Zostało 31 z 31

besonders

szczególnie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nacht

noc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

treffen sich mit

spotkać się z


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Zeit

czas


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

geschehen

stać się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

nehmen

brać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fort

daleko


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ausatmen

wydychać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bleiben

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Erinnerung

wspomnienie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Freund

przyjaciel


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kapieren

kumać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

einatmen

wdychać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ausgehen

wyjść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Tag

dzień


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

atmen

oddychać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Gegend

okolica


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

richtig

na prawdę


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Anfang

początek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bringen

przynieść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

endlich

nareszcie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fragen

pytać (się)


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Fuß

noga


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Hoffnung

nadzieja


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kaum

ledwo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Leben

życie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

meiden

unikać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

nochmal

jeszcze raz


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schon

już


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

selten

rzadki


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

tun

czynić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!