Zostało 52 z 52

dicht

gęsty


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Sanduhr

klepsydra, zegar piaskowy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Dämmerung

brzask


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Lied

piosenka


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kommen

przychodzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Nacht

noc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schlag

uderzenie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

weinen

płakać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zeigen

pokazywać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Angst

strach


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verloren

przegrać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

reichen

wystarczyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schleier

zasłona


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schaffen

załatwić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

überkommen

ogarnąć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

weichen

ustępować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

Geäst

gałęzie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

ein Stückchen

troszeczkę


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

etw nicht [mehr] missen mögen

nie chcieć czegoś stracić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bleiben

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

missen

przegapić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Tag

dzień


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bereit

gotowy


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Gefahr

niebezpieczeństwo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gefallen

zadowalać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

heben

podnieść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Himmel

niebo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kennen

znać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Klarheit

jasność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Korn

ziarno


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Leben

życie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Liebe

miłość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

Lippen

wargi


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

empfangen

przyjmować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

nichts

nic


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

öffnen

otwierać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sehen

widzieć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schmerz

ból


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Spalt

szpara


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

verlassen

opuszczony


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Wahrheit

prawda


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Welt

świat


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Wüste

pustynia


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

legen

kłaść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zwischen

między


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gewinnen

wygrywać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Asphalt

asfalt


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

befreit

zwolniony


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Besitz

posiadanie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Beton

beton


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Dunkelheit

ciemność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Erinnerung

pamięć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!