Zostało 25 z 25

der Stiefel

kozak


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

brechen

złamać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Brauch

zwyczaj


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ansprechen

poprosić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kundtun

obwieścić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Stein

kamień


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

beide

oboje


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

egal

obojętnie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fallen

obalić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Felsen

skała


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

blühen

kwitnąć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Sinn

sens


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

stehen

stać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

still

cicho


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Tiefe

głębokość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Wasser

woda


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Aussicht

wygląd


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bekommen

dostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Berg

góra


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bringen

przynieść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Brunnen

studnia


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

graben

kopać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Mädchen

dziewczyna


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Qual

męka


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schrei

krzyk


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!