Zostało 68 z 68

Es fühlt sich gut an

Jest dobrze


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

jagen

polować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

dick auftragen

przesadzać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sicherstellen

zadbać o to, żeby


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

dick

gruby


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

den inneren Schweinehund überwinden

zwalczać lenia


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

erwachsen

dorosły


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

beiseite

na bok


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

Geld beiseite legen

odkładać pieniądze


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Trubel

rozgardiasz


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Haus

mieszkanie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

etwas draufhaben

coś potrafić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kommen

przychodzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

müssen

musieć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zählen

liczyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schonen

oszczędzić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

schaffen

załatwić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Weltreise

podróż dookoła śwaiata


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

arm

biedny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schenkel

udo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

bleiben

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

weitergehen

trwać dalej


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Armlehne

poręcz, podłokietnik


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Achterbahn

kolejka górska


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

flexibel

elastyczny


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Schweinehund

drań


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Pflanze

roślina


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

jagen

gonić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sprechen

mówić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wieder

znowu


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

tragen

nosić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

über

nad


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

treiben

uprawiać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Raubbau

nadmierna exploatacja


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Baum

drzewo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

machen

czynić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Eltern

rodzice


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Macht

moc


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Enkel

wnuk


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Plan

plan


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

grenzen

graniczyć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Schreiben

pismo


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Gruß

pozdrowienie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Sinn

sens


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Sport

sport


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Treffen

spotkanie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

unterstützen

wspierać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

der Bau

budynek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Welt

świat


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

gegen

około


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

werden

zostać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

lassen

kazać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

wollen

chcieć kogoś/czegoś


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

scheinen

świecić


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

zugeben

przyznawać (się)


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

sollen

mieć obowiązek


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

die Zukunft

przyszłość


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

annehmen

adoptować


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

finden

wyszukiwać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

fühlen

czuć


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gehör

słuch


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Geld

pieniądze


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Gut

dobro


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

heben

podnieść


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

kennen

znać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Können

zdolność


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

binden

wiązać


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

das Leben

życie


 • Już pamiętam
 • Chcę dalej ćwiczyć

GRATULACJE !!