Zostało 47 z 47

die Zeit

czas


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Angst

niepokój


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

glänzen

błyszczeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

geschehen

stać się


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Königreich

królestwo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zuschlagen

zatrzasnąć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Sturm

burza


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zurück

wstecz


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Spur

ślad


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bleiben

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

tief

głęboki


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

eigenartig

osobliwy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schlag

uderzenie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kommen

przychodzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nacht

noc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Seele

dusza


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

niemals

nigdy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Teil

część


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Vergangenheit

przeszłość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Wind

wiatr


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Gedanke

myśl


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

heulen

ryczeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ganz

cały


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bereit

gotowy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Licht

światło


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

klein

mały


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Welt

świat


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ziehen

przeciągać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

scheinen

świecić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

tränen

płakać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Eis

lód


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

endlich

nareszcie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

frei

wolny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fühlen

czuć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kontrollieren

sprawdzać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Kälte

chłód


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Königin

królowa


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

liegen

leżeć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

diese

ta


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

machen

czynić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fließen

płynąć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

nichts

nic


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schnee

śnieg


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Kraft

siła


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schon

już


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sehen

widzieć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

versuchen

próbować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!