Beichte

Tokio Hotel

Zostało 51 z 51

die Wahl

wybór


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Teufel

diabeł


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

vertrauen

ufać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

versprechen

obiecywać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Siegerpokal

trofeum


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ehrlich

szczery


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Beichte

spowiedź


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Zweite

dwójka


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Pastor

pastor


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Morgen

rano


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

auf der Hand liegend

oczywisty


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ausspannen

odbijać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bleiben

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Versprechen

obietnica


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

leer

pusty


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Bruder

brat


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Lüge

kłamstwo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fühlen sich

czuć się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nacht

noc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

dabei

przy tym


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

lesen

czytać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

überhaupt

w ogóle


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verhasst

znienawidzony


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Sport

sport


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

spät

późno


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wahr

prawdziwy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Wecker

budzik


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verstehen

rozumieć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

lassen

kazać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

überlegen

zastanowić się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wenigstens

co najmniej


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Bitte

prośba


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

beginnen

rozpoczynać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Chance

okazja


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Engel

anioł


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fromm

pobożnie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

geben

dawać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gehen

chodzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gemein

podły


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gut

dobro


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Himmel

niebo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Hoffnung

nadzieja


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Hölle

piekło


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

leider

niestety


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

liegen

leżeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Freundin

przyjaciółka


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Oder

Odra


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Gott

bóg


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

reden

porozmawiać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schon

już


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Schreiben

pismo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!