Nach all diesen Jahren immer ohne Plan fahren Ohne Plan fahren (x2) Nach all diesen Jahren immer ohne Plan fahren Ref

Rollercoaster

Clueso


Wszyscy chcą, żebym posadził roślinę albo zbudował dom Żeby mogli na mnie liczyć Jak odliczanie Żebym dorósł nie tylko oglądał się za pięknymi kobietami Uprawiał trochę więcej sportu w walce z nadmierną eksploatacją Abym robił to co się robi, No dalej, jedź w podróż do dokoła świata Żebym usiadł i pisał superhity dla kasy Rodzice chcą mieć wnuki, Żeby nosić je na barana Zadbać o to, żeby to dalej trwało. Ref: Mówię "Cześć" z pozdrawianiami z kolejki górskiej I czuję się dobrze, Bo jest tak dobrze Bo jadę zawsze bez planu przez te lata I czuję się dobrze Bo jest tak dobrze Chcą, żebym żył według planu albo podniósł rękę I wtedy mnie wesprą Jak podłokietnik Abym pozostał elastyczny i miał kompetencje Mojego wewnętrznego lenia Wygnać poza wszelkie granice Abym poznał przyszłość Jak w kryształowej kuli Coś odłożył wobec świata i całego zgiełku Powinienem odnaleźć sens życia Nie koloryzować Bo ja należę do nich A oni to potrafią Ref Jechać bez planu (x2) Po tych wszystkich latach zawsze bez planu jechać Daj spokój, pozwól mi Jechać bez planu (x2) Chcę Po tych wszystkich latach zawsze bez planu jechać Chcę Jechać bez planu (x2) Chcę Po tych wszystkich latach zawsze bez planu jechać Jechać bez planu (x2) Po tych wszystkich latach zawsze bez planu jechać Ref

Achterbahn

Rollercoaster

Clueso


Alle wollen, dass ich 'nen Baum pflanze
Wszyscy chcą, żebym posadził roślinę
oder 'n Haus bau'
albo zbudował dom
So dass sie auf mich zählen können
Żeby mogli na mnie liczyć
wie ein Countdown
Jak odliczanie
Dass ich erwachsen werd',
Żebym dorósł
nicht nur nach schönen Frauen schau'
nie tylko oglądał się za pięknymi kobietami
Etwas mehr Sport treibe
Uprawiał trochę więcej sportu
gegen den Raubbau
w walce z nadmierną eksploatacją
Dass ich mach', was man so macht,
Abym robił to co się robi,
komm, mach' doch mal 'ne Weltreise
No dalej, jedź w podróż do dokoła świata
Dass ich mich hinsetz',
Żebym usiadł
Superhits für Geld schreibe
i pisał superhity dla kasy
Eltern wollen Enkel haben,
Rodzice chcą mieć wnuki,
die sie auf ihren Schenkeln tragen
Żeby nosić je na barana
Sicherstellen, dass es weitergeht
Zadbać o to, żeby to dalej trwało.

Ref:
Ref:
Ich sag' Hallo
Mówię "Cześć"
mit 'nem Gruß aus der Achterbahn
z pozdrawianiami z kolejki górskiej
Und ich fühl' mich gut,
I czuję się dobrze,
denn es fühlt sich so gut an
Bo jest tak dobrze
Denn ich fahr' immer noch ohne Plan,
Bo jadę zawsze bez planu
nach all den Jahren
przez te lata
Und ich fühl' mich gut,
I czuję się dobrze
denn es fühlt sich so gut an
Bo jest tak dobrze

Man will, dass ich nach Plan lebe
Chcą, żebym żył według planu
oder mein' Arm hebe
albo podniósł rękę
Damit man mich unterstützen
I wtedy mnie wesprą
kann wie 'ne Armlehne
Jak podłokietnik
Dass ich flexibel bleib'
Abym pozostał elastyczny
und Kompetenzen habe
i miał kompetencje
Mein' inneren Schweinehund
Mojego wewnętrznego lenia
über alle Grenzen jage
Wygnać poza wszelkie granice
Dass ich die Zukunft kenn'
Abym poznał przyszłość
wie 'ne Kristallkugel
Jak w kryształowej kuli
Etwas beiseite schaff'
Coś odłożył
wegen der Welt und all dem Trubel
wobec świata i całego zgiełku
Ich soll den Sinn des Lebens finden,
Powinienem odnaleźć sens życia
nicht zu dick auftragen
Nie koloryzować
Da ich zu denen gehör',
Bo ja należę do nich
die's draufhaben
A oni to potrafią

Ref
Ref

Ohne Plan fahren (x2)
Jechać bez planu (x2)
Nach all diesen Jahren
Po tych wszystkich latach
immer ohne Plan fahren
zawsze bez planu jechać
Komm lass mich
Daj spokój, pozwól mi
Ohne Plan fahren (x2)
Jechać bez planu (x2)
Ich will
Chcę
Nach all diesen Jahren
Po tych wszystkich latach
immer ohne Plan fahren
zawsze bez planu jechać
Ich will
Chcę
Ohne Plan fahren (x2)
Jechać bez planu (x2)
Ich will
Chcę
Nach all diesen Jahren
Po tych wszystkich latach
immer ohne Plan fahren
zawsze bez planu jechać
Ohne Plan fahren (x2)
Jechać bez planu (x2)
Nach all diesen Jahren
Po tych wszystkich latach
immer ohne Plan fahren
zawsze bez planu jechać

Ref
Ref