Stern

Reinhard Brussmann (Les Misérables)

Zostało 55 z 55

die Seligkeit

wieczna szczęślliwość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

straucheln

zejść na manowce


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fallen

obalić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zählen

liczyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

aufgeben

poddawać się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

hüten

pilnować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Herd

ognisko


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gebären

urodzić się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gnadenlos

bezlitosny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

dunkel

ciemny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Flüchtling

uciekinier


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

halten

trzymać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gehören

należeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gerecht

sprawiedliwy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gern

chętnie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schwören

przysiąc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nacht

noc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Stern

gwiazda


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

niemals

nigdy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Wort

słowo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sündig

grzeszny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

erfüllen

spełnić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

heillos

nikczemny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Los

przeznaczenie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Pfad

ścieżka


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Himmelszelt

nieboskłon


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Licht

światło


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schweigen

milczeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Weg

droga


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wild

dziki


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

klar

jasne


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bringen

przynieść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

dafür

za to


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

denn

ponieważ


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Ewigkeit

wieczność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

finden

wyszukiwać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Finsternis

ciemność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

folgen

podążać za


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

füllen

napełnić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

glänzend

świetny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Macht

moc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Ordnung

porządek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Pflicht

obowiązek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gericht

sąd


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ruhen

wypoczywać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schatten

cień


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Gott

bóg


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schutz

ochrona


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

lang

długi


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verzerren

zniekształcać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

werden

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Zeuge

świadek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

draußen

na dworze


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

hoch

wysoki


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

leuchten

świecić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!