Zostało 62 z 62

die Erde

ziemia


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nacht

noc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Lüge

kłamstwo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schenken

podarować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wertvoll

cenny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Rest

reszta


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

glauben

wierzyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

passieren

zdarzyć się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schützen

ochraniać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sterben

umrzeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

solange

dopóki


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Morgen

rano


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bleiben

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verdienen

zasłyżyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

betrachten

przyglądać się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schaffen

dać radę


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

rauben

rabować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Zuflucht

schronienie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

rastlos

niespokojny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

einschlafen

zasypiać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schatz

skarb


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wieder

znowu


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

tragen

nosić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

atmen

oddychać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Ende

koniec


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Können

zdolność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Lachen

śmiech


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gift

trucizna


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Leben

życie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Kraft

siła


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

lieben

kochać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Liebe

miłość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nähe

bliskość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

liegen

leżeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

neben

obok


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Macht

moc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Reise

podróż


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Ruhe

cisza


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

einfach

zwykły


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schon

już


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sehen

widzieć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

selten

rzadki


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

süchtig

uzależniony


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

unendlich

niekończący


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verlassen

opuszczony


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Welt

świat


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wunderschön

cudowny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Atem

oddech


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Würde

godność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

Augen

oczy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zerstören

niszczyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bezahlen

opłacać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Zweifel

wątpliwość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

denken

myśleć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

deshalb

dlatego


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

erwachen

budzić się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fast

niemal


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gegenseitig

wzajemny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Geld

pieniądze


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gut

dobro


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

hören

słyszeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kaum

ledwo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!