Nur zu Besuch

Die Toten Hosen

Zostało 54 z 54

der Wind

wiatr


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

weinen

płakać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Zeit

czas


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

merken

spostrzec


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Wiedersehen

ponowne zobaczenie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Versprechen

obietnica


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

stören

przeszkadzać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

spüren

czuć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

eine Menge (von / an) etw.

dużo czegoś


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fehlen

brakować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gern

chętnie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kommen

przychodzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Stimme

głos


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

regnen

padać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wieder

znowu


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

damals

wtedy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ganz

cały


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

weit

szeroko


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

hell

jasny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

oft

często


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Tag

dzień


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Weg

droga


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Ruhe

cisza


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Sonne

słońce


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

werden

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ändern

zmienić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wirklich

naprawdę


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bestimmt

z pewnością


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zwischen

między


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

scheinen

świecić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sorgen

troszczyć się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

stellen

stawiać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wirken

działać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bald

wnet


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

denken

myśleć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Besuch

odwiedziny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Frage

pytanie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

freundlich

życzliwy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

führen

prowadzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Frieden

pokój


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

früher

poprzedni


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

grüßen

pozdrawiać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gefallen

zadowalać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gehen

chodzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Grab

grób


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

nah

blisko


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gut

dobro


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

hören

słyszeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Post

poczta


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

irgendwann

kiedyś


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

machen

czynić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

manchmal

czasami


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wahrscheinlich

prawdopodobnie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

obwohl

aczkolwiek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!